Bezpieczeństwo w portach lotniczych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty studiów:

Studia prowadzone są przez doświadczonych, cenionych w środowisku praktyków, dostarczają aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, ochrony ludności cywilnej, negocjacji i działań antyterrorystycznych.

 

Cel:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy, niezbędnej w pracy na zajmowanych stanowiskach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i zarządzania w podmiotach prowadzących działalność lotniczą – operatorzy kontroli bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy służby ochrony lotniska, kadra kierownicza i specjaliści którzy są odpowiedzialni zapewnienie bezpieczeństw i ochronę w cywilnej komunikacji lotniczej.

Wykładowcy:

 

Adrian Karol Siadkowski - doktor habilitowany nauk politycznych, Profesor Akademii WSB, specjalizujący się w tematyce fundamentalizmu religijnego na Bliskim Wschodzie  i ochrony lotnictwa cywilnego;  krajowy instruktor szkolenia i krajowy audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Katowice – Pyrzowice z doświadczeniem zawodowym  na szczeblach strategicznych tj. Komenda Główna Straży Granicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Marek Pawełczyk – z wykształcenia inżynier mechaniki precyzyjnej, były funkcjonariusz resortu SW zatrudniony w obszarze bezpieczeństwa narodowego, następnie licencjonowany pracownik ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego z 24 letnim stażem. Zatrudniany jako manager na różnych szczeblach kierowniczych w dużych, o zasięgu krajowym, firmach ochrony (m.in. dyrektor działu ochrony, członek zarządu a także prezes zarządu). Pełnił także funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od 2011 roku specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Posiada certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa. Jest instruktorem szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego. Uczestnik krajowych szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Osoba odpowiadająca za prawidłową realizację usługi kontroli bezpieczeństwa na Lotnisku Katowice w Pyrzowicach oraz za działalność ośrodka szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, prowadzonego w ramach działalności firmy „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.

 

Beata Jarszak – mgr., psycholog policyjny, profiler, opracowała i przeprowadziła autorski program szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu profilowania behawioralnego.

 

Grzegorz Dziergas – były Dowódca Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w KWP Katowice, negocjator policyjny, instruktor strzelectwa.

 

Przemysław Kornacki – doktor, kierownik grupy bezpieczeństwa lotów PSG Łódź, krajowy instruktor szkolenia i krajowy audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pirotechnik.

 

Rafał Sołtan - mgr, kierownik zespołu interwencji specjalnych PSG Katowice – Pyrzowice, jeden z najlepszych pirotechników w kraju, doktorant zajmujący się problematyką zagrożeń bombowych w lotnictwie cywilnym.

 

Marek Jurkiewicz - były funkcjonariusz Straży Granicznej (Zastępca Komendanta ds. Bezpieczeństwa), z olbrzymim doświadczeniem w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego. Uczestnik wielu kursów zagranicznych (Francja, Niemcy, Hiszpania i Austria) oraz krajowych. Autor programów szkolenia dla OKB i specjalistycznych, które wykłada jako instruktor szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego dla podmiotów komercyjnych prowadzących działalność lotniczą, audytor krajowy (realizował wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego audyty na szczeblu krajowym) i wewnętrzny (realizuje je  w podmiotach prowadzących działalność lotniczą). Posiada certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa. Jako konsultant pomagał w uzyskaniu firmom statusu zarejestrowanego agenta (szkolenia, program ochrony) oraz w uzyskaniu statusu znanego nadawcy (szkolenia, odpowiednia dokumentacja).

 

W programie m.in.:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Instytucje i organizacje lotnicze
 • System ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce (security)
 • Porównanie systemów ochrony lotnictwa cywilnego w wybranych krajach
 • Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Użycie środków przymusu bezpośredniego
 • Zarzadzanie kryzysowe w lotnictwie cywilnym
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Profilowanie behawioralne
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Kontrola jakości w ochronie lotnictwa cywilnego
 • Szkolenie kadr dla ochrony lotnictwa cywilnego
 • Zarządzanie ochroną lotnictwa cywilnego
 • Nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry 

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: sobota, niedziela, co dwa tygodnie w godz. 8:00-14.35

Oferta specjalna

Praca

Studia skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje z obszaru bezpieczeństwa pracy w portach lotniczych, zarządzania w podmiotach prowadzących działalność lotniczą (m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy służby ochrony lotniska, kadra kierownicza i specjaliści którzy są odpowiedzialni zapewnienie bezpieczeństw i ochronę w cywilnej komunikacji lotniczej.

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

500 zł

do 5 listopada  2019

III

500 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 200 zł

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Oferta specjalna