Neurorehabilitacja

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia neurorehabilitacji wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii

 

Atuty i wyposażenie pracowni:

 • Praktyczny charakter zajęć,
 • Ćwiczenia w małych grupach,
 • Wśród prowadzących wysokiej klasy specjaliści m.in.:  prof. Edward Saulicz, dr Tomasz Wolny,
 • W trakcie studiów dodatkowe szkolenie potwierdzone Certyfikatem,
 • Platforma dynamograficzna do analizy równowagi i chodu,
 • Zestaw "Zebris" do analizy krzyżowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
 • Zestawy do przeprowadzania ćwiczeń  funkcjonalnych za pomocą systemu podwieszek "Levitas",
 • Urządzenia "Saunders" do trakcji odcinka szyjnego oraz trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • Urządzenie "CROM DELUXE" do pomiaru zakresu ruchu odcinka szyjnego kręgosłupa,
 • Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym "POLARIS 2",
 • Ultrasonograf Honda 2100,
 • Bieżnia Kettler Track Performance,
 • Aparat do laseroterapii Interdynamic.
 • Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł Terapeuty Metod Neurofizjologicznych

Uczestnicy:

Adresatami studiów są fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym(licencjat, magister).
Studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, mających kontakt z pacjentami,  u których występują problemy o podłożu neurologicznym.


Program

 • Wybrane zagadnienia neuroanatomii
 • Wybrane zagadnienia neurofizjologii
 • Standardy reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • Funkcjonalna analiza ruchu
 • Diagnostyka neurologiczna
 • Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb neurorehabilitacji
 • Propedeutyka neurologii i neurochirurgii
 • Teoretyczne podstawy współczesnych metod neurorehabilitacji
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy  Proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy usprawniania neurorozwojowego
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy  wykorzystania ortez czynnościowych (splintów) w terapii pacjentów neurologicznych
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy  metod rozwojowo-ruchowych  w terapii pacjentów neurologicznych
 • Podstawy psychologii w terapii pacjentów z schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Podstawy logopedii w terapii pacjentów z schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Edukacja rodziny w zakresie pielęgnacji i terapii  pacjenta z schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Holistyczny model usprawniania pacjentów z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje: 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 300

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przygotowują słuchacza do szerokiego i interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie dobrze przygotowany zarówno praktyczne, jak i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o metody funkcjonalne.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

700 zł

do 5 listopada  2019

III

700 zł

do 5 grudnia 2019

IV

700 zł

do 5 lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 000 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Neurorehabilitacja to kierunek studiów podyplomowych adresowany do wszystkich osób, które zajmują się pracą z pacjentami neurologicznymi. Słuchaczami mogą zostać fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym, lekarze, pielęgniarki neurologiczne, terapeuci zajęciowi, neurologopedzi, a także opiekunowie osób chorych. Studia przygotowują słuchacza do szerokiego i interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem pacjentów neurologicznych. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie przygotowany zarówno praktyczne, jak i teoretyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi.

dr Tomasz Wolny

Specjalista fizjoterapii, dyplomowany terapeuta manualny, specjalista w zakresie metod McKenzie,

Maitland, Cyriax, Kinesiology Taping, PNF, NDT-Bobath dla dorosłych, USG narządu ruchu

Najczęściej wybierany kierunek

Integracja sensoryczna

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Korekcja wad postawy

 

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły