Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

 

Atuty:

- zdobądź uprawnienia pedagoga szkolnego,

- w trakcie zajęć: identyfikowanie problemów z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii,

- warsztatowy charakter zajęć, słuchacz uzyskuje umiejętności niezbędne do projektowania i efektywnej realizacji różnych działań w sferze edukacyjno-socjalnej. W trakcie zajęć treningi pomagające w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

 

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, które będzie mógł skutecznie realizować w zawodzie pedagoga opiekuńczo-wychowawczego zarówno w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

 

W programie studiów, m.in.:

 1. Pedagogika opiekuńcza
 2. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
 3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 4. Trening umiejętności wychowawczych
 5. Warsztat pracy z grupą
 6. Diagnostyka pedagogiczna
 7. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 8. Pomaganie uczniom z trudnościami szkolnymi
 9. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych
 10. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 11. Profilaktyka uzależnień
 12. Podstawy terapii pedagogicznej
 13. Studium przypadku
 14. Podstawy pracy z rodziną
 15. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
 16. Praktyka specjalistyczna


Informacje:

Czas trwania: 3 semestry, październik 2016-czerwiec 2017

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30

 

 

Praca

Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Studia wyposażają absolwenta w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, które będzie mógł skutecznie wykorzystywać w zawodzie pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

 

Opłaty

Opłata: 3000 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x450zł,1x500zł, 1x300 zł)

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły