Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Patronat TÜV Nord i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

 

Trzy powody dla których warto podjąć studia podyplomowe z zakresu BHP:

1. Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień inspektora ppoż.

2. Najlepsza kadra,

3. Konkurencyjna cena!

I jeszcze jeden dodatkowy: możliwość szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, uprawnienie uzyskiwane w ramach studiów podyplomowych

 

Atuty kierunku

- możliwość udziału w szkoleniu i zdobycie certyfikatu Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BHP, wydanego przez TÜV NORD Polska
- korzystanie z materiałów multimedialnych: filmów, audycji, prezentacji,
- wśród wykładowców specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy,

- zajęcia praktyczne m.in.: ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym, typu: sonometr SON-50, analizator dźwięku i drgań SVAN 958 - niezbędne w pracy przyszłego pracownika BHP,

-wizyty studyjne na terenie województwa śląskiego, mające na celu poznanie zakładu pracy, procesów, warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, konkretnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy,

- możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej*.

 

Cel

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

 

Wykładowcy:

mgr Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik  i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 14-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

dr Damian Czoik - ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

 

Program

1. System ochrony pracy w Polsce i w UE.

2. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

3. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych BHP.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

7. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.

8. Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.

9. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

10. Zarządzanie jakością.

11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.

12. Psychologia pracy

13. Metodyka pracy służb BHP

14. Zasady udzielania pierwszej pomocy

15. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

16. Budowa strategii  BHP

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Informacje

 

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota i niedziela co dwa tygodnie

Część zajęć w formule online (Blended learning).

 * dodatkowa opłata

 

Oferta specjalna

Praca

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Adresatami są zarówno osoby posiadające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży.

Pracownikami służby BHP, mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

Starszym inspektorem do spraw BHP, może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy

w służbie BHP lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.

- Specjalistą do spraw BHP, może osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.

- Starszym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,

- Głównym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP  oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

 

Kwalifikacje i kompetencje

 

Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem. Nabywają praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie dokumentacji  bhp. Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp oraz kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2020

II

600 zł

do 5 listopada  2020

III

600 zł

do 5 grudnia 2020

IV

600 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 600 zł

 

Oferta specjalna

Partnerzy

 

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy jest możliwy jedynie dzięki kształceniu specjalistycznej kadry fachowców BHP. Kompleksowy program stworzony przez pracodawców i praktyków, obejmuje wszystkie zagadnienia, konieczne do uzyskania pracy w służbach BHP . 

 

Gen. Brygadier Zbigniew Meres

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie

 

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ta konstytucyjna dyspozycja nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Wykonywanie niektórych z nich, także z powodu niejednoznacznych i wzajemnie sprzecznych przepisów prawnych, nastręcza wielu problemów. Sprostać im może jedynie odpowiednio przygotowana służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odpowiadają na to zapotrzebowanie, przede wszystkim w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów mogących pojawić się w codziennej działalności służby.

dr Damian Czoik
Dyrektor ds. Pracowniczych i Ekonomicznych KWK Sośnica w Gliwicach

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły