ACCA po polsku - Zarządzanie i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business)

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

O programie:

Program koncentruje się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Obejmuje zagadnienia związane m.in. z analizą kosztów, budżetowaniem, podejmowaniem decyzji w oparciu o dane finansowe, polskim systemem i administracją podatkową (PIT, CIT, VAT, ZUS), split payment – mechanizm płatności podzielonej, raportowaniem finansowym oraz analizą sprawozdań podmiotów z różnych branż, w tym także non-for-profit, podejściem audytora finansowego do badania sprawozdania finansowego oraz systemu kontroli wewnętrznej, dowodów z badania, a także sposobów formułowania sprawozdania z badania, pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, zarządzania majątkiem obrotowym, wyceną inwestycji i spółek oraz zarządzania ryzykiem finansowym, pod kątem pełnienia ról zarządczych w przedsiębiorstwach działających w środowisku międzynarodowym. 

 

Dyplom AWSB daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA – to jeden z atutów studiów podyplomowych "ACCA po polsku – Zarządzanie i rachunkowość w środowisku międzynarodowym", które Akademia WSB oferuje we współpracy z jedną z największych na świecie firm świadczących usługi doradcze i audytorskie – EY Academy of Business.

 

W ramach studiów słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in.:

 • z praktycznej rachunkowości zarządczej
 • podatków
 • raportowania finansowego
 • audytu finansowego
 • finansowania działalności. 

 

Dotychczas ACCA był dla Ciebie niedostępny, bo nie znasz angielskiego? Otrzymasz po polsku kompetencje, które daje ACCA. Studia kierujemy do absolwentów studiów ekonomicznych i finansowych, zarejestrowanych studentów ACCA, osób zainteresowanych ACCA.  

 

Zajęcia prowadzone są w weekendy w Warszawie w siedzibie EY Academy of Business. Zajęcia prowadzone są po polsku. 

 

Atuty:

 • Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie. ACCA skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

 • Partner biznesowy programu – EY Academy of Business

 • Możliwość pozyskania wiedzy, która na ogół przekazywana jest w języku angielskim

 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, które pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć, ale także od razu zastosować pozyskiwaną wiedzę

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business

 • Studia prowadzone są w języku polskim, co ułatwia zrozumienie i uporządkowanie zagadnień finansowych

 
Wykładowcy:

W ramach studiów zajęcia prowadzą praktycy biznesu z doświadczeniem menedżerskim.

 
Tomasz Kaciun 
ACMA, CGMA, partner zarządzający firmą szkoleniową. Wcześniej przez 5 lat kierował oddziałem BPP w Polsce oraz prowadził szkolenia z zakresu finansów. Zanim zajął się szkoleniami, przez 15 lat kolejno był analitykiem, kontrolerem, menedżerem oraz dyrektorem finansowym w międzynarodowych firmach z branży FMCG. 

 

 

 

 

 

Marta Wiatroszak
Trener EY Academy of Business od 2015 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Central European University w Budapeszcie kierunku Międzynarodowe Prawo Gospodarcze. Marta pracowała w dziale prawno-podatkowym jednej z firm doradczych z „Wielkiej Czwórki”, specjalizując się w dziedzinie podatków dochodowych i międzynarodowych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. 

 

Marta w EY Academy of Business prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach szeregu programów szkoleniowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jako trener stara się przede wszystkim przekazać wiedzę o podatkach osobom, które nie zajmują się nimi na co dzień, jednak jest ona dla nich istotna przy podejmowaniu decyzji biznesowych w branżach produkcji farmaceutycznej, chemicznej, sportowych łodzi żaglowych, a także instytucji kultury. W przystępny sposób uczy, jak identyfikować ryzyka i obszary optymalizacji, oceniać podatkowe skutki umów oraz porozumieć się z księgowym. Równolegle ze współpracą z EY Academy of Business współpracuje z firmą doradczą Gatehouse Advisory Partners, Ltd. Niezależnie od doradztwa podatkowego, specjalizuje się również w polsko-indyjskim doradztwie biznesowym oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu. 


 

Bartłomiej Dębek
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegły rewident. Jest trenerem EY Academy of Business. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA oraz finansów dla nie finansistów w języku polskim oraz angielskim, zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych. 


Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business przez 9 lat był Dyrektorem Audytu Wewnętrznego w międzynarodowym koncernie spożywczym. Wcześniej przez 9 lat pełnił rolę kontrolera finansowego, a także managera projektów audytowych w Ernst & Young, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym spółek giełdowych. 

 


Monika Viwegier 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki. Ukończyła studia podyplomowe Paris VII, Francja, Executive MBA na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz egzaminy CIMA. Jest biegłym rewidentem, posiada dyplom ACCA oraz CIA. 


Doświadczenie zdobyła, pracując w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym, jak i w międzynarodowej firmie konsultingowej. Przez pięć lat zajmowała się audytem finansowym. Pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz Dyrektora komórki Audytu Wewnętrznego.


Od 13 lat specjalizuje się w audycie  wewnętrznym, doradztwie w zakresie kontroli wewnętrznych, usprawnianiu wybranych procesów oraz zarządzania ryzykiem. 


 

Maciej Kocon
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business) i EDHEC Business School (Certificate in Finance). 


Posiada 12 lat doświadczenia w dziale konsultingu jednej z firm „Wielkiej Czwórki”. Świadczył usługi audytowe oraz doradcze dla instytucji sektora finansowego oraz korporacji w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, płynności oraz regulacyjnym. Pracował również w dużym banku uniwersalnym, gdzie zajmował się sprzedażą i rozwojem usług depozytowo-skarbowych dla klientów korporacyjnych. 


Specjalizuje się w projektach związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych w praktyce zarządzania ryzykiem finansowym, rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z MSSF i polskimi przepisami o rachunkowości oraz projektach związanych z działalnością skarbcową.  


Od wielu lat z powodzeniem prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz regulacji sektora finansowego.

 

Przedmioty:

Podejmowanie decyzji na podstawie danych finansowych

 1. Przygotowanie danych finansowych z wykorzystaniem metod kalkulacji kosztów:
  • rachunek kosztów działań
  • rachunek kosztów docelowych Toyoty
  • rachunek kosztów metodą LCC
  • kalkulacja kosztów materiałów bezpośrednich
  • zarządzanie ograniczeniami
  • analiza kosztów i korzyści z czystej technologii
  • analiza przepływu zasobów
 2. Metody podejmowania decyzji:
  • w oparciu o rachunek kosztów istotnych będący próbą kompromisu pomiędzy rachunkiem kosztów pełnych i kosztów zmiennych
  • analiza relacji kosztu do wielkości produkcji
  • analiza czynników ograniczających
  • podejmowanie decyzji cenowych
  • podejście do ryzyka i niepewności w procesie podejmowania decyzji
 3. Budżetowanie i kontrola:
  • systemy i sposoby budżetowania
  • analiza ilościowa
  • koszt standardowy
  • wpływ struktury materiałowej na wahania zyskowności
  • wspływ struktury sprzedaży na wielkość sprzedaży
  • planowanie a odchylenia operacyjne
 4. Pomiar wyników i ich kontrola:
  • systemy i źródła informacji zarządczej
  • raporty zarządcze
  • analiza wyników w firmach prywatnych
  • wyniki poszczególnych spółek w grupie kapitałowej a ceny transferowe
  • ustalanie i analiza wyników w organizacjach non-profit i publicznych
  • analiza otoczenia i postrzeganie budżetu przez pracowników.

 


Polski system podatkowy

 1. Rodzaje podatków
 2. Administracja podatkowa
 3. Źródła dochodów i podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz zwolnienia i ulgi
 4. Zakres podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz zwolnienia i ulgi
 5. Kompleksowy przykład ustalenia podatku od osób prawnych
 6. Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)
 7. Składki na ubezpieczenie społeczne osób niebędących pracownikami
 8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 9. Podatek od wartości dodanej VAT: wymogi rejestracyjne, split payment oraz dokumentacja
 10. Podatek od nieruchomości
 11. Podatek od zysków inwestycyjnych
 12. Wykorzystanie zwolnień i ulg w zarządzaniu podatkiem dochodowym

 


Sprawozdawczość finansowa

 1. Koncepcyjne i regulacyjne założenia raportowania finansowego
 2. Po co sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 3. Ujmowanie i wycena poszczególnych elementów sprawozdania finansowego w praktyce:
  • Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
  • Jak i kiedy ustalić utratę wartości aktywów
  • Wycena zapasów i aktywów biologicznych
  • Instrumenty finansowe
  • Wyzwania stojące przed leasingiem
  • Jak i kiedy tworzyć rezerwy
  • Podatek bieżący i odroczony – po co ten podział
  • Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży
  • Dotacje rządowe
  • Transakcje w walutach obcych
 4. Czytanie i analiza jednostkowego sprawozdania finansowego i grup kapitałowych
 5. O czym mówi wskaźnik finansowy
 6. Jak liczone są wskaźniki finansowe
 7. Który wskaźnik finansowy jest najlepszy
 8. Ograniczenia analizy wskaźnikowej
 9. Przygotowanie jednostkowego sprawozdania finansowego i grupy kapitałowej

 


Audyt - Sprawozdanie finansowe oczami biegłego rewidenta

 1. Kto jest zainteresowany audytem oraz innymi usługami biegłego rewidenta
 2. Czy audytor wykona każdy audyt
 3. Określanie ryzyka związanego z danym audytem
 4. Jak poznać audytowaną firmę
 5. Działanie na szkodę spółki i łamanie prawa
 6. Jak zarząd może zapewnić prawidłowość raportowania finansowego
 7. Jak audytor oceni działania zarządu w tym zakresie
 8. Testy audytorskie
 9. Audyt zewnętrzny a audyt wewnętrzny – czym się różnią
 10. Dowody z badania
 11. Procedury badania
 12. Określanie próby do testów w trakcie badania
 13. Czy audytor może polegać na pracy innych specjalistów
 14. Jak programy komputerowe wspierają proces badania
 15. Wydarzenia po dacie raportowania
 16. Założenie kontynuowania działalności
 17. Oświadczenia zarządu – co warto o nich wiedzieć
 18. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

 


Finansowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem finansowym

 1. Cele zarządzania finansowaniem firmy w powiązaniu z jej strategią
 2. Rola rynków finansowe i instytucji finansowych
 3. Rynki pieniężne i ich rola w gospodarce
 4. Zarządzanie majątkiem obrotowym i określanie jego optymalnego poziomu (zapasy, należności, faktoring, zobowiązania, faktoring odwrotny i gotówka)
 5. Techniki oceny inwestycji
 6. Uwzględnianie inflacji oraz opodatkowania w ocenie inwestycji
 7. Wpływ ryzyka i niepewności gospodarczej na ocenę inwestycji
 8. Decyzje inwestycyjne: zakup vs leasing
 9. Jak zgromadzić kapitał na działalność
 10. Szacowanie kosztu kapitału z różnych źródeł
 11. Jaką strukturę kapitału przyjąć
 12. Po co wyceniać spółki i inwestycje finansowe
 13. Modele wyceny udziałów
 14. Wycena długi i innych aktywów finansowych
 15. Metody ujawniania sztucznie zawyżonych wycen akcji z powodu sztucznie zawyżonych wyników
 16. Rodzaje ryzyka i sposoby zarządzania ryzykiem
 17. Jak przygotować się na zmiany kursu walutowego i stóp procentowych

 

Opiekun kierunku: 


Ze strony EY Academy of Business:

Diana Ryzhkova:

 
Informacje:

 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Warszawie.

 • Studia obejmują 224 godziny (220 h w ramach zajęć weekendowych oraz  w ramach pracy samokształceniowej)
 • Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku
 • Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co 2 tygodnie, w godzinach 9.00 – 16.30)
 • Podstawa zaliczenia: Każdy przedmiot kończy się egzaminem zaliczającym. 

 

Rozpoczęcie zajęć:

29.02.-01.03.2020r.

Opłaty

Koszt studiów: 12 000 zł (Czesne płatne w 5 ratach. Wpisowe: 500 zł, 3 x 3000 zł, ostatnia rata 2500 zł)

Na kierunku ACCA nie obowiązują żadne bonifikaty.

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

UWAGA!

Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.  w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach MBA) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.