Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

NOWY PROGRAM

Kierunek prowadzony we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem  Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Atuty kierunku

- w ramach studiów bezterminowy certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji,

- analiza praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji,

- wizyta studyjna w kancelarii tajnej.

 

Cel

Celem studiów jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi oraz podniesienie kompetencji specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji.

 

Uczestnicy

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

 

Wykładowcy

Prowadzący zajęcia, to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej. A przede wszystkim pracownicy z Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wśród kadry:

mgr Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

dr inż. Witold Pokora - audytor, wykładowca, koordynator systemów zarządzania w akredytowanej jednostce certyfikującej Centrum Certyfikacji Jakości WAT, członek Komitetu Technicznego nr 6 ds. systemów zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

mgr Jarosław Żabówka - od 2004 Administrator Bezpieczeństwa Informacji, trener i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykładowca w Akademii WSB, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych,

dr inż. Krystian Mączka - Ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Akademii WSB), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”,

SSR Marcin Szymczak - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Politechnika Śląska). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach). Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Program

 1. Wprowadzenie do RODO
 2. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 3. Praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód i klauzul informacyjnych w kontekście realizacji uprawnień podmiotów danych
 4. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych
 5. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 6. Praktyczne  aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony danych
 7. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji
 8. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa
 9. Praktyka prowadzenia audytów
 10. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 11. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo  osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
 12. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji
 13. Kontrole PUODO – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych
 14. Informacja publiczna
 15. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej
 16. Pomiar bezpieczeństwa
 17. Zarządzanie ciągłością działania w tym administracji publicznej
 18. Praktyczne problemy i możliwości zabezpieczania, audytowania oraz analizy zdarzeń w systemach teleinformatycznych
 19. Sytuacje kryzysowe w aspekcie sytemu ochrony danych osobowych
 20. Zagrożenia cybernetyczne
   

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacja

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 160

Dni uczęszczania: soboty, niedziele 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Praca


Kwalifikacja i kompetencje

Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw, rozporządzeń i norm.

 

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

800 zł

do 5 marca 2020

II

800 zł

do 5 kwietnia  2020

III

800 zł

do 5 maj 2020

IV

800 zł

do 5 października 2020

V

700 zł

do 5 listopada 2020

VI

300 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

4 500 zł

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   

 

 

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków, dla których ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to nie tylko codzienna praca, ale przede wszystkim życiowa pasja. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy na temat zasad zabezpieczania różnych rodzajów informacji, dzięki czemu absolwenci zyskują wyjątkową pozycję na współczesnym rynku pracy. W trakcie zajęć poznają takie dziedziny jak przetwarzanie danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, ochrona informacji niejawnych.  

 

Jarosław Żabówka

Właściciel firmy Proinfosec, Specjalista z zakresu ochronny danych osobowych, ABI, wykładowca w Akademii WSB, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Ochrona Danych Osobowych w administracji i biznesie

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły