Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych, wydanego przez TÜV Nord Polska,

- wśród wykładowców: konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących,

- zajęcia praktyczne: warsztaty, treningi, case studies.

Absolwent pozyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmu funkcjonowania gospodarki oraz instytucji rynkowych. Jego wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zogniskują się wokół zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, przedsiębiorczością, projektowaniem działalności gospodarczej, rynkiem, rynkiem pracy, państwem, gospodarką i instytucjami rynkowymi . Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji przez nauczycieli nielegitymujących się wyższym wykształceniem ekonomicznym, niezbędnych do prowadzenia przedmiotu: przedsiębiorczość oraz pokrewnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej na różnych etapach kształcenia.

Wykładowcy:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących.

Wśród kadry:

dr Rafał Rębilas - specjalista w zakresie produktów rynku finansowego, praktyk, Autor publikacji z zakresu rynków finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Od 2011 r. Prodziekan Akademii WSB.

mgr Andrzej Żukowski - Dyrektor Centrum Kształcenia TUV NORD, Certyfikowany auditor, egzaminator w zakresie zarządzania jakością.

Program:

1. Komunikacja interpersonalna

2. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej. Rynek

3. Podstawy przedsiębiorczości

4. Podstawy ekonomii

5. Przedsiębiorczość i innowacje, a konkurencyjność przedsiębiorstw

6. Współczesne koncepcje w zarządzaniu

7. Rynek pracy i zatrudnienie

8. Planowanie kariery zawodowe

9. Organizacja własnej działalności gospodarczej

10. Etyka w biznesie i relacjach pracowniczych

11. Współpraca w ramach klastra, konsorcjum, parku technologicznego

12. Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych

13. Zarządzanie finansami osobistymi

14. Finanse publiczne

15. Metody oceny projektów gospodarczych

16. Własne inwestycje i oszczędzanie

17. Doskonalenie funkcji menedżerskich

18. Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości

19. Metodyka nauczania przedsiębiorczości

20. Praktyka

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry w 1 rok  

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30

 

Praca

Adresatami studiów są dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich, chcący pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć możliwość nauczania nowego, interesującego przedmiotu.

Kwalifikacje i kompetencje:

Studia dostarczają praktycznej wiedzy, pozwalającej prowadzić zajęcia rozwijające postawy przedsiębiorczości, umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy, poszerzające wiedzę z dziedziny gospodarki rynkowej. Nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów: przedsiębiorczość, zarys wiedzy o gospodarce i zarys gospodarki rynkowej w średnich szkołach zawodowych, ogólnokształcących oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

 

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2019

II

400 zł

do 5 listopada  2019

III

400 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

2 800 zł

 

 

 

 

Partnerzy

TÜV NORD Polska to wieloletni partner Uczelni. Jednostka certyfikująca z 130-letnią tradycją.

Od wielu lat certyfikuje: systemy zarządzania jakością (ISO 9001), systemy zarządzania energią (wg ISO 50001), firmy branży samochodowej (VDA 6.1, ISO/TS 16949), systemy zintegrowane.  

TUV Nord Polska prowadzi także certyfikację osób w zakresie zarządzania projektami/przedsięwzięciami oraz certyfikację osób w zakresie zarządzania innowacjami

 

TÜV NORD Polska  
Celem działania Centrum jest upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnej edukacji, w tym popularyzacja nowych teorii kształcenia oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie metod i form kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjnych i multimediów.
Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych  

 

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły