Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Zajęcia od października 2016 r.

Miejsce

Studia są realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1

 

Atuty kierunku

- praktyczne zajęcia warsztatowo-treningowe,

- wśród prowadzących zajęcia praktycy z wieloletnim doświadczeniem.


Cel

Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych. Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Wykładowcy

mgr Agnieszka Loska: Określana przez uczestników szkoleń człowiekiem renesansu, kreatywnym mentorem, porywa charyzmą, energią, z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre strony. Sama z powodzeniem łączy w swej pracy dokonania artystycznej duszy z temperamentem ciekawskiego podróżnika, narciarską zwinnością i biznesową intuicją. Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM, pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli, cały czas niestrudzenie czegoś się uczy. Autorka bogatego zbioru autorskich programów, kompozycji, aranżacji, piosenek, choreografii, zabaw, ćwiczeń, pomysłów wokalno-taneczno-instrumentalnych. Instruktorka Roku 2005, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2013, laureatka konkursu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM Roku 2013 w kategorii ''Edukacja''.

mgr Iwona Kaczmarczyk-Stanisz: Wieloletni wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach; prowadząca przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja ruchowa, metodyka nauczania rytmiki w przedszkolach. Od 15 lat właściciel, dyrektor oraz nauczyciel artystycznego przedszkola w Sosnowcu.

mgr Teresa Nowak: Muzyk, choreograf, pedagog, prowadzi warsztaty i wykłady oparte na metodzie Emila Jaques-Dalcroze, a dla muzyków, tancerzy, psychologów, nauczycieli w kraju (kursy organizowane m. in. przez MKiDN, Polską Sekcję ISME, MEN, Centrum Sztuki Dziecka) i za granicą. Uczennica Marceli Hildebrandt - Pruskiej i Marii Wieman (wieloletnia współpraca w projektach z zakresu rytmiki dla najmłodszych), oraz Elizabeth Vanderspar  na podyplomowym rocznym kursie, zakończonym uzyskaniem Licencji The Dalcroze Society w Londynie. Wykładowca na kongresach w Instytucie Emila Jaques-Dalcroze, a w Genewie. Wieloletnia praca pedagogiczna  w zakresie rytmiki, plastyki ruchu, metodyki nauczania rytmiki w szkołach muzycznych I i II stopnia, w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, na wydziale wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej oraz w Przedszkolu im F. Chopina w Poznaniu.

mgr Regina Wolska: Pedagog, certyfikowana terapeutka terapii tańcem, wykładowca i autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu. Współpracuje m.in. z: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (kursy choreoterapii), Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrem Tańca, Akademiami Muzycznymi, z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

 

Program

1.    Piosenka dziecięca

2.    Rytm

3.    Technika ruchu

4.    Logorytmika

5.    Dydaktyka i metodyka rytmiki

6.    Taniec współczesny

7.    Tańce narodowe

8.    Tańce w kręgu

9.    Prezentacja sceniczna

10.  Dydaktyka i metodyka tańca

11.  Zasady muzyki -  teoria i ćwiczenia

12.  Instrumenty            

13.  Oprawa artystyczna

14.  Scenariusze, konspekty, projekty

15.  Dydaktyka i metodyka umuzykalniania

16.  Seminarium

 

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin ogółem: 290 godzin

Praktyka zawodowa: 60 godzin

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach: 8:00-16:00

 

Kontakt

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Garbarska 1
Biuro Obsługi Klienta MCDN
Elżbieta Zapiór

tel.: kom. 513 042 381
e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

 

oraz

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
Kierownik Dziekanatu
Elżbieta Kozera

tel: 885 588 800
e-mail: krakow@wsb.edu.pl


 

UWAGA! Dokumenty od kandydatów na studia przyjmuje Dziekanat Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków

Kierownik Dziekanatu
Elżbieta Kozera
tel: 885 588 800
e-mail: krakow@wsb.edu.pl

 

Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1

Praca

Studia skierowane są do nauczycieli muzyki, nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,  nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli szkół specjalnych, pracowników domów i ośrodków kultury, pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych, studentów (studiów II i III stopnia) oraz absolwentów (studiów I stopnia), chcących znaleźć  zatrudnienie w instytucjach i placówkach/ośrodkach kultury lub - po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich - pragnących uczyć tańca.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

 

Opłaty

Opłata: 3600 zł/3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x600 zł,1x300 zł )

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły