Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów, nauczycieli religii

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Uwaga! Studia organizowane we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu pod honorowym patronatem J.E. Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka.

 

Celem studiów jest:

 

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu katechetyki dzieci i młodzieży
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych metod nauczania, wspomagających efektywność pracy na lekcji
 • nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć z religii z wykorzystaniem technologii informacyjnych w szkole
 • kształtowanie umiejętności w udzielaniu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • pozyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym, podniesienie jakości komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności psychoedukacyjnych.

 

Wykładowcy:

Kierownik studiów podyplomowych: ks. dr Michał Borda
Z-ca kierownika studiów podyplomowych: ks. dr Roman Ceglarek

Proponowana ilość godzin: 160 h, 2 semestry

Informacje organizacyjne: zajęcia we wtorki w godz. 16:00-20:00

 

Wybrane zagadnienia:

Moduł I.

 • Kierunki współczesnej teologii
 • Metodyka dydaktyki katechetycznej 
 • Elementy katechetyki szczegółowej – katecheza dzieci i młodzieży
 • Planowanie pracy nauczyciela katechety
 • Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu, wspomagające efektywność pracy na lekcji
 • Emisja głosu
 • Technologia Informatyczno-Komunikacyjna – TIK w pracy nauczyciela

 

Moduł II.

 • Zaburzenia zachowania i emocji – podstawy teoretyczne
 • Trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania
 • Zaburzenia wieku rozwojowego i inne zaburzenia występujące u dzieci w różnym wieku
 • Efektywna współpraca katechety z rodzicami i duszpasterzami parafialnymi
 • Model pracy w uczniem wybitnie uzdolnionym

 

Moduł III.

 • Trening antystresowy – sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Umiejętności psychoedukacyjne

Praca

Studia skierowane są dla nauczycieli katechetów, chcących uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie elementów katechetyki, nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem technologii informacyjnych w szkole oraz w zakresie pracy z trudnymi oraz wybitnie uzdolnionymi uczniami. Studia podyplomowe dla katechetów trenują również umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i wychowawczej.

Opłaty

Koszt studiów podyplomowych:  2900 zł

 

UWAGA PROMOCJA

Tylko do dnia 15.09.2016r - Koszt studiów 2000 zł -  bonifikata w wysokości 900 zł

 

RATY

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne 7 dogodnych rat 0%. W dniu zapisu tylko 300 zł.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy