Doradca podatkowy | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Rekrutacja trwa. Początek zajęć w marcu 2020 r.

Kierunek realizowany pod patronatem Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.) ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji.

Doradca podatkowy to profesja formalnie istniejąca w Polsce dopiero od 1997 r., posiadająca o wiele szersze uprawnienia niż biura rachunkowe. Zawód ten cieszy się statusem zaufania publicznego.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

 

Atuty:

  • studia przygotowują absolwentów do realizacji zawodu doradcy podatkowego,
  • przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków, tj. specjalistów i doradców podatkowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego,
  • studia przygotowują do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Posiadając tytuł zawodowy doradcy podatkowego, absolwent może zasiadać w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Cel:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych z zakresu: zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, które pragną usystematyzować lub poszerzyć wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.


Wykładowcy

Przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez najlepszych praktyków, specjalistów i doradców podatkowych, m.in. z Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego

Wanda Nowak - doświadczony doradca podatkowy, autor licznych publikacji.

 

dr Paweł Mikuła - doświadczony doradca podatkowy, prawnik, ekspert w zakresie rachunkowości, menedżer w dziale doradctwa podatkowego Delloite, specjalizuje się doradztwie podatkowym dla dużych podmiotów (m.in. w sektorze publicznym, sektorze automotive, energetycznym i in.)

 

 

 

Tomasz Gzela - prawnik, absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu "praniu pieniędzy", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Program

Blok I - Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego
- źródła prawa i wykładnia prawa oraz podstawy prawa cywilnego
- podstawy prawa gospodarczego
- podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
- prawo celne i dewizowe
- przepisy o doradztwie podatkowym
- etyka doradcy podatkowego


 Blok II - Zobowiązania i postępowanie podatkowe
- zobowiązania podatkowe
- postępowanie podatkowe


Blok III - Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego
- rachunkowość
- analiza finansowa
- ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg


Blok IV - Administracyjne aspekty prawa podatkowego
- egzekucja administracyjna
- administracja finansowa i kontrola skarbowa
- zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych
- orzecznictwo w sprawach podatkowych
- prawo karne skarbowe


Blok V - Podatki stanowiące dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- ryczałty podatkowe
- podatek VAT
- podatek akcyzowy
- podatek od gier


Blok VI - Podatki stanowiące dochód budżetu gminy
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- podatki lokalne
- opłata skarbowa
- opłaty lokalne

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 170

Dni uczeszczania: sobota, niedziela - średnio co dwa tygodnie 

 

Kontakt

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Akademia WSB
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 882 500 
cieszyn@wsb.edu.pl

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwent studiów podyplomowych Doradca podatkowy będzie posiadał wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu (po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego na doradcę podatkowego).
Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
 
Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.


Studia przygotowują absolwentów do realizacji zawodu doradcy podatkowego.


Zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.) ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji.
Więcej informacji na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Koszt studiów: 3200 zł  w tym wpisowe 300 zł. (Czesne płatne w 6 ratach )

?Planowany początek zajęć 21 marca

 

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza. Raty 0%

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza! >>>
 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

Uważam, że studia podyplomowe na kierunku Doradca Podatkowy, są dobrą formą podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzają wiedzę prawną i ogólne rozumienie biznesu, zwiększają szansę na rozwój i awans zawodowy. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce  oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Wykłady prowadzone przez doradców podatkowych, doświadczonych praktyków pozwolą słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnej analizy zdarzeń pojawiających się w gospodarce.

 

Piotr Maciejewski

Doradca podatkowy

Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły