Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

 

Atuty

- kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej oraz medycyny sądowej.

- wśród wykładowców doświadczeni funkcjonariusze Policji, CBŚ, ABW oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości i psychomanipulacji.

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej oraz medycyny sądowej.

- nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz  umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu.

 

Studia zakończone są dodatkowym egzaminem praktycznym, który odbywa się w warunkach plenerowych. W toku egzaminu praktycznego słuchacze zmierzą się z kilkoma przygotowanymi przez specjalistę scenariuszami zdarzeń, dla których będą musieli przeprowadzić poprawne zabezpieczenie dowodu, ale także wstępną analizę kryminalistyczną. Zadania praktyczne przygotowane zostały tak, aby słuchacze mogli odnieść się do wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Egzamin praktyczny zakończony zostanie spotkaniem w towarzyskiej atmosferze, podczas którego omówione zostaną wyniki zadań.

 

Cel 

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podejmowania konkretnych działań, zmierzających do zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

 

Wykładowcy

Wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów zakresu teorii i praktyki kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej, psychologii oraz medycyny sądowej.

dr inż. Krystian Mączka - Ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Akademii WSB), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.

podkom. Piotr Peterek - Oficer służby kryminalnej Policji. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych wydziałów: dw. z przestępczością przeciwko mieniu oraz wydziału kryminalnego. Wieloletni funkcjonariusz dochodzeniowo – śledczy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą.

SSR Marcin Szymczak- Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach).

 

W programie

 •     Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny)
 •     Pojęcie ekspertyzy kryminalistycznej
 •     Zasady polskiego procesu karnego
 •     Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego)
 •     Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok
 •     Identyfikacja rzeczy i osób (ekspertyzy - wariograficzna, broni, wypadku drogowego, osmologiczna, antropologiczna, daktyloskopijna, mechanoskopijna, genetyczna, informatyczna, alkohologiczna, toksykologiczna, śladowa)
 •     Oględziny.
 •     Przeszukanie
 •     Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych przed fałszerstwem
 •     Kryminalistyczny ślad językowy
 • Przestępczość przeciwko ochronie informacji- wykrywanie i badania kryminalistyczne
 • Cheiloskopia
 • Podstawy informatyki śledczej
 • Analizy kryminalistyczne przestępczości gospodarczej i zorganizowanej
 • Egzamin praktyczny w warunkach plenerowych

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele, co dwa w godzinach 8:00-14:35

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

Studia są również praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla pracowników administracji państwowej oraz firm zajmujących się kompleksowym zabezpieczeniem bezpieczeństwa.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Absolwent będzie wyróżniał się kompetencjami obejmującymi wiedzę i umiejętność z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu. Będzie posiadał wiedzę z zakresu psychologii osobowości i zachowań przestępczych.

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

500 zł

do 5 listopada  2019

III

500 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 200 zł

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Najczęściej wybierany kierunek

Ochrona Danych Osobowych w administracji i biznesie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły