Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

Opis

Ustawiczne zmiany w systemie oświaty wymagają od pracowników tej dyscypliny wiedzy z zakresu prawa oświatowego, praktycznych umiejętności, zapewniania wysokiej jakości usług edukacyjnych.


Oferta studiów podyplomowych z zakresu oświaty jest adresowana do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich rodzajów i szczebli, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego, pracowników samorządowej administracji oświatowej, oraz innych osób związanych z edukacją, którzy chcą poszerzyć  swoją wiedzę i umiejętności.


Program studiów jest opracowany w oparciu o obowiązujące wymagania MEN, a jednocześnie uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w oświacie.

Opłaty

Wysokość opłat za studia sprawdź przy opisach kierunków studiów podyplomowych

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy