Socjoterapia i resocjalizacja - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty:

- zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów,

- wśród materiałów dydaktycznych gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania w grupowych sesjach terapeutycznych,

- możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych przez słuchaczy.

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.

 

Wykładowcy:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii WSB, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

Wśród kadry:

prof. Małgorzata Janas- Kozik - Specjalista w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ordynator oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, praktyk z zakresu psychologii klinicznej.

 

Program:

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym
 • Postawy społeczne wobec osób z  niedostosowaniem społecznym
 • Zdrowie psychiczne
 • Psychologiczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Proces grupowy
 • Umiejętności psychoedukacyjne
 • Rozpoznawanie zachowań uzależnieniowych (uzależnienia chemiczne i behawioralne). Zasady postępowania z osobą uzależnioną
 • Narkotyki i dopalacze. Mechanizmy działania. Profilaktyka szkolna
 • Pigmalion i Aureola - techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm kulturowych
 • Warsztat z zakresu samokontroli emocjonalnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening samoświadomości
 • Trening asertywności
 • Trening twórczości
 • Metodyka powadzenia grup socjoterapeutycznych
 • Praktyka pedagogiczna

Liczba godzin: 365

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

LOKALIZACJA

Miejsce zajęć

ul. Katowicka 35

41-902 Bytom

Technikum nr 4

 

 

 

Praca

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), zainteresowani pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Studia prowadzone są zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012r.

Kwalifikacje i kompetencje:

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, dotyczące pracy z grupą  w zakresie rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki, rozróżniania  ról w grupie, prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę, elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatnie do procesu grupowego. Uczą się także diagnozowania obszarów zaburzeń dzieci i dorosłych oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń, przeprowadzania analizy i diagnozy sytuacji klienta w szerszym kontekście społecznym np.: szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowania oddziaływań z uwzględnieniem innych form pomocy. Absolwenci studiów będą potrafili organizować sytuacje psychokorekcyjne dla klienta indywidualnego (grupy), w trakcie grupowych spotkań socjoterapeutycznych.

 

 

Opłaty

Informacje:

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

350 zł

do 5 października 2019

II

350 zł

do 5 listopada  2019

III

450 zł

do 5 grudnia 2019

IV

450 zł

do 5 stycznia 2020

V

450 zł

do 5 lutego 2020

VI

450 zł

do 5 marca 2020

VII

400 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

3 500 zł

 

 

Czas trwania: 3 semestry

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30

 

 

Partnerzy

     

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły