Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

NOWY PROGRAM

Kierunek prowadzony we współpracy z  Generalnym  Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem  Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Atuty kierunku

- w ramach studiów bezterminowy certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej

- analiza praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji,

- wizyty studyjne, warsztatowe, dotyczące funkcjonowania i organizacji kancelarii tajnej.

 

Cel

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji oraz wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych.

Uczestnicy

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

Wykładowcy

Prowadzący zajęcia, to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Wojskowej Akademiii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej. A przede wszystkim pracownicy z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wśród kadry:

mgr Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO

dr inż. Witold Pokora - Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej

dr inż. Adrian Kapczyński - pasjonat informatyki, wykładowca akademicki, członek Sekcji Bezpieczeństwa PTI, Prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

mgr Jarosław Żabówka - od 2004 Administrator Bezpieczeństwa Informacji, trener i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Program

 

1. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego

2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

3. Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji

4. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne

5. Pomiar bezpieczeństwa

6. Zarządzanie ryzykiem

7. Zasady prowadzenia audytów systemów zarządzania

8. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

9. Zarządzanie ciągłością działania

10. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

11. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa

12. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji

13. Praktyka prowadzenia audytów

14. Funkcjonowanie pionu informacji niejawnych w praktyce. Prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej

15. Zarządzanie ciągłością działania (z uwzględnieniem wymagań dla podmiotów publicznych)

16. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji

17. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji niejawnych

18. Pracownia problemowa

19. Informacja publiczna

20. Kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych

21. Wykład monograficzny

22. Konsultacje

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Informacja

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele raz w miesiącu, w godzinach: 8:00-15:50

Praca


Kwalifikacja i kompetencje

Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami światowymi.

 

Opłaty

Czas twania: 2 semestry

Czesne: 3400zł (Czesne płatne w 6 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x500zł, 3x600zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

„Studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków, dla których ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to nie tylko codzienna praca, ale przede wszystkim życiowa pasja. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy na temat zasad zabezpieczania różnych rodzajów informacji, dzięki czemu absolwenci zyskują wyjątkową pozycję na współczesnym rynku pracy. W trakcie zajęć poznają takie dziedziny jak przetwarzanie danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, ochrona informacji niejawnych”.
 

Jarosław Żabówka

Specjalista z zakresu ochronny danych osobowych, ABI

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Pomożemy w wypełnieniu wniosków

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły