Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty:

 

- studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii

- zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów

- wśród materiałów dydaktycznych gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania w grupowych sesjach terapeutycznych,

- możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych przez słuchaczy.

 

Cel:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent tego kierunku, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności resocjalizacja i socjoterapia.

 

Wykładowcy:

 

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

 

Wśród kadry:

dr hab. Małgorzata Janas- Kozik - Specjalista w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ordynator oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, praktyk z zakresu psychologii klinicznej.

 

Program:

 

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym
 • Postawy społeczne wobec osób z  niedostosowaniem społecznym
 • Zdrowie psychiczne
 • Psychologiczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Proces grupowy
 • Umiejętności psychoedukacyjne
 • Rozpoznawanie zachowań uzależnieniowych (uzależnienia chemiczne i behawioralne). Zasady postępowania z osobą uzależnioną -
 • Narkotyki i dopalacze. Mechanizmy działania. Profilaktyka szkolna
 • Polityka społeczna i system penitencjarny w Polsce
 • Warsztat z zakresu samokontroli emocjonalnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening samoświadomości
 • Trening asertywności
 • Trening twórczości
 • Metodyka powadzenia grup socjoterapeutycznych
 • Metodyka resocjalizacji
 • Seminarium
 • Praktyka pedagogiczna
 •  

Liczba godzin: 375

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Adresatami studiów są osoby, zainteresowani pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Studia prowadzone są zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012r.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

 

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju. Zatrudnienie m.in. w: - Schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, - Pogotowiach opiekuńczych, - Ośrodkach socjoterapii, - Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, - Aresztach śledczych i zakładach karnych, - Domach dziecka, - Świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, - W sądach ? w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora , - W domach pomocy społecznej, - W szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry, październik 2016-czerwiec 2017

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Opłata: 3000 zł/3 semestry (Czesne płatne w 8 ratach,w dniu zapisu 300zł, 4x300zł, 3x400zł, 1x300zł)

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" W ramach studiów prowadzimy m.in. zajęcia w zakresie terapii dźwiękiem. To połączenie nowoczesnej wiedzy z zakresu fizyki i medycyny z tradycyjną wiedzą i kulturą oraz praktyką leczenia Dalekiego Wschodu. Studenci poznają możliwości wykorzystania mis i gongów w pracy pedagogicznej m.in. masaż dźwiękiem, relaksacje. Poznają także techniki i metody pracy m.in.: malowanie dziesięcioma palcami, polisensoryczne doświadczanie świata, pracę z chustą animacyjną, tworzenie mandal. "

 

Szymon Godawa Terapeuta

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły