Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=165859&preview=1

 

Atuty :

- duży nacisk położony został na praktyczne umiejętności uczestników,
- wykłady uzupełniane są ćwiczeniami i warsztatami, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, które mogą zaistnieć w praktyce,
- możliwość udziału  w bezpłatnych szkoleniach.


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to absolwentom pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.


Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, aparatu podatkowego, celnego i samorządowego. Oferta w szczególności kierowana jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.


Wykładowcy:

Kadrę stanowią arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, pracownicy Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Wśród wykładowców:

 

dr Joanna Kurowska - Pysz - Dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych. Ekspert w zakresie zarządzania projektami i funduszami unijnymi, specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji oraz współpracą przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Ekspert Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej.

 

mgr Paweł Syrek - niezależny ekspert do spraw funduszy europejskich oraz doświadczony trener, współpracujący z licznymi organizacjami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi. Jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za ocenę projektów infrastrukturalnych – około 400 projektów w ramach ZPORR oraz 200 w ramach PHARE 2000 i 2001. Pracował jako koordynator wielu projektów, między innymi projektu PARTNER oraz projektu Eurocity Silesia. Był odpowiedzialny za monitoring programu PHARE 2000 na szczeblu regionalnym.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych. Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozystkiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.


Program:

1.    Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
2.    Regulacje Unijne Zamówień Publicznych
3.    Fundusze Europejskie, a prawo zamówień publicznych
4.    Kodeks cywilny
5.    Prawo budowlane
6.    Ustawa o finansach publicznych - budżet
7.    Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
8.    Akty Prawne
9.    Przygotowanie do postępowania
10. Zasady i realizacja zamówień
11. Praktyczne postępowania: Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi
12. Procedura protestacyjno - odwoławcza, skarga
13. Kontrole zamówień Publicznych
14. Audyt zamówień publicznych i kontrola wewnętrzna
15. Podstawy zarządzania projektem
16. Przygotowanie koncepcji projektu
17. Kontrola realizacji projektu
18. Systemy wspomagające zarządzanie projektem
19. Zarządzanie jakością w projekcie
20. Zarządzanie zespołem projektowym
 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwenci po zakończeniu studiów są wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2018

II

500 zł

do 5 listopada  2018

III

500 zł

do 5 grudnia 2018

IV

500 zł

do 5 lutego 2019

V

600 zł

do 5 marca 2019

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

3 200 zł

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

„Już od kilku lat zacieśnia się związek pomiędzy problematyką zamówień publicznych i zarządzaniem projektami, szczególnie w przypadku korzystania z unijnego wsparcia. W takich projektach konieczna jest szczególna dbałość o transparentność wydatków oraz przestrzeganie zasad konkurencyjności. Umiejętność zastosowania prawa zamówień publicznych to jeden z kluczowych wyznaczników sukcesu w projekcie unijnym. Wiedza ta niejednokrotnie okazała się również przydatna w mojej praktyce zawodowej, która dotyczy m.in. pozyskiwania funduszy europejskich i wdrażania projektów unijnych.”

 

dr Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły