Master coaching - zaawansowane narzędzia coachingowe

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe

 

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z możliwością uzyskania międzynarodowej certyfikacji w coachingu prowokatywnym na preferencyjnych warunkach!

W programie interaktywne warsztaty prowadzone wyłącznie przez uznanych Praktyków – pierwszych w Polsce akredytowanych Superwizorów Coachingu w londyńskiej CSA (EMCC, app. ICF), praktyków biznesu, psychologów i trenerów licencjonowanych przez PTP oraz propagatorów idei coachingu prowokatywnego w Polsce.

 

Atuty kierunku :

- poznanie zaawansowanych modeli, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach coachingowych,
- zajęcia w formie interaktywnych warsztatów,
- praca na zaawansowanych studiach przypadków,

- superwizja coachingowa prowadzona przez akredytowanych superwizorów,
- możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
- merytoryczne sylabusy ułatwiające przygotowanie do zajęć,
- system zniżek obejmujący korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
- zniżki w opłatach członkowskich Forum Coachingu i Superwizji.


 

Cel:

Celem studiów jest  wyposażenie Coachów w zaawansowane modele i narzędzia coachingowe z zakresu life i biznes coachingu, w tym coachingu prowokatywnego.

 

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla osób z doświadczeniem w pracy coacha, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • ukończyły studia podyplomowe z zakresu coachingu
 • posiadają międzynarodową certyfikację coachingową
 • posiadają min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów coachingowych

 


Wykładowcy:

Prowadzący to wyłącznie praktycy z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach, uznani coachowie i superwizorzy, honorowi prezesi międzynarodowych organizacji, doświadczeni managerowie, psychologowie biznesu.

Kierownik Merytoryczny:

Anna Syrek Kosowska

Dr Anna Syrek-Kosowska

psycholog biznesu, certyfikowany i akredytowany Coach, pierwsza Polka - Superwizor Coachingu akredytowany przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, app. ICF) oraz Izbę Coachingu. Należy do Komisji Akredytacyjnej Coachów i Programów Szkół Coachingowych w Izbie Coachingu. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W ramach Globalnego Zespołu Psychologów odpowiada za ocenę potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami w ramach współpracy z globalnym liderem rynku FMCG.Od 17 lat jako psycholog, trener, coach i menedżer projektów HR pracuje dla największych firm polskich i międzynarodowych korporacji. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie terapeutyczne (ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej). Certyfikowany Konsultant: SFA oraz narzędzi psychometrycznych Extended DISC, CPA, OPQ. Hon. VP the International Society of Coaching Psychology. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM) – Coaching Supervision Academy. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRM oraz rozwoju osobistego, współautorka naukowych książek o coachingu.  Ekspert z zakresu rozwoju osobistego  w mediach m.in. Coaching, Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, onet.pl, TVN24, Puls Biznesu, Twój Biznes. Należy do Rady Programowej m.in. Coaching Review. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w WSB - Akademii Profesjonalnego Coachingu i Master Coaching- Zaawansowane Narzędzia Coachingowe.

Współtwórca Forum Coachingu i Superwizji w WSB.

Wykładowca i Prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. City University (UK), WSB, ALK, UŚL.

 

Adam Stolarzewicz
(CSA, EMCC, ICF, ICC)

Uznany i certyfikowany Executive i Business Coach oraz Coach Superwizor. Pierwszy Polak akredytowany przez londyńską Coaching Supervision Akademy (Accredited CSA, EMCC, ICF app). Wieloletni ekspert w obszarze zarządzania organizacją i HR. Praktyk biznesu doświadczony trener kadry menedżerskiej, wykładowca w programach MBA i Executive MBA m.in. Oxford Brookes University. Były dyrektor HR największych banków – m.in. mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku, BRE Banku, Getin Noble Banku, odpowiadał również za rozwój pracowników jednej z największych spółek branży TELECOM, członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Członek-Założyciel Izby Coachingu (członek pierwszego prezydium Izby).

Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (CSA, EMCC Accredited oraz ICF App), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Od ponad 19 lat poprzez coaching, konsulting i szkolenia wspiera rozwój menedżerów wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. KGHM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ArcelorMittal, PGE, Poczta Polska, Korona SA, BOŚ Bank, ING Bank, DB Schenker, Hager Group i wielu innych) oraz polityków i osób publicznych. Wykładowca i Prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. Oxford Brookes University, WSB, WSZ POU, UŚL. Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach. Współtwórca Forum Coachingu i Superwizji w WSB.

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w WSB - Akademii Profesjonalnego Coachingu i Master Coaching - Zaawansowane Narzędzia Coachingowe.

 

Joanna Czernecka

Joanna Czarnecka

Jako Coach, Trener i Terapeuta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i zespołowych. Twórczyni i prowadząca warsztaty oraz wdrożenia związane z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie i handlu oraz środowiskach NGO. Jest autorką wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej i systemów kompetencyjnych w złożonych strukturach organizacyjnych (biznesowych, instytucjonalnych, edukacyjnych, NGO).

Od ponad 13 lat realizuje projekty wspierając rozwój kompetencji i umiejętności menedżerów i handlowców tak poprzez pracę coachingową jak i warsztatową. Jako coach pracuje łącząc narzędzia i techniki różnych szkół coachingu i metod wspierających budowanie poczucia mocy (zasobności i możliwości) oraz sprawczości w drodze do celu / zmiany / akceptacji stanu. Współzałożyciel i współwłaściciel Provocare- Instytutu Komunikacji Prowokatywnej zajmującego się propagowaniem i uczeniem metod prowokatywnych w coachingu; w pracy: trenerskiej, terapeutycznej, edukacyjnej oraz w biznesie. Instytut zajmuje się również badaniami nad metodami prowokatywnymi oraz zapraszaniem coachów i trenerów światowych specjalizujących się w pracy ta metodą. Współtwórca i współkoordynator Instytutu Sawubona – skupiającego się na edukowaniu i rozwijaniu kompetencji osób pracujących z ludźmi od strony medyczno- wychowawczo- pedagogiczno- terapeutycznej. Autorka tekstów i bajek metaforycznych i terapeutycznych. Jako Przewodnicząca Wrocławskiego Klubu Coacha propaguje dojrzałe i etyczne standardy w nurcie Coachingu.

 

Magda Fres

Dr Magda Fres

certyfikowana i akredytowana przez Izbę Coachingu life coach, creativity coach, superwizor, psycholog ze specjalizacją interpersonalną i menedżerską, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, pisarka. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Członkini Creativity Coaching Association. Koordynatorka Klubu Coacha Katowice. Autorka opowiadań, powieści oraz ponad 30 artykułów publicystycznych i naukowych, również zagranicznych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi w różnych środowiskach przy wyzwaniach związanych z życiem prywatnym i zawodowym. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego oraz warsztaty rozwojowe. Specjalizuje się w life coachingu oraz coachingu twórczości i kreatywności.

 

Mgr Katarzyna  Kamińska

Psycholog i uznany psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem licencjonowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Małgorzata Lisak
BUSINESS i TEAM COACH, KONSULTANT, FACYLITATOR
Prowadzi projekty doradcze i coachingowe, ukierunkowane na rozwój kompetencji kadry zarządzającej i wzrost efektywności zespołów. Certyfikowany Business Coach (ICC), supervisor coachingu akredytowany przy Izbie Coachingu, absolwentka studiów doktoranckich SGPiS (SGH), posiada dyplom MBA Institut Francais de Gestion, facylitator (Resource Strateg Change Facilitators), praktyk metody Clean Coaching i Coachingu Systemowego. Specjalizuje się w tematyce związanej z kształtowaniem postaw świadomego przywództwa i rozwoju kompetencji efektywnego funkcjonowania w organizacji. Wspiera zespoły zarządzające i menedżerów w doskonaleniu strategii działania i myślenia. Kształtuje programy wdrażania realnego przywództwa w działaniach kadry menedżerskiej i pracowników, wspierające i/ lub inicjujące zmiany w organizacjach. Posiada doświadczenie w budowaniu modeli kompetencyjnych i prowadzeniu audytów kompetencji menedżerskich metodą AC/DC. W swojej metodzie pracy łączy perspektywę systemowego spojrzenia na organizację z coachingowym podejściem do zasobów i potencjału człowieka. Pracowała zarówno dla dużych, międzynarodowych korporacji, jak i polskich przedsiębiorstw, m.in. dla: ABB, DHL, DOZ, Vokswagen Bank, Kolaja&Partners, Partner Holding, Polskapresse, Javart, Samsung, Auchan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Biella, Cemex, Benefit Systems, PKN Orlen, Piotr i Paweł, Gillette, SVZ, Kingspan, ATOS, TV Puls, GEA Polska, Budimex.


W programie:

1. Kształtowanie postawy coacha - rozwój samoświadomości, budowanie pozytywnej samooceny w roli coacha (m.in. Coaching psychology- modele i techniki pracy w oparciu o psychologię osobowości, psychologię pozytywną, podejście Appreciative Inquiry, psychologię transpersonalną, zarządzanie talentami.

2. Coaching Psychology (psychologia coachingu) – budowanie relacji z klientami na poziomie świadomym  i nieświadomym (m.in. zjawisko przeniesienia, proces równoległy, trójkąt dramatyczny S. B. Karpmana,), coaching zorientowany na cele vs. coaching transformacyjny – modele pracy i zarządzania procesem refleksyjnego uczenia się w procesie coachingu. Psychologiczne modele zmiany w życiu człowieka – wpływ indywidualny, społeczny, kulturowy.

3. Podejście zintegrowane w coachingu – modele pracy  i techniki  coachingowe oparte o Zen-Coaching, „mindfulness”-uważność, 3 obszary pracy: umysł, emocje, działanie, praca z intuicją w coachingu

4. Coaching a psychoterapia– wyzwania w pracy Coacha – praktyczne narzędzia pracy z klientami w sytuacjach kryzysu psychologicznego. Metody i formy pomocy w coachingu i psychoterapii. Trauma, kryzys psychologiczny, problemy emocjonalne i psychiczne – coaching a psychoterapia.

5. Coaching globalny – podejście holistyczne (model Ph. Rosinski) Praca holistyczna z klientami w life i biznes coachingu.

6. Coaching Twórczości – Coaching twórczości, kreatywności i innowacji – zastosowania praktyczne i rodzaje celów. Techniki automotywacyjne Erica Maisela. Sekwencja skupienia. Dualistyczne myślenie – zastosowanie Racjonalne Terapii Zachowań w pracy z twórcami. Etapy procesu twórczego i rola wsparcia coacha w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Narzędzia rozwoju potencjału twórczego.

7. Coaching w Zarządzaniu Talentami – coaching w nowoczesnych organizacjach. Podejście systemowe w coachingu w oparciu o pracę z rozwojem talentów w kontekście rosnącej złożoności biznesu.

8. Coaching prowoaktywny –Patronat PROVOCARE

Cele modułu:

 • Zyskanie wiedzy na temat metod prowokatywnych i coachingu prowokatywnego
 • Zrozumienie czym jest prowokatywność a czym prowokacja w coachingu i w związku z tym czym jest coaching prowokatywny i poprzez co działa
 • Przećwiczenie zastosowania wybranych, podstawowych narzędzi coachingu prowokatywnego
 • Nauczyć, jak stawać prowokatywne pytania w coachingu i czym się różnią od pytań klasyczno - coachingowych.
 • Poszerzenie świadomości jak ważny jest poziom uważności i ciekawości w coachingu
 • Wzmocnienie umiejętności wykorzystywania przekonań ograniczających oraz fazy zwątpienia / sprzeciwu w potencjał(-y) w procesie zmiany i rozwoju klienta.

9. Leadership coaching

10. Team Coaching

11. Executive Coaching

12. Business Coaching

13. Superwizja coachingowa  i interwizje pracy coachingowej – refleksyjna praktyka Coacha i Superwizora, Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM)- Coaching Supervision Academy (UK), Model 7 Perspektyw (P. Hawkins, R. Shohet)  w pracy z klientami i rozwoju refleksyjnej praktyki Coacha. Standardy superwizji indywidualnej i grupowej. Mentoring w coachingu. Superwizja prowadzonych przez Studentów procesów coachingowych.


14. Superwizja coachingowa – Modele superwizji w biznes i life coachingu. Superwizja procesów coachingowych prowadzonych przez Studentów. 

Liczba godzin ogółem:  160

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Forma egzaminu: Prowadzenie i superwizowanie procesu coachingowego w ramach studiów.

Egzamin teoretyczny – test wiedzy

Egzamin praktyczny – prowadzenie sesji coachingowej

 

Dla Studentów:

-  w ramach studiów zaliczenie I modułu w ramach międzynarodowego certyfikującego programu coachingu prowokatywnego (certyfikacja międzynarodowa Jaapa Hollandera w Provocare).

- zniżki w opłatach za udział w szkoleniach oraz  Forum Coachingu i Superwizji w WSB

- możliwość czynnego udziału w superwizjach coachingowych prowadzonych przez akredytowanych Superwizorów Coachingu (Izba Coachingu, Coaching Supervision Academy)

Dla Absolwentów:

- zniżka 25% na 3 zjazdy w ramach certyfikacji międzynarodowej z coachingu proaktywnego (Provocare)

- 20% zniżki na warsztaty prowadzone przez Provocare

- 15 % zniżki na uczestnictwo w warsztatach coachów / trenerów światowych (dr Noni Hofner, Jaap Hollander i jego Zespół, Brian Kaplan, Instytut z Wiednia, itp.)  organizowanych przez Provocare

 

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela w godz.8:00-14:35

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przeznaczone są dla osób z doświadczeniem w pracy coacha, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • ukończyły studia podyplomowe z zakresu coachingu
 • posiadają międzynarodową certyfikację coachingową
 • posiadają min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów coachingowych

 

Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacz będzie posiadał wiedze na temat zaawansowanych modeli, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach coachingowych. Dla Absolwentów istnieje mozliwość uzyskania Międzynarodowej Certyfikacji w Coachingu Prowokatywnym na preferencyjnych warunkach (PROVOCARE). Słuchacz będzie miał możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji. Absolwent będzie znał zaawansowane techniki prowadzenia procesu coachingowego z Klientami w zakresie life coachingu i business coachingu pod okiem certyfikowanych i akredytowanych superwizorów coachingu (CSA, EMCC, ICF, Izba Coachingu). Studia dostarczą możliwość rozwoju kompetencji coacha oraz prowadzonych procesów coachingowych.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

600 zł

do 5 grudnia 2019

IV

600 zł

do 5 lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 600 zł

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

  ASK EkspertProvocare

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły