Rachunkowość i finanse | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Rachunkowość i Finanse

Kierownik studiów: dr Rafał Rębilas

 

Certyfikaty: OPTIMA, SYMFONIA


Atuty

  • absolwenci kierunku uzyskują kompetencje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość systemu Comarch OPTIMA, SYMFONIA,
  • zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegłych rewidentów, sędziów Sądu Administracyjnego w Krakowie, członków Rady Polityki Pieniężnej.

 

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Uczestnicy

Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.


Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Krąg wykładowców tworzą również wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegli rewidenci, sędziowie, m.in.:

dr Konrad Łoś doktor nauk prawnych w zakresie prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nauczyciel akademicki, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, wieloletni stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Katowicach z zakresu zarządzania  nieruchomościami. Aktywny organizator życia społecznego i spółdzielczego, samorządowiec. Od 2014 r. Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

mgr Piotr Rybicki - biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

 

Program:

MODUŁ I
Wybrane zagadnienia z prawa:
- gospodarczego
- cywilnego
- pracy
- administracyjnego
MODUŁ II
Rachunkowość:
- podstawy rachunkowości
- rachunkowość finansowa
- sprawozdawczość finansowa
- rewizja finansowa
- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
- systemy informatyczne w rachunkowości
- standaryzacja rachunkowości
MODUŁ III
System zobowiązań podatkowych:
- podatek dochodowy od osób prawnych
-  podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek od towarów i usług
- podatki lokalne
- ordynacja podatkowa
MODUŁ IV
System ubezpieczeń społecznych
MODUŁ V
Zarządzanie finansami
- rynek pieniężny
- rynek kapitałowy
- metody  oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
- analiza finansowa
- zarządzanie kapitałem obrotowym


Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.     

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 180
Dni uczęszczania: soboty, niedziele

 

 

Kontakt

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Akademi WSB
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 882 500 
cieszyn@wsb.edu.pl

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Absolwenci kierunku zdobywają specjalistyczną, a zarazem praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego. Mają możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzający znajomość systemu Comarch OPTIMA, SYMFONIA.

Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

>Koszt studiów: 4200 zł (płatne w 6 ratach + wpisowe. W dniu zapisu: 500 zł, 1 x 600 zł, 4 x 700 zł, 1 x 300 zł).

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji słuchacza. 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

     

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości to ważny etap w edukacji osób, które chcą prowadzić własne biura rachunkowe lub pretendują do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, a także dla wszystkich tych, którzy pracują lub zamierzają pracować w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Mocnym atutem tego typu studiów, jest możliwość pozyskania przez słuchaczy umiejętności łączenia teorii z praktyką w zakresie rachunkowości, podatków, finansów i prawa.

 

dr hab. Mariusz Andrzejewski

Wiceminister Finansów w okresie 2005/2006, Ekonomista, biegły rewident

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły