Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

 

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

 

Atuty

- kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej oraz medycyny sądowej.

- wśród wykładowców doświadczeni funkcjonariusze Policji, CBŚ, ABW oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości i psychomanipulacji.

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej oraz medycyny sądowej.

- nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz  umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu.

- egzamin praktyczny (W11).

 

Cel 

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podejmowania konkretnych działań, zmierzających do zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

 

Wykładowcy

Wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów zakresu teorii i praktyki kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej, psychologii oraz medycyny sądowej.
 

W programie

 •     Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny)
 •     Pojęcie ekspertyzy kryminalistycznej
 •     Zasady polskiego procesu karnego
 •     Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego)
 •     Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw)
 •     Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności
 •     Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok
 •     Identyfikacja rzeczy i osób (ekspertyzy - wariograficzna, broni, wypadku drogowego, osmologiczna, antropologiczna, daktyloskopijna, mechanoskopijna, genetyczna, informatyczna, alkohologiczna, toksykologiczna, śladowa)
 •     Oględziny.
 •     Przeszukanie
 •     Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych przed fałszerstwem
 •     Kryminalistyczny ślad językowy
 •     Egzamin praktyczny (case study - analiza przypadku na podstawie W11)

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele, co dwa w godzinach 8:00-14:35

Praca

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

Studia są również praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla pracowników administracji państwowej oraz firm zajmujących się kompleksowym zabezpieczeniem bezpieczeństwa.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Absolwent będzie wyróżniał się kompetencjami obejmującymi wiedzę i umiejętność z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu. Będzie posiadał wiedzę z zakresu psychologii osobowości i zachowań przestępczych.

 

 

 

 

Opłaty

Opłata: 3400 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x500zł, 3x600, 1x300zł)

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły