Rachunkowość i finanse

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Kierownik studiów: dr Rafał Rębilas

 


Atuty

  • absolwenci kierunku uzyskują kompetencje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość systemu Comarch OPTIMA, SYMFONIA,
  • zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegłych rewidentów, sędziów Sądu Administracyjnego w Krakowie, członków Rady Polityki Pieniężnej.

 

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Uczestnicy

Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.


Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.


Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Krąg wykładowców tworzą również wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegli rewidenci, sędziowie, m.in.:

 

dr Paweł Mikuła - doświadczony doradca podatkowy, prawnik, ekspert w zakresie rachunkowości, menedżer w dziale doradctwa podatkowego Delloite, specjalizuje się doradztwie podatkowym dla dużych podmiotów (m.in. w sektorze publicznym, sektorze automotive, energetycznym i in.)

 

 

 

 

Program:

MODUŁ I
Wybrane zagadnienia z prawa:
- gospodarczego
- cywilnego
- pracy
- administracyjnego
MODUŁ II
Rachunkowość:
- podstawy rachunkowości
- rachunkowość finansowa
- sprawozdawczość finansowa
- rewizja finansowa
- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
- systemy informatyczne w rachunkowości
- standaryzacja rachunkowości
MODUŁ III
System zobowiązań podatkowych:
- podatek dochodowy od osób prawnych
-  podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek od towarów i usług
- podatki lokalne
- ordynacja podatkowa
MODUŁ IV
System ubezpieczeń społecznych
MODUŁ V
Zarządzanie finansami
- rynek pieniężny
- rynek kapitałowy
- metody  oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
- analiza finansowa
- zarządzanie kapitałem obrotowym


Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry. 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

    

Informacje

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 180
Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-15:30

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Absolwenci kierunku zdobywają secjalistyczną, a zarazem praktyczną wiedzeę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego, uzyskują świadectwo uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, mają możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzający znajomość systemu Comarch OPTIMA, SYMFONIA.

Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 marca 2020

II

700 zł

do 5 kwietnia  2020

III

700 zł

do 5 maj 2020

IV

700 zł

do 5 października 2020

V

700 zł

do 5 listopada 2020

VI

300 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

4 200 zł

 

 

 

 

 
Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

4200 

3420

4200

3900

4200 

3900 

4200 

3830 

4200 

3830 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

     

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości to ważny etap w edukacji osób, które chcą prowadzić własne biura rachunkowe lub pretendują do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, a także dla wszystkich tych, którzy pracują lub zamierzają pracować w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Mocnym atutem tego typu studiów, jest możliwość pozyskania przez słuchaczy umiejętności łączenia teorii z praktyką w zakresie rachunkowości, podatków, finansów i prawa.

 

dr hab. Mariusz Andrzejewski

Wiceminister Finansów w okresie 2005/2006, Ekonomista, biegły rewident

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły