Bezpieczeństwo w portach lotniczych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=165787&preview=1

 

Atuty studiów:

Studia prowadzone są przez doświadczonych, cenionych w środowisku praktyków, dostarczają aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, ochrony ludności cywilnej, negocjacji i działań antyterrorystycznych.

 

Cel:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy, niezbędnej w pracy na zajmowanych stanowiskach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i zarządzania w podmiotach prowadzących działalność lotniczą – operatorzy kontroli bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy służby ochrony lotniska, kadra kierownicza i specjaliści którzy są odpowiedzialni zapewnienie bezpieczeństw i ochronę w cywilnej komunikacji lotniczej.

Wykładowcy:

 

Adrian Karol Siadkowski - doktor habilitowany nauk politycznych, Profesor Akademii WSB, specjalizujący się w tematyce fundamentalizmu religijnego na Bliskim Wschodzie  i ochrony lotnictwa cywilnego;  krajowy instruktor szkolenia i krajowy audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Katowice – Pyrzowice z doświadczeniem zawodowym  na szczeblach strategicznych tj. Komenda Główna Straży Granicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Marek Pawełczyk – z wykształcenia inżynier mechaniki precyzyjnej, były funkcjonariusz resortu SW zatrudniony w obszarze bezpieczeństwa narodowego, następnie licencjonowany pracownik ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego z 24 letnim stażem. Zatrudniany jako manager na różnych szczeblach kierowniczych w dużych, o zasięgu krajowym, firmach ochrony (m.in. dyrektor działu ochrony, członek zarządu a także prezes zarządu). Pełnił także funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od 2011 roku specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Posiada certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa. Jest instruktorem szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego. Uczestnik krajowych szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Osoba odpowiadająca za prawidłową realizację usługi kontroli bezpieczeństwa na Lotnisku Katowice w Pyrzowicach oraz za działalność ośrodka szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, prowadzonego w ramach działalności firmy „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.

 

Beata Jarszak – mgr., psycholog policyjny, profiler, opracowała i przeprowadziła autorski program szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu profilowania behawioralnego.

 

Grzegorz Dziergas – były Dowódca Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w KWP Katowice, negocjator policyjny, instruktor strzelectwa.

 

Przemysław Kornacki – doktor, kierownik grupy bezpieczeństwa lotów PSG Łódź, krajowy instruktor szkolenia i krajowy audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pirotechnik.

 

Rafał Sołtan - mgr, kierownik zespołu interwencji specjalnych PSG Katowice – Pyrzowice, jeden z najlepszych pirotechników w kraju, doktorant zajmujący się problematyką zagrożeń bombowych w lotnictwie cywilnym.

 

Marek Jurkiewicz - były funkcjonariusz Straży Granicznej (Zastępca Komendanta ds. Bezpieczeństwa), z olbrzymim doświadczeniem w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego. Uczestnik wielu kursów zagranicznych (Francja, Niemcy, Hiszpania i Austria) oraz krajowych. Autor programów szkolenia dla OKB i specjalistycznych, które wykłada jako instruktor szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego dla podmiotów komercyjnych prowadzących działalność lotniczą, audytor krajowy (realizował wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego audyty na szczeblu krajowym) i wewnętrzny (realizuje je  w podmiotach prowadzących działalność lotniczą). Posiada certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa. Jako konsultant pomagał w uzyskaniu firmom statusu zarejestrowanego agenta (szkolenia, program ochrony) oraz w uzyskaniu statusu znanego nadawcy (szkolenia, odpowiednia dokumentacja).

 

W programie m.in.:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Instytucje i organizacje lotnicze
 • System ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce (security)
 • Porównanie systemów ochrony lotnictwa cywilnego w wybranych krajach
 • Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Użycie środków przymusu bezpośredniego
 • Zarzadzanie kryzysowe w lotnictwie cywilnym
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Profilowanie behawioralne
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Kontrola jakości w ochronie lotnictwa cywilnego
 • Szkolenie kadr dla ochrony lotnictwa cywilnego
 • Zarządzanie ochroną lotnictwa cywilnego
 • Nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry 

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: sobota, niedziela, co dwa tygodnie w godz. 8:00-14.35

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje z obszaru bezpieczeństwa pracy w portach lotniczych, zarządzania w podmiotach prowadzących działalność lotniczą (m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy służby ochrony lotniska, kadra kierownicza i specjaliści którzy są odpowiedzialni zapewnienie bezpieczeństw i ochronę w cywilnej komunikacji lotniczej.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2018

II

500 zł

do 5 listopada  2018

III

500 zł

do 5 grudnia 2018

IV

500 zł

do 5 lutego 2019

V

500 zł

do 5 marca 2019

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

3200 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"