Integracja sensoryczna - zintegrowane studia I i II stopnia | Cieszyn

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Certyfikowane, zintegrowane studia podyplomowe I i II stopnia  realizowane w Cieszynie

Rekrutacja trwa. Początek zajęć w marcu 2020 r.

Atuty kierunku 

 • słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie zintegrowanych studiów dwustopniowych, wydany przez Akademię WSB 
 • słuchacze otrzymują Certyfikat zdobytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
 • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów
 • wśród prowadzących zajęcia głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem

 

Cel

Celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Integracja Sensoryczna w ramach słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • zagadnień związanych z teorią Integracji Sensorycznej,
 • neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • psychologii klinicznej,
 • budowy i funkcjonowania zmysłów,
 • rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu  zmysłów,
 • metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci,
 • analizy i oceny prowadzonych badań,
 • rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • zaburzeń rozwoju dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, ADHD, Downa i innymi zaburzeniami rozwoju,
 • wyposażenia warsztatu  pracy terapeuty SI

 

Absolwent potrafi:

 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • dokonać  interpretacji  zachowań wynikających z deficytów przetwarzania sensorycznego,
 • diagnozować występujące zaburzenia u dzieci,
 • opracowywać wyniki badań,
 • wdrożyć do działania wsparcie metodami integracji sensorycznej,
 • tworzyć system współpracy z rodziną i otoczeniem,
 • wdrożyć program rehabilitacji  dziecka odpowiedni ,do zdiagnozowanej   dysfunkcji wynikającej, z przeprowadzonych badań i przyjętej diagnozy

 

Wśród kadry m.in.:

Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka PUM w Szczecinie i UMED we Wrocławiu; logopeda i pedagog wczesnej interwencji, specj. neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (rekomendowany wykładowca PTIS), manualny, TCK, Padovan, miofunkcjonalny, kinesiotapingu, systemu MFS, instruktor masażu Shantala, dietetyk. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczeń środowiskowych i oddziaływań postawy ciała na zaburzenia orofacjalne. Obecnie prowadzi badania na temat skuteczności systemu MFS wykorzystywanego w specjalistycznej terapii dzieci. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji Dzieci z zA i ASD, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu; autorka licznych publikacji naukowych.

 

mgr Barbara Chrustek-Kusz

Absolwentka  Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, knezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 204/II) Członek PTIS nr 129. Autorka cyklu artykułów „ŚWIAT ZMYSŁÓW – tajemnica szczęśliwego życia…”, publikacji edukacyjno- terapeutycznej „Akademia ruchu- archetypy ruchowe”. Współpracuje z placówkami oświatowymi i szkoleniowymi prowadząc wykłady w ramach konferencji organizowanych dla nauczycieli i rodziców. Rekomendowany wykładowca PTIS.

 

mgr Magdalena Szczepara-Fabian

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku fizjoterapii. Terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI, uczestniczka wielu szkoleń dotyczących fizjoterapii pediatrycznej. Specjalizuje się w ocenie i terapii neurorozwojowej niemowląt. Zawodowo związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Żorach. Organizator i prelegent wielu konferencji  związanych z tematyką zaburzeń wieku rozwojowego. Była prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

 

Program:

 1. Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego
 2. Neurologia dziecięca
 3. Psychologia kliniczna
 4. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
 5. Rozwój ruchowy i psychoruchowy dziecka do 6 roku życia, w tym MFDR, SCHOPLER
 6. Budowa i funkcjonowanie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, zapachu oraz układów przedsionkowego i  proprioceptywnego
 7. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 8. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia
 9. Podstawowe założenia diagnozy SI
 10. Arkusz obserwacji integracji sensorycznej, wybrane testy diagnostyczne i kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego
 11. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami
  1. mózgowym porażeniem dziecięcym,
  2. z niepełnosprawnością  wzrokową
  3. z obniżoną sprawnością intelektualną 
  4. dziecko ze spektrum autyzmu,
  5. dzieci z zespołem wad wrodzonych,   Zespół Downa,
  6. dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS
 12. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej
 13. Diagnoza i terapia zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu
 14. Wspomaganie procesów sensorycznych u dzieci z różnymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Studia kończą się: napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku oraz egzaminami zaliczający mi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

 

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 325

Dni uczęszczania: sobota, niedziela; 

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 588 100 
cieszyn@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia kierowane do nauczycieli, fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Integracja sensoryczna czesne płatne w 7 ratach:
Łączny koszt 4900 zł
 
 
wpisowe 300 zł w dniu zapisu
 
I 700 zł do 5 marca 2020
II 700 zł do 5 kwietnia 2020
III 700 zł do 5 maja 2020
IV 700 zł do 5 czerwca 2020
V 800 zł do 5 października 2020
VI 700 zł do 5 listopada 2020
VII 300 zł do 5 grudnia 2020
 
Ogółem 4 900 zł
 
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty zaproponowane przez Słuchacza.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe prowadzone są przy udziale ekspertów Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Kształcenie prowadzone jest przez certyfikowanych terapeutów. Atutem ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych, jest uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatu zdobytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

                                                 Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

                                                Rekomendowany wykładowca PTIS