Studia z zakresu finansów

Opis

Celem studiów podyplomowych z zakresu finansów jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego w kontekście norm i standardów międzynarodowych oraz z zakresu controllingu, zamówień publicznych i zarządzania projektami.


Studia adresowane są do przedstawicieli zawodu: księgowego, pracowników biura rachunkowego, osób zainteresowanych problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, audytu oraz przygotowaniem firmy do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Opłaty

Wysokość opłat za studia sprawdź przy opisach kierunków

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy