Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

 

Atuty kierunku:

- kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Badań, Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem zarządzania i dowodzenia  w sytuacjach kryzysowych

- nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz  umiejętności do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im

- opanowanie technik radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność panowania nad grupą w sytuacjach kryzysowych

- możliwość poszerzania swoich zainteresowań i pasji w sekcji spadochronowej, wspinaczkowej, strzeleckiej, płetwonurkowej i wielu innych.

 

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania i dowodzenia w  sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę  zagrożeń występujących w czasie pokoju i kryzysu. W procesie kształcenia absolwenci nabędą również kompleksową wiedzę z zakresu planowania, organizowania, przekazywania poleceń, koordynacji i kontrolowania, a także wypracowanie predyspozycji jego uczestników, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia, likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego.

 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone będą przez znakomitych dydaktyków,  praktyków, ekspertów z zakresu wojska, policji, straży pożarnej oraz służby ratowniczej,  przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego.

 

W programie:

1.    Wykorzystanie Wojska w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof

2.    Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa

3.    Straż Pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń

4.    Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową

5.    Metody organizacji i zarządzania

6.    Komunikacja w sytuacjach zagrożeń

7.    Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania

8.    Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu

9.    Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego

10.    Zarządzanie kryzysowe w skali mikro i makro

11.    Komunikacja w konfliktach społecznych

12.    Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych

13.    Prowadzenie akcji ratunkowych

14.    Podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym

15.    Negocjacje w sytuacji kryzysu

 

Liczba godzin: 160 godzin

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Opłaty: 3400 zł/2 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu 300zł,2x600zł, 2x550zł, 1x500zł, 1x300zł)

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Oferta specjalna

Praca

Jedyna w skali kraju specjalność, która kierowana jest do osób zajmujących się zarządzaniem i dowodzeniem ludźmi i służbami. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych.

Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla: pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego; funkcjonariuszy służb mundurowych (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej); innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

 

Oferta specjalna

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2019

II

550 zł

do 5 listopada  2019

III

550 zł

do 5 grudnia 2019

IV

600 zł

do 5 lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 400 zł

 

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-14:35

Oferta specjalna

Partnerzy

 

   

 

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz ratowników medycznych. Absolwent uzyska odpowiednie kompetencje oraz umiejętności praktyczne niezbędne do podejmowania właściwych decyzji na pełnionych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem i dowodzeniem w sytuacjach kryzysowych. Będzie potrafił monitorować i skutecznie likwidować zagrożenia mogące wystąpić na terenie gminy, powiatu, miasta, województwa oraz kraju. "

 

nadkom. mgr Maciej Woszczyna, Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły