Studium prawa dla doradców podatkowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cele

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z wybranych obszarów prawa przydatnych w pracy zawodowej Doradców Podatkowych.

 

Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy obejmuje regulacje prawa cywilnego (w zakresie: części ogólnej, zobowiązań, wybranych zagadnień prawa rzeczowego, spadkowego oraz postępowania cywilnego) prawa publicznego gospodarczego, prawa handlowego, prawa karnego. Słuchacze zapoznają się z procedurą sądowo – administracyjną, postępowania administracyjnego. Osobne bloki poświęcone są zagadnieniom ochrony danych osobowych i prawa autorskiego.

 

Uczestnicy studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do doradców podatkowych, którzy posiadając szeroką wiedzę z zakresu podatków uzupełniają, aktualizują, odświeżają swoją wiedzę z zakresu wybranych obszarów prawa. Studia adresowane są również do doradców prawnych pracowników działów finansowo - księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

 

Absolwent studiów potrafi:

 • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, karnego i karnego skarbowego
 • Zna procedurę sądowo – administracyjną oraz zasady postępowania administracyjnego
 • Zna zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prawa autorskiego
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat prawa europejskiego
 • Posiada pogłębioną wiedzę z prawa pracy
 • Potrafi wykorzystywać swoja wiedzę prawniczą w życiu i wykonywanym zawodzie
 • Potrafi odnajdywać i analizować wybrane przepisy prawa 
 • Potrafi posługiwać się językiem prawnym i prawniczym w stopniu 
 • gwarantującym skuteczną komunikację, w tym m.in. potrafi właściwie używać pojęć prawnych 
 • Potrafi w podstawowym zakresie przedstawić sposoby prawnego rozwiązania określonego problemu
 • Rozumie prawny kontekst otaczającej go rzeczywistości
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji okreś¬lonych zadań
 • Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

 

Program kształcenia:

 • Prawoznawstwo – 8h
 • Prawo cywilne – 44 h
 • Prawo publiczne gospodarcze – 12 h
 • Prawo handlowe – 16 h 
 • Procedura sądowo-administracyjna – 6 h
 • Postępowanie administracyjne – 13 h
 • Prawo karne - 14h
 • Prawo karne skarbowe – 10 h 
 • Ochrona danych osobowych – 3 h
 • Prawo autorskie – 4 h
 • Prawo pracy i elementy ubezpieczeń społecznych – 14 h  
 • Prawo europejskie – wybrane zagadnienia – 16 h 

 

Sposób zaliczenia studiów:

 • po I semestrze nauki – test zaliczeniowy  
 • po II semestrze nauki – test zaliczeniowy

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

3 200 zł płatne w 7 ratach (300 zł - wpisowe, 4x500 zł, 1x600 zł, 1x300 zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"