Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty :

- duży nacisk położony został na praktyczne umiejętności uczestników,
- wykłady uzupełniane są ćwiczeniami i warsztatami, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, które mogą zaistnieć w praktyce,
- możliwość udziału  w bezpłatnych szkoleniach.


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to absolwentom pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.


Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, aparatu podatkowego, celnego i samorządowego. Oferta w szczególności kierowana jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.


Wykładowcy:

Kadrę stanowią arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, pracownicy Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Wśród wykładowców m.in. :

mec Piotr Nowak - Doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców oraz obszarach prawa cywilnego i gospodarczego (w zakresie obsługi prawnej wielu branż). Nadzorujący procesy budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zamówień Publicznych.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych. Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozystkiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.


Program:

 

 1. Prawo zamówień publicznych.
 2. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
 3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 5. Zasady w zamówieniach publicznych
 6. Działalność Urzędu Zamówień Publicznych
 7. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi
 9. Przygotowanie do wszczęcia postępowania
 10. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 11. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 12. Tryby udzielania zamówień publicznych
 13. Regulaminy w zamówieniach publicznych
 14. Wybór oferty najkorzystniejszej
 15. Umowy w zamówieniach publicznych
 16. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 17. Jednolity Dokument Europejski
 18. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
 19. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
 20. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
 21. System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej
 22. Zamówienia publiczne in-house
 23. Wielokryterialna ocena ofert
 24. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 25. Elektronizacja zamówień publicznych (e-zamówienia publiczne)
 26. Audyt w zamówieniach publicznych
 27. Zamówienia objęte tajemnicą państwową
 28. Negocjacje w zamówieniach publicznych
 29. Nowe podejście do zamówień publicznych
 30. Podstawy zarządzania projektem
 31. Systemy wspomagające zarządzanie projektem i zarządzanie jakością projektu

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwenci po zakończeniu studiów są wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2019

II

500 zł

do 5 listopada  2019

III

500 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 200 zł

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Już od kilku lat zacieśnia się związek pomiędzy problematyką zamówień publicznych i zarządzaniem projektami, szczególnie w przypadku korzystania z unijnego wsparcia. W takich projektach konieczna jest szczególna dbałość o transparentność wydatków oraz przestrzeganie zasad konkurencyjności. Umiejętność zastosowania prawa zamówień publicznych, to jeden z kluczowych wyznaczników sukcesu w projekcie unijnym. Wiedza ta niejednokrotnie okazała się również przydatna w mojej praktyce zawodowej, która dotyczy m.in. pozyskiwania funduszy europejskich i wdrażania projektów unijnych.

 

dr inż. Joanna Kurowska-Pysz
Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania
Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Akademii WSB

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły