Surdologopedia

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie surdologopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- praktyczne zajęci z praktykami pracującymi z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

 

Cel:

celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń narządu słuchu, m.in. w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

 

Program studiów:

 •     Podstawy fonetyki
 •     Anatomia i patologia narządów słuchu
 •     Audiologia i audiometria
 •     Wprowadzenie do surdologopedii
 •     Foniatria
 •     Podstawy otorynolaryngologii
 •     Surdopsychologia
 •     Metodyka pracy z osób słabo słyszących i niesłyszących
 •     Metodyka pracy z dzieckiem ze sprzężeniami
 •     Kształtowanie i rozwój mowy osób słabo słyszących i niesłyszących
 •     Diagnoza logopedyczna zaburzeń słuchu i mowy
 •     Terapia surdologopedyczna
 •     Metody nauki czytania i pisania
 •     Podstawy języka migowego
 •     Rehabilitacja osób z inplantami
 •     Emisja głosu
 •     Seminarium
 •     Praktyki

Liczba godzin: 275

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.


Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: czwartki i piątki w godzinach: 16:15-20:30

Praca

Studia przeznaczone są dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

450 zł

do 5 października 2019

II

450 zł

do 5 listopada  2019

III

450 zł

do 5 grudnia 2019

IV

450 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

2 900 zł

 

 

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne oraz szpitale specjalistyczne.

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły