Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Atuty kierunku

- w ramach zajęć Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska
- zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben Polska Sp. z o.o.
- w ramach zajęć praktycznych możliwość korzystania z oprogramowań logistycznych  VISSIM oraz programu VISUM

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach technik spedytor, technik logistyka także  poszerzają ich  wiedzę z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

 
Uczestnicy

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor , przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje:

- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji i magazynowania zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
- organizacja i nadzorowanie transportu
- obsługa klientów i kontrahentów.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

 
Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z zakresu logistyki i zarządzania. Ponadto wybitni praktycy w dziedzinie prawa transportowego, menedżerowie logistyki, spedytorzy itp.


Wśród kadry:

dr Grzegorz Sierpiński – praktyk oraz dydaktyk, opiekun merytoryczny kierunków logistycznych, specjalista z zakresu prognozy ruchu, inżynierii ruchu drogowego.

dr inż. Paweł Sobczak -  wykładowca w Katedrze Logistyki i Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

dr Robert Frey - radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego i transportowego
dr Danuta Morańska - wykładowca akademicki, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
mgr Agnieszka Dymek - IF Customer Service Manager Raben Polska Sp. z o.o.
mgr/MBA Michał Dziekoński – strateg wartości i senior partner w firmie szkoleniowo-doradczej Experience Group. Posiada kilkanaście lat doświadczeń zawodowych w kierowaniu marketingiem B2B w dużych międzynarodowych korporacjach (m.in. Grupie Siemens). Certyfikowany trener The Chartered Institute of Marketing, autor poczytnych książek „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” i „Wskaźniki marketingowe”.

 
Gry decyzyjne

W programie studiów zawarto udział słuchaczy w grach decyzyjnych:

I.  LOGISTICS MANAGEMENT

Gry decyzyjne to jedna z najlepszych  metod kształcenia problemowego, które w warunkach uczelnianych pozwalają słuchaczom studiów podyplomowych tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na codzień występują w organizacjach komercyjnych.

- planowanie tras transportowych
- rozpoznanie potrzeb klientów
- opracowywanie ofert i elementów obsługi klienta
- rywalizacja przetargowa na rynku
- poznanie wyników i kosztów logistycznych
- zarządzanie zapasami magazynowymi
- planowanie tras transportowych
- przygotowanie ofert optymalizacji kosztów logistyki
- rywalizacja rynkowa w szczycie sezonu

 
W programie studiów m. in.:

1. Zintegrowane zarządzanie logistyczne,
2. Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami,
3. Logistyka transportu i spedycja,
4. Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych,
5. Zarządzanie łańcuchem dostaw,
6. Prognozowanie i zarządzanie zapasami,
7. Transport i spedycja,
8. Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe i celne,
9. Pomiar efektywności systemów logistycznych,
10. Systemy informatyczne w logistyce,
11. Nowoczesne systemy zarządzania w logistyce,
12. Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji,
13. Ekologistyka,
14. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych,
15.Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu,
16. Zarządzanie jakością w transporcie,
17. Spedycja i obsługa celna,
18. Logistyka opakowań zwrotnych,
19. Gra biznesowa - symulacyjna,
20. Dydaktyka przedmiotu nauczania,
21. Praktyka zawodowa,
Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Informacje

Czas trwania: 3 semestry realizowane w ciągu jednego roku

Liczba godzin: 320

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor , przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty


Czesne: 3500zł (Czesne płatne w 6 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x500zł, 4x600zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Program studiów podyplomowych „Logistyka i spedycja dla nauczycieli” to niepowtarzalna okazja dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne do zdobycia kwalifikacji do nauczania przedmiotów w zawodach branży TSL. Istotnym atutem studiów jest wykorzystywanie podczas zajęć najnowszych programów oraz sprzętu logistycznego (m.in. oprogramowanie służące do symulacji potoków ruchu, planowania i dokumentowania spedycji, systemy komisjonowania Pick by Light i Pick by Voice). Bardzo ważnym elementem studiów jest gra decyzyjna, która umożliwia nabycie ptaktycznej wiedzy oraz umiejętności.

 

dr inż. Paweł Sobczak
Wykładowca w Katedrze Inżynierii Zarządzania
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły