Studia z zakresu coachingu

Opis

Studia podyplomowez zakresu coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przygotowują uczestników do samodzielnego przeprowadzania szkoleń. Program studiów kładzie szczególny nacisk na warsztaty i wykłady doskonalące kompetencje coachingowe, interspersonalne i intrapersonalne  oraz rozwój osobisty.


Studia z zakresu coachingu adresowane są do: menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, osób zarządzających zespołami, liderów, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów i trenerów.

 

Opłaty

Wysokość opłat za studia sprawdź przy opisach kierunków

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy