Matematyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Matematyka – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Cel:

Celem studiów jest  poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i  zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę  w szkole w charakterze nauczyciela matematyki.

Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w module 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131)

 

Uczestnicy:

Studia skierowane są  do  osób  posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent, który ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, gdy posiada dyplom studiów drugiego stopnia.

 

Program:                    

  • Analiza matematyczna                 
  • Algebra z geometrią         
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka                  
  • Logika       
  • Dydaktyka nauczania matematyki                      
  • Matematyka w fizyce       
  • Teoria kształcenia i pomiar dydaktyczny                                    
  • Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego    
  • Seminarium  
  • Praktyka                            

 

Czas trwania: 3 semestry realizowane w ciągu jednego roku (410 godzin) + 60 godzin praktyk

 

Praca

Absolwent, który ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, gdy posiada dyplom studiów drugiego stopnia.

Opłaty

Czesne: 3800 zł (Czesne płatne w 8 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x300zł, 5x500zł, 1x400zł, 1x 300zł)

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły