Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

- udostępnienie słuchaczom nowoczesnej infrastruktury dostosowanej dla osób niewidzących i niedowidzących (elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu, przenośnego urządzenia, odczytującego elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY),

- możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych, wyposażonych w programy komputerowe, pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk, zawierające 8 różnych głosów (4 polskie i 4 angielskie),

- specjalistyczna literatura dla słuchaczy kierunku, m.in. cyfrowa wersja czasopisma Tyfloświat.


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. 


Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

 

Wśród kadry:

mgr Adam Spendel - psycholog, socjoterapeuta, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

mgr Katarzyna Pietrusiak - oligofrenopedagog, praktyk- rehabilitant, instruktor w zakresie alfabetu brajla

mgr Grzegorz Rzeszutek - pedagog szkolny, doradca zawodowy, specjalista w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się osób z uszkodzeniem wzroku
 

Program:

1. Pedagogika specjalna

2. Tyflopedagogika

3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących

4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

5.Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku

6.Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym

7. Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku

8. Metodyka nauczania dzieci z uszkodzeniem wzroku

9. Brajlowskie sposoby porozumiewania się

10. Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku

11.Rehabilitacja widzenia

12. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku

13. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

14. Praktyka pedagogiczna

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry, studia realizowane w ciągu jednego roku

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz.16:15-20:30

 

Praca

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

450 zł

do 5 października 2019

II

450 zł

do 5 listopada  2019

III

450 zł

do 5 grudnia 2019

IV

450 zł

do 5 lutego 2020

V

400 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

2 800 zł

 

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne, ośrodki terapii zajęciowej i świetlice terapeutyczne.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" W ramach przedmiotu "Orientacja przestrzenna" słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności, związane z orientacją w przestrzeni oraz samodzielnym, bezpiecznym i efektywnym poruszaniem się osób niewidomych i słabowidzących. Zapoznają się z technikami poruszania się z białą laską, psem przewodnikiem oraz widzącym przewodnikiem oraz możliwościami wykorzystywania nowoczesnych urządzeń technicznych w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych". "

 

Grzegorz Rzeszutek, Tyflopedagog, informatyk, doradca zawodowy Polski Związek Niewidomych

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły