Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=165678&preview=1

 

Atuty kierunku:

możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych, wydanego przez TÜV Nord Polska,

- wśród wykładowców: konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących,

- zajęcia praktyczne: warsztaty, treningi, case studies.

Absolwent pozyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmu funkcjonowania gospodarki oraz instytucji rynkowych. Jego wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zogniskują się wokół zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, przedsiębiorczością, projektowaniem działalności gospodarczej, rynkiem, rynkiem pracy, państwem, gospodarką i instytucjami rynkowymi . Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji przez nauczycieli nielegitymujących się wyższym wykształceniem ekonomicznym, niezbędnych do prowadzenia przedmiotu: przedsiębiorczość oraz pokrewnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej na różnych etapach kształcenia.

Wykładowcy:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących.

Wśród kadry:

dr Rafał Rębilas - specjalista w zakresie produktów rynku finansowego, praktyk, Autor publikacji z zakresu rynków finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Od 2011 r. Prodziekan Akademii WSB.

mgr Andrzej Żukowski - Dyrektor Centrum Kształcenia TUV NORD, Certyfikowany auditor, egzaminator w zakresie zarządzania jakością.

Program:

1. Komunikacja interpersonalna

2. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej. Rynek

3. Podstawy przedsiębiorczości

4. Podstawy ekonomii

5. Przedsiębiorczość i innowacje, a konkurencyjność przedsiębiorstw

6. Współczesne koncepcje w zarządzaniu

7. Rynek pracy i zatrudnienie

8. Planowanie kariery zawodowe

9. Organizacja własnej działalności gospodarczej

10. Etyka w biznesie i relacjach pracowniczych

11. Współpraca w ramach klastra, konsorcjum, parku technologicznego

12. Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych

13. Zarządzanie finansami osobistymi

14. Finanse publiczne

15. Metody oceny projektów gospodarczych

16. Własne inwestycje i oszczędzanie

17. Doskonalenie funkcji menedżerskich

18. Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości

19. Metodyka nauczania przedsiębiorczości

20. Praktyka

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry w 1 rok  

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Adresatami studiów są dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich, chcący pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć możliwość nauczania nowego, interesującego przedmiotu.

Kwalifikacje i kompetencje:

Studia dostarczają praktycznej wiedzy, pozwalającej prowadzić zajęcia rozwijające postawy przedsiębiorczości, umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy, poszerzające wiedzę z dziedziny gospodarki rynkowej. Nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów: przedsiębiorczość, zarys wiedzy o gospodarce i zarys gospodarki rynkowej w średnich szkołach zawodowych, ogólnokształcących oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2018

II

400 zł

do 5 listopada  2018

III

400 zł

do 5 grudnia 2018

IV

500 zł

do 5 lutego 2019

V

500 zł

do 5 marca 2019

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

2800 zł

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

TÜV NORD Polska to wieloletni partner Uczelni. Jednostka certyfikująca z 130-letnią tradycją.

Od wielu lat certyfikuje: systemy zarządzania jakością (ISO 9001), systemy zarządzania energią (wg ISO 50001), firmy branży samochodowej (VDA 6.1, ISO/TS 16949), systemy zintegrowane.  

TUV Nord Polska prowadzi także certyfikację osób w zakresie zarządzania projektami/przedsięwzięciami oraz certyfikację osób w zakresie zarządzania innowacjami

 

TÜV NORD Polska  
Celem działania Centrum jest upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnej edukacji, w tym popularyzacja nowych teorii kształcenia oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie metod i form kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjnych i multimediów.
Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych  

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły