Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty kierunku:

- praktyczne zajęcia warsztatowo-treningowe;

- wśród prowadzących zajęcia praktycy z wieloletnim doświadczeniem;


Cel:

Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych. Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Wykładowcy:

mgr Agnieszka Loska: Określana przez uczestników szkoleń człowiekiem renesansu, kreatywnym mentorem, porywa charyzmą, energią, z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre strony. Sama z powodzeniem łączy w swej pracy dokonania artystycznej duszy z temperamentem ciekawskiego podróżnika, narciarską zwinnością i biznesową intuicją. Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM, pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli, cały czas niestrudzenie czegoś się uczy. Autorka bogatego zbioru autorskich programów, kompozycji, aranżacji, piosenek, choreografii, zabaw, ćwiczeń, pomysłów wokalno-taneczno-instrumentalnych. Instruktorka Roku 2005, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2013, laureatka konkursu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM Roku 2013 w kategorii ''Edukacja''.

mgr Iwona Kaczmarczyk-Stanisz: Wieloletni wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach; prowadząca przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja ruchowa, metodyka nauczania rytmiki w przedszkolach. Od 15 lat właściciel, dyrektor oraz nauczyciel artystycznego przedszkola w Sosnowcu.

mgr Teresa Nowak: muzyk, choreograf, pedagog; prowadzi zajęcia oparte na metodzie Emila Jaques–Dalcroza; rozwija muzykalność, wyobraźnię i energię; pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; w kraju i za granicą; prowadzi warsztaty i wykłady dla muzyków, tancerzy, psychologów i nauczycieli; współpracuje z chórami tworząc ruch sceniczny do repertuaru zespołów. Uczennica M. Hildebrand-Pruskiej w Poznaniu i Elizabeth Vanderspar w Londynie. Metodę rytmiki stosowała na wszystkich poziomach nauczania – w przedszkolu (współpraca z Marią Wieman i  Kołem Rytmiki ISME), w szkołach muzycznych I i II st., w poznańskiej  szkole baletowej i na wydziale wokalno–aktorskim Akademii Muzycznej w Poznaniu.  W 2 programie Polskiego Radia realizowała autorski program: „Taka sobie muzyczka, taka sobie muzyka”. w Poznaniu.i nowej” w CK Zamek.Jest założycielką i kierownikiem artystycznym Zespołu Plastyki Ruchu, prezentującego choreografie i improwizacje ruchowe do muzyki, działań plastycznych  i tekstów literackich. Jej obecne projekty to „Moja Muzyka”, „Nowa Klasyka” i  „Lekcje słuchania muzyki nowej” w CK Zamek w Poznaniu.

mgr Regina Wolska: Pedagog, certyfikowana terapeutka terapii tańcem, wykładowca i autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu. Współpracuje m.in. z: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (kursy choreoterapii), Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrem Tańca, Akademiami Muzycznymi, z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

dr Dariusz Ziółek: doktor nauk muzycznych, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów basowych, pianista aranżer. Zadebiutował na scenie w roku 1985 na festiwalu Jazz Jantar w zespole Zbigniewa Namysłowskiego. Koncertował na estradach w Polsce i za granicą z plejadą artystów między innymi z Lorą Szafran, Krystyną Prońko, Ewą Urygą, Ireneuszem Dudkiem, Henrykiem Miśkiewiczem, Leszkiem Możdżerem, Jorgosem Skoliasem, Tomaszem Stańko, Zbigniewem Wodeckim. Współpracował z wieloma polskimi orkiestrami symfonicznymi i zespołami kameralnymi. Uczestniczył w nagraniu ponad trzydziestu płyt, z których wiele zostało nagrodzonych przez prestiżowe czasopisma muzyczne ( między innymi, nagroda dla najlepszej płyty bluesowej w 2001 roku i dla najlepszej płyty rockowej w roku 2005). Album „Cztery basy”, nagrany z grupą „ Krzak”, został uhonorowany w 2012 roku nagrodą Fryderyka. Za autorską płytę „4 Bass” Dariusz Ziółek otrzymał od czasopisma „ Gitara i bas” nagrodę specjalną „ za wybitne osiągnięcia basowe”.

Program:

RYTMIKA:

1.    Piosenka dziecięca
2.    Rytmika
3.    Technika ruchu
4.    Dydaktyka i metodyka rytmiki

TANIEC:

5.    Taniec współczesny
6.    Tańce narodowe i regionalne
7.    Tańce w kręgu
8.  Dydaktyka i metodyka tańca

UMUZYKALNIENIE:

9.  Zasady muzyki -  teoria i ćwiczenia
10.  Instrumenty i programy muzyczne          
11.  Scenariusze, konspekty, projekty
12.  Dydaktyka i metodyka umuzykalniania

13. Praktyka (60 godzin)

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry,

Dni uczęszczania: spotkania dwa razy w miesiącu: sobota i niedziela

Praca

Studia skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli wychowania fizycznego,  nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych, studentów (studiów II i III stopnia) oraz absolwentów (studiów I stopnia), chcących znaleźć  zatrudnienie w instytucjach i placówkach/ośrodkach kultury lub - po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich - pragnących uczyć tańca.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

 

Opłaty

Opłata: 3600 zł/3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x600 zł,1x300 zł )

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

„Studia podyplomowe: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci, to źródło wiedzy praktycznej. W trakcie studiów wyposażymy słuchacza w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. I co najważniejsze ukończenie tego kierunku umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca.

Agnieszka Loska

Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły