Akademia Profesjonalnego Coachingu

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia prowadzone we współpracy z ASK Expert, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu - Noble Manhattan Coaching.

 

Atuty kierunku

- poznanie wielu modeli, narzędzi i struktur coachingu, wywodzących się z różnych nurtów i podejść coachingowych,
- możliwość prowadzenia rzeczywistych procesów coachingowych pod okiem doświadczonych superwizorów,
- możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
- nauka w małych interaktywnych grupach - max. 16 osób,
- prowadzący zajęcia to wyłącznie praktycy: Hon Vice President International Society for Coaching Psychology, Dyrektorzy Międzynarodowych Korporacji, czynni Coachowie i Superwizorzy,
- merytoryczne sylabusy csipb.pl ułatwiające przygotowanie do zajęć,
- dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń, coachingowych w systemie „know-how” csipb.pl,
- system zniżek obejmujący korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
- dla najlepszych absolwentów WSPÓŁPRACA – możliwość uczestniczenia w procesach rozwojowych prowadzonych przez csipb.pl,

- możliwość badania Kwestionariuszem MTQ-48 w promocyjnej cenie 50 zł.

Pobierz Flipbook dotyczący Akademii Profesjonalnego Coachingu
 

Cel

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z Klientami indywidualnymi i zespołami. Po ukończeniu studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu, istnieje możliwość dalszego rozwoju na dwóch etapach - Coaching Fundamentals Certificate (CFC) oraz Practitioner Coach Diploma (PCD). Dostępnych jest pięć różnych certyfikatów: Noble Manhattan Coaching - NMCert i NMDip, Internetional Institute of Coaching na poziomie ogólnym oraz Institute of Leadership & Management.

Pełna konstrukcja programu, umożliwia słuchaczom/coachom otrzymanie nie tylko międzynarodowych certyfikatów, ale również szerszą wiedzę praktyczną i metodologiczną dotyczącą coachingu. Jednocześnie studia te są również procesem rozwoju kompetencji coachów oraz przygotowania ich do pełnienia roli coachów w organizacjach.
Dla Absolwentów możliwość ubiegania się o akredytację Izby Coachingu.

W ramach zajęć

- proces coachingowy z rzeczywistym klientem superwizowany przez akredytowanych Superwizorów Coachingu (Coaching Supervision Academy, EMCC, ICF) oraz Izby Coachingu,
- merytoryczne Sylabusy csipb.pl - ułatwiające przygotowanie do zajęć,
- e-learningowe follow up między zajęciami-utrwalające nabytą wiedzę i umiejętności,
- dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń coachingowych w systemie,
- "eknow-how" CSIPB.PL,
- interaktywny dostęp do prowadzących przez cały okres trwania studiów.

 

Dodatkowo dla absolwentów Akademii Profesjonalnego Coachingu

- system zniżek obejmujących korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w całej Polsce,
- możliwość superwizji grupowej w ramach współpracy z Izbą Coachingu,
- zniżki w opłatach członkowskich Forum Coachingu i  Superwizji  - Relacje z wszystkich  spotkań KLUBU COACHA, znajdą Państwo na stronie: http://www.csipb.pl/index.php?page=klub-coacha-csipb-pl-wsb,
- interaktywny dostęp do bazy wiedzy i platformy wymiany doświadczeń coachingowych w systemie "eknow-how" CSIPB.PL,
- rabaty przy certyfikacji do licencjonowanego używania narzędzi psychometrycznych Extended DISC,
- dla najlepszych absolwentów nagroda - możliwość uczestniczenia w procesach coachingowych prowadzonych przez CSIPB.PL.

 

Uczestnicy

- osoby chcące zdobyć nowy zawód związany pomaganiem i wspieraniem innych,
- menedżerowie wszystkich szczebli,
- przedsiębiorcy, właściciele firm,
- doradcy, konsultanci, nauczyciele, terapeuci,
- pracownicy działów personalnych,
- osoby które nastawione są na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności jak osiągać cele osobiste i zawodowe.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Akademia Profesjonalnego Coachingu to jedna z najlepszych propozycji w Polsce studiów podyplomowych, przygotowująca w trakcie 180 godzin interaktywnych zajęć do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi coachami międzynarodowych stowarzyszeń oraz możliwość uzyskania dyplomu  WSB, ASK Expert oraz CSIPB.pl. Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

 

Wykładowcy 

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem certyfikowanych Coachów różnych szkół i stowarzyszeń coachów. Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy - Dyrektorzy Personalni firm i korporacji, trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psycholodzy coachowie i terapeuci. Wśród prowadzących: dr Anna Syrek-Kosowska i Adam Stolarzewicz.


Pan Adam Stolarzewicz i Pani dr Anna Syrek-Kosowska, wykładowcy Akademii WSB, jako pierwsi Polacy, otrzymali Akredytacje Coachów Superwizorów (CSA wraz z EMCC Accredited and ICF Approved) w prestiżowej londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy)!

Uwaga ! - przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, certyfikowany i akredytowany Coach i Superwizor Coachingu (Coaching Supervision Academy (UK), EMCC, ICF) oraz Izby Coachingu, Członek komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu, Hon Vice President the Society for Coaching Psychology w Wlk. Brytanii - najbardziej prestiżowej na świecie organizacji zrzeszającej psychologów-coachów, promującej najwyższe standardy prowadzenia coachingu w oparciu o zweryfikowaną wiedzę psychologiczną i coaching oparty o dowody naukowe (EBC). Należy do Rady Programowej elitarnego wydawnictwa: Coaching Psychology International. Trener warsztatu umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 86 I.), Współzałożycielka Izby Coachingu, pierwszej w Polsce organizacji, której celem jest wprowadzenie standaryzacji usług coachingowych, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów w ramach pracy w międzynarodowej korporacji UPC Polska oraz w ramach współpracy z polskim i międzynarodowymi firmami doradczo-szkoleniowymi m.in.: Hill International, Exbis. Partner Zarządzający csipb.pl (2001-2012), obecnie ASK Expert (www.askexpert.pl). Na stałe współpracuje z globalnym liderem rynku FMCG w zakresie oceny potencjału menedżerskiego w ramach procesów Zarządzania Talentem (Global Team).

Współtworzyła sukcesy takich firm jak: ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska/ SABMiller, Tauron, PGNIG, Getin Bank,  Hager Polo. PZU S.A., Norma Group, Koksownia Przyjaźń, Vattenfall i wielu innych. Współautorka i kierownik merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu w Akademii WSB.


 

Adam Stolarzewicz – uznany i certyfikowany coach, akredytowany Superwizor Coachingu (CSA Accredited, EMCC Accredited, ICF Approved) i Executive Coach, wieloletni ekspert w obszarze HR oraz rozwoju kadry menedżerskiej, praktyk biznesu. doświadczony trener kadry menedżerskiej, wykładowca w programach MBA i Executive MBA Oxford Brookes University, . Były dyrektor HR największych polskich banków – m.in. Getin Noble Bank SA, mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku i BRE Banku, odpowiadał również za rozwój pracowników jednej z największych spółek branży TELECOM. Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (Akredytowany Superwizor – EMCC Accredited oraz ICF Approved), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management). Od ponad 17 lat poprzez szkolenia, coaching i doradztwo wspiera rozwój menedżerow wielu krajowych i międzynarodowych korporacji. Jako wykladowca współpracuje z wieloma uczelniami m.in. Akademią WSB, Oxford Brookes University, Wyższą Szkołą Zarządzania, Uniwersytetem Śląskim. Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach.


 

Uwaga ! - przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

W programie m.in.:

•    Coaching - definicje, rodzaje. Etyczne standardy pracy coacha. Coaching a inne formy rozwoju psychoterapia, konsulting, doradztwo, mentoring etc.
•    Psychologia w coachingu. Coaching psychology. Evidence-based coaching.
•    Coaching w organizacji. Źródła potrzeby coachingu. Stosowanie narzędzi psychometrycznych w procesie coachingu. Zawieranie kontraktu coachingowego. Transteoretyczny model zmiany zachowań
•    Komunikacja w coachingu
•    Kompetencje coachingowe. Prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej
•    Praca z celem
•    Modele coachingu
•    Struktury coachingu
•    Wartości w procesie coachingu
•    Praca z wzorcami myślowymi i przekonaniami
•    Sztuka zadawania pytań w coachingu
•    Praca z metaforami
•    Video-Coaching kompetencji
•    Przygotowanie i udzielanie feedbacku w coachingu
•    Planowanie działań i ewaluacja procesu coachingu
•    Trudne sytuacje w pracy coacha
•    Coaching jako styl zarządzania
•    Kultura coachingowa w firmie. Promocja i sprzedaż usług coachingowych
•    Coaching kompetencyjny
•    Skuteczne działanie i samorozwój coacha


Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.


•    180 godzin interaktywnych zajęć prowadzonych metodą Active Insight
•    20 - godzinnego procesu coachingowego z rzeczywistym Klientem

 

Informacja

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200
Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie

 

Warunek przyjęcia na studia
Uwaga ! - przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia praktycznie przygotowują słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z Klientami indywidualnymi i zespołami.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi coachami międzynarodowych stowarzyszeń oraz możliwość uzyskania Akredytacji Akademii WSB & CSIPB.pl. Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost "ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

900 zł

do 5 marca 2020

II

900 zł

do 5 kwietnia  2020

III

900 zł

do 5 maj 2020

IV

1000 zł

do 5 października 2020

V

1000 zł

do 5 listopada 2020

VI

1000 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

6 000 zł

 

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia z coachingu to zarówno wiedza i praktyka, jak i znakomity czas poświęcony na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia. To studia dla wszystkich ciekawych siebie i ludzi, zainteresowanych wspieraniem i pomaganiem innym w drodze ku byciu lepszym we wszystkim, co robią. To także studia dla profesjonalistów, którzy w swoich organizacjach i firmach chcą wdrażać kulturę coachingową, są bądź planują zostać coachami.

 

dr Anna Syrek-Kosowska

Hon Vice President the International Society for Coaching Psychology

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie Ask Expert

 

Zaawansowane narzędzia coachingowe

Master coaching

Master Coaching - sprawdź

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły