Korekcja wad postawy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

UCZESTNICY STUDIÓW:


Adresatami studiów są fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym (licencjat, magister) oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness, nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach i innych placówkach oświatowych.


Atuty kierunku:

- zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie prezentacji, seminariów oraz warsztatów,
- w trakcie studiów odbywają się dodatkowe szkolenia potwierdzone certyfikatem,
- po ukończeniu studiów absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej.


PROGRAM

 • Wybrane zagadnienia anatomii prawidłowej
 • Wybrane zagadnienia biomechaniki i biomechaniki klinicznej
 • Badanie narządu ruchu dla potrzeb korekcji wad postawy
 • Stabilizacja w korekcji wad postawy
 • Teoretyczne podstawy korekcji wad postawy
 • Terapia wad klatki piersiowej
 • Terapia wad kończyn dolnych
 • Terapia zaburzeń posturalnych w płaszczyźnie strzałkowej
 • Terapia skolioz
 • Zaopatrzenie ortopedyczne w wadach postawy
 • Elementy terapii manualnej w wadach postawy

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 300

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z najlepszymi technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystywanymi  w korekcji wad postawy. W ramach studiów uczestnik zostanie zapoznany z technikami terapii wad postawy, których efektywność została potwierdzone badaniami naukowymi,  i które pozwalają na kompleksową terapię pacjentów z wadami postawy. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami z wadami postawy.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 000 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 
0
 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Skuteczna korekcja wad postawy jest zadaniem trudnym, wymagającym często długotrwałej i wielokrotnie modyfikowanej pracy, opartej o rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności. Celem kształcenia podyplomowego na kierunku Korekcja wad postawy jest przygotowanie słuchaczy do tworzenia nowoczesnych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb pacjenta programów postępowania profilaktyczno-leczniczego, obejmujących działania edukacyjne, szczegółową diagnostykę, postępowanie korekcyjne oraz postępowanie adaptacyjne.

 

prof. nadzw. dr hab. Olga Nowotny-Czupryna

Ekspert w dziedzinie fizjoterapii, Kierownik Katedry Fizjoterapii

w Akademii WSB

Najczęściej wybierany kierunek

Integracja sensoryczna

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Korekcja wad postawy

 

 

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły