Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na studia podyplomowe skierowane dla obecnych i przyszłych członków rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

 

Atuty studiów:

- Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów - praktyków,

- Najnowsze problemy związane z funkcjonowaniem rad nadzorczych,

- Wymiana doświadczeń, dyskusje, warsztaty,

- Nacisk na praktyczne umiejętności członków rad nadzorczych.

 

Cel studiów:

Przygotowanie uczestników do pełnienie funkcji członków rad nadzorczych w spółkach działających w oparciu o kodeks spółek handlowych, zarówno sektora prywatnego, jak i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W trakcie studiów uczestnicy podniosą kwalifikacje oraz zdobędą i ugruntują wiedzę dotyczącą przepisów prawa handlowego, sprawozdawczości, odpowiedzialności członków rad nadzorczych, a także umiejętności miękkie – niezbędne w codziennej pracy i funkcjonowaniu rady nadzorczej.

 

Opiekun kierunku.

Piotr Rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza”, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

 

Program studiów:

 1. Kodeks spółek handlowych
 2. Sprawozdawczość finansowa
 3. Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej
 4. Elementy prawa dla członka Rady Nadzorczej
 5. Jak wybrać członka zarządu – aspekty HR
 6. Jak wybrać członka zarządu – aspekty kadrowo - podatkowe
 7. Specyfika Rady Nadzorczej w spółce giełdowej
 8. Specyfika rady nadzorczej w spółce komunalnej
 9. Spółka w kryzysie – zadania Rady Nadzorczej
 10. Planowanie finansowe i strategiczne
 11. Ocena projektów inwestycyjnych
 12. Trening umiejętności miękkich Członka Rady Nadzorczej
 13. Współpraca Rady Nadzorczej ze spółką w praktyce
 14. Zarządzanie ryzykiem
 15. Wykład podsumowywujący – aktualne trendy w funkcjonowaniu Rad Nadzorczyczych
 16. Egzamin

 

Sposób zaliczenia studiów:

po I semestrze nauki – test zaliczeniowy,

po II semestrze nauki – test zaliczeniowy.

 

 

Praca

Studia skierowane są do kandydatów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, właścicieli firm, kadry zarządzającej przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych – zainteresowanych problematyką funkcjonowania rad nadzorczych w ujęciu praktycznym.

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry/160 godz.

Opłata za studia: 3500 zł (300 zł w dniu zapisu, 500 zł, 600 zł, 600 zł, 600 zł, 600 zł, 300 zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 Z myślą o członkach rad nadzorczych - obecnych ale i przyszłych - stworzyliśmy zupełnie nowy kierunek – studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych – na których mam przyjemność pełnić funkcję opiekuna. Podczas rocznych studiów poruszymy nie tylko kwestie oczywiste dla każdego członka rady nadzorczej – kodeks spółek handlowych, sprawozdawczość czy odpowiedzialność – ale skupimy się również na praktycznych aspektach „bycia” członkiem rady nadzorczej – m.in. jak wybrać członka zarządu, jak negocjować. Nie zabraknie również spotkań z praktykami. Zapraszam na studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych – naprawdę warto!”

 

Piotr Rybicki Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i finanse

Zapraszamy na studia podyplomowe

Czytaj więcej