Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty:

- W ramach studiów realizowane jest przygotowanie do egzaminu certyfikowanego Specjalisty ds. ubezpieczeń wydawanego przez Europejską Federację Doradców Finansowych Polska.

- Zajęcia realizowane w formie bloków tematycznych

 

Uczestnicy:

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, głównie ubezpieczeniowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w innych podmiotach gospodarczych.

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe.

 

Cel:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Studia te dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów w firmie ubezpieczeniowej, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym oraz współdziałania z innymi podmiotami rynku. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach. Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego.

 

Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

 • wykładów;
 • ćwiczeń/warsztatów;
 • konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 

Wśród prowadzących:

 • dr Marek Mazur
 • dr Grzegorz Mielcarek
 • dr Andrzej Fesnak 

 

 

Zarys tematyczny studiów

Semestr I

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 3. Ubezpieczenia w ujęciu ogólnym
 4. Konstrukcja produktów ubezpieczeniowych
 5. Ubezpieczenia na życie 
 6. Ubezpieczenia zdrowotne  
 7. Ubezpieczenia NNW, assistance,  podróżne 
 8. Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy
 9. Ubezpieczenia społeczne  i emerytalne
 10. Nowoczesne ubezpieczenia OC
 11. Etapy tworzenia produktów ubezpieczeniowych i ich wdrażanie na przykładzie  ubezpieczenia na życie
 12. Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne administratora danych
 13. Informatyka w ubezpieczeniach
 14. Marketing usług
 15. Bancassurance - zmiany zasad współpracy na rynku finansowym
 16. Dyrektywy unijne związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym
 17. Broker a agent ubezpieczeniowy
 18. Moduł Planowanie Finansów Osobistych

Semestr II

 1. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 2. Wprowadzenie do Aktuariatu
 3. Rynki, instrumenty oraz inwestycje na rynkach finansowych
 4. Raportowanie do różnych podmiotów przez zakład ubezpieczeń
 5. Wdrożenie systemu WypłacalnośćII/Solvency II do polskiego porządu prawnego
 6. Co to jest BION i ORSA
 7. Reasekuracja  w zakładzie ubezpieczeń
 8. Marketing usług  ( kontynuacja wykładów z I semestru)
 9. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
 10. Identyfikacja i analiza ryzyk biznesowych
 11. Ryzyka trudno mierzalne
 12. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń:  audyt – compliance -  zarządzanie ryzykiem –aktuariat
 13. Likwidacja szkód i wypłata świadczeń
 14. Przestępczość ubezpieczeniowa

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Egzamin na Certyfikat zawodu

 • Egzamin na Certyfikat Zawodu 241307 - Specjalista ds. ubezpieczeń – Egzamin przeprowadza niezależna instytucja certyfikująca - Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.
 • Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych, jednokrotnego wyboru. 30-40 pytań stanowią zadania z matematyki finansowej, 60-70 to pytania z pozostałych działów tematycznych.
 • Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć.
 • Studenci podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą się na zajęciach warsztatowych.
 • Po zdaniu egzaminu studenci otrzymują Certyfikat Zawodu 241307 – Specjalista ds. ubezpieczeń wydawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych Polska.

 

Informacje:

Czas trwania: dwa semestry;

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie w godz. 8:00 - 14:35

Praca

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, głównie ubezpieczeniowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w innych podmiotach gospodarczych.

Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego.

Opłaty

5800 zł

Czesne płatne w 7 ratach (wpisowe 300zł, 3x1000zł, 2x1100zł, 1x300zł)

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

5800

4700

5800

5500

5800

5500

5800

5250

5800

5250

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy