Integracja sensoryczna

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty kierunku 

 • słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie studiów dwustopniowych, wydane we współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej
 • studia objęte są patronatem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
 • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów
 • wśród prowadzących zajęcia głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem

 

Cel

Celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Integracja Sensoryczna w ramach słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • zagadnień związanych z teorią Integracji Sensorycznej,
 • neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • psychologii klinicznej,
 • budowy i funkcjonowania zmysłów,
 • rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu  zmysłów,
 • metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci,
 • analizy i oceny prowadzonych badań,
 • rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • zaburzeń rozwoju dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, ADHD, Downa i innymi zaburzeniami rozwoju,
 • wyposażenia warsztatu  pracy terapeuty SI

Absolwent potrafi:

 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • dokonać  interpretacji  zachowań wynikających z deficytów przetwarzania sensorycznego,
 • diagnozować występujące zaburzenia u dzieci,
 • opracowywać wyniki badań,
 • wdrożyć do działania wsparcie metodami integracji sensorycznej,
 • tworzyć system współpracy z rodziną i otoczeniem,
 • wdrożyć program rehabilitacji  dziecka odpowiedni ,do zdiagnozowanej   dysfunkcji wynikającej, z przeprowadzonych badań i przyjętej diagnozy

Wśród kadry m.in.:

mgr Barbara Chrustek

Absolwentka  Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pedagog, knezjolog, terapeuta integracji sensorycznej. Współzałożyciel  terapii SI  z Centrum diagnostycznym  InCorpore w  Katowicach. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

mgr Magdalena Szczepara-Fabian

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku fizjoterapii. Terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI, uczestniczka wielu szkoleń dotyczących fizjoterapii pediatrycznej. Specjalizuje się w ocenie i terapii neurorozwojowej niemowląt. Zawodowo związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Żorach. Organizator i prelegent wielu konferencji  związanych z tematyką zaburzeń wieku rozwojowego.

 

Program:

1. Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego
2. Neurologia dziecięca
3. Psychologia kliniczna
4. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
5. Rozwój ruchowy i psychoruchowy dziecka do 6 roku życia, w tym MFDR, SCHOPLER
6. Budowa i funkcjonowanie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, zapachu oraz układów przedsionkowego i proprioceptywnego
7. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
8. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia
9. Podstawowe założenia diagnozy SI
10. Arkusz obserwacji integracji sensorycznej, wybrane testy diagnostyczne i kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego
11. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • niepełnosprawnością  wzrokową
 • obniżoną sprawnością intelektualną 
 • dziecko ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z zespołem wad wrodzonych,   Zespół Downa,
 • dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS

12. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej
13. Diagnoza i terapia zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu
14. Wspomaganie procesów sensorycznych u dzieci z różnymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

 Studia kończą się: napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 325

Dni uczęszczania: sobota, niedziela; w godz. 8:00-16:00

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia kierowane do fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów .

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Opłaty: 4900 zł (Czesne płatne w  ratach)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia objęte są patronatem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Kształcenie prowadzone jest przez certyfikowanych terapeutów. Atutem ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych, jest uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatu zdobytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

Barbara Chrustek-Kusz

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej