Business coaching

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Business Coaching

Studia prowadzone we współpracy z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu, Noble Manhattan Coaching.


Atuty kierunku:

 • poznanie specyficznych obszarów pracy z managerami i organizacjami
 • poznanie nowoczesnych metod prowadzenia rozwoju kadry managerskiej
 • zajęcia w formie interaktywnych warsztatów
 • praca na zaawansowanych studiach przypadków
 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy dedykowanej coachom współpracującym z biznesem
 • możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach klubu coacha csipb.pl&WSB
 • merytoryczne sylabusy ułatwiające przygotowanie do zajęć
 • teleklasy - interaktywna praca nad studium przypadków pod okiem superwizorów
 • dostęp do bazy wiedzy i doświadczeń coachingowych w systemie eKnow-How csipb.pl
 • system zniżek obejmujący korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w ramach KLUBU COACHA csipb.pl&WSB
 • dla najlepszych absolwentów możliwość uczestniczenia w procesach coachingowych prowadzonych przez csipb.pl
 • zniżki w opłatach członkowskich KLUBU COACHA csipb.pl&WSB

 

Cel:

Business Coaching to  120 godzin interaktywnego rozwoju kompetencji coachingowych koniecznych w pracy z managerami na wszystkich szczeblach organizacji, w tym:

 • 100 godzin interaktywnych zajęć prowadzonych metodą Active Insight
 • przygotowanie projektu biznesowego
 • kilkanaście godzin self-coachingu w ramach samodzielnej pracy między zajęciami warsztatowymi
 • superwizja rozwoju kompetencji business coacha

 

Studia podyplomowe Business Coaching to pierwsze w Polsce studia poświęcone tematyce Business Coachingu.
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów coachingowych w micro-organizacjach, w SME oraz w korporacjach.


Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla osób z doświadczeniem w pracy coacha, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
- ukończyły studia podyplomowe z zakresu coachingu z minimalną ilością 150 godzin
- posiadają międzynarodową certyfikację coachingową
- posiadają min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów coachingowych

 

Wykładowcy:

Prowadzący to wyłącznie praktycy z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach. Uznani coachowie i superwizorzy. Honorowi prezesi międzynarodowych organizacji, doświadczeni managerowie, psychologowie biznesu.Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy, wśród prowadzących: dr Anna Syrek-Kosowska i Adam Stolarzewicz.
Klub Coacha Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu & Akademii WSB.
Przy Akademii Profesjonalnego Coachingu został utworzony Klub Coacha - miejsce cyklicznych spotkań coachów oraz osób zainteresowanych coachingiem, który służy wymianie doświadczeń i opinii. Umożliwia uczestnictwo w superwizjach i interwizjach własnej pracy coachingowej. Pozwala uczestnikom na zagłębianie wiedzy dotyczącej coachingu, a także na nawiązanie kontaktów w społeczności coachów.Relacje z wszystkich  spotkań KLUBU COACHA, znajdą Państwo na stronie:  http://www.csipb.pl/index.php?page=klub-coacha-csipb-pl-wsb

 

Wśród prowadzących:

Adam Stolarzewicz - Dyrektor Biura Rozwoju Zasobów Ludzkich w Getin Noble Bank SA, Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, Superwizor Professional Coaching Academy, doświadczony Executive Coach, wykładowca wielu uczelni m.in. w programach MBA i Executive MBA Oxford Brookes University oraz Szkół Coachingu. Członek-założyciel Izby Coachingu (były Sekretarz Prezydium Izby).
Przez ponad 10 zajmował stanowiska menedżerskie w międzynarodowych korporacjach (m.in. w ramach spółek CommerzBank, United Pan-European Communication). Były Dyrektor Personalny mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku i BRE Banku. Współpracował z największymi międzynarodowymi firmami szkoleniowymi (m.in. AchieveGlobal, Hill International).
Absolwent Oxford Brookes University (MBA wraz z nagrodą Menedżer Roku za najlepsze wyniki z przedmiotów specjalistycznych w zakresie zarządzania), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - HRM - dyplom z wyróżnieniem) oraz ICAN Institute/Harvard Business (The Strategic Leadership Academy).
Posiada międzynarodowe certyfikacje m.in. Coacha ICC - International Coach Community, akredytację konsultanta międzynarodowego narzędzia psychometrycznego InsightsRDiscoveryT, Akredytacja International Train the Trainers (certified by AchieveGlobal) oraz Akredytacja Skills the Trainers (certified by AchieveGlobal).


W programie :

1.    Coaching systemowy - zaawansowane modele i narzędzia pracy z organizacjami
2.    Coaching w obszarze zarządzania talentami - planowanie i wdrażanie projektów coachingowych w procesach zarządzania talentami
3.    Coaching właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw - specyfika procesów coachingowych
4.    Coaching w sytuacjach zmiany - świadomość procesu zmiany i aktywne w niej uczestnictwo w roli architekta zmiany
5.    Coaching jako wsparcie zarządzania w sytuacji kryzysowej
6.    Coaching w zespołach multikulturowych
7.    Team coaching
8.    Coaching globalny


Liczba godzin ogółem:  120

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przeznaczone są dla osób z doświadczeniem w pracy coacha, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
- ukończyły studia podyplomowe z zakresu coachingu z minimalną ilością 150 godzin
- posiadają międzynarodową certyfikację coachingową
- posiadają min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów coachingowych

 

Studia są praktycznym przygotowaniem absolwntów do prowadzenia procesów coachingowych w micro-organizacjach, w SME oraz w korporacjach, jak również stwarzają kompetencje coachingowe konieczne w pracy z managerami na wszystkich szczeblach organizacji.

 

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

600 zł

do 5 grudnia 2019

IV

600 zł

do 5 lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

   3 600 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły