Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne


 

Atuty kierunku

- w ramach studiów praktyczne warsztaty w zakresie emisji głosu,

- zajęcia, wizyty studyjne w szkołach i w przedszkolach,

- możliwość udostępnienia słuchaczom gotowych scenariuszy ćwiczeń z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- udostępnienie słuchaczom zasobów Biblioteki Akademickiej WSB w postaci literatury pedagogicznej, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej. 

 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

Wśród kadry:

prof. dr hab. Mirosław Kisiel - wykładowca akademicki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika.

prof. Eugenia Rostańska - wykładowca akademicki,  kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach

dr Małgorzata Kitlińska - Król - wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog.
 

Program

1  Pedagogika wczesnoszkolna

2  Psychologia  rozwoju dziecka

3  Psychologia uczenia się i nauczania

4  Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole

5  Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I - III

6  Podstawy i metodyka edukacji matematycznej w klasach I - III

7  Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I - III

8  Podstawy i metodyka edukacji muzycznej w klasach I - III

9  Podstawy i metodyka edukacji plastycznej

10  Podstawy i metodyka edukacji technicznej w klasach I - III

11  Podstawy i metodyka technologii informacyjnej i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

12  Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

13  Metodyka wychowania przedszkolnego

14  Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole

15  Metodyka zajęć muzyczno - ruchowych w przedszkolu

16  Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

17  Stymulacja psychoruchowa w rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

18  Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

19  Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu

20  Kultura języka

21  Emisja głosu

Studia kończą testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 


Informacje

Czas trwania: Zrealizuj 3 semestry w jeden rok!

Liczba godzin: 360 + 150 godzin praktyki pedagogicznej

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach: 8:00-16:00.

 

Praca

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadający kwalifikacje pedagogiczne oraz absolwenci studiów I i II stopnia kierunków pedagogicznych.

Kwalifikacje i kompetencje:

Studia pozwalają nabyć kompetencje nauczycielskie w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Specyfika studiów obejmuje treści stanowiące współczesną koncepcję reformowanej w tym zakresie edukacji. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I - III szkoły podstawowej. Ułatwiają także założenie własnego przedszkola. Studia umożliwiają merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty.

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2019

II

400 zł

do 5 listopada  2019

III

400 zł

do 5 grudnia 2019

IV

400 zł

do 5 stycznia 2020

V

400 zł

do 5 lutego 2020

VI

350 zł

do 5 marca 2020

VII

350 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

3300 zł

 

 

Partnerzy

Partnerzy uczestniczący w realizacji studiów na kierunku Pedagogika:

     

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny i dostarczają wielu umiejętności. Słuchacz uzyskuje fachową wiedzę i doświadczenie od doświadczonych wykładowców. Wiele ćwiczeń wprowadza przyszłego wychowawcę w świat dziecka i pozwala widzieć ten świat jego oczami. Bardzo pozytywny stosunek wykładowców i pracowników Uczelni względem słuchaczy sprawiają, że nawet egzaminy są przyjemnością. Uczelniana atmosfera zachęca do podejmowani kolejnych kierunków studiów i kursów. 

 

Milena Gajewczyk,

Społeczny Kurator Sądowy Sądu Rejonowego w Olkuszu

 

Studia podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne to dobry pomysł dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje kwalifikacje. Jest to miejsce spotkań profesjonalistów żywo zainteresowanych pracą z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów na edukację małego dziecka. Miejsce, w którym słuchacze mogą liczyć na aktualną wiedzę pedagogiczną podpartą praktycznymi rozwiązaniami.

 

Agnieszka Holewa,

Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły