Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Akademia Menedżera Sprzedaży

Kierownik studiów: mgr Jakub Lewandowski

 

Atuty kierunku

- połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż

- zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym

- warsztat efektywnej obsługi klienta

- opracowywanie strategii/celów sprzedaży

- metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie

- zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

 

Cel

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacze poznają metody i techniki organizowania i zarządzania sprzedażą, narzędzia kształtowania i wpływania na relację z klientem i otoczeniem. Zajęcia prowadzone przez praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem i sukcesami.

 

Opiekun kierunku

Jakub Lewandowski

Jakub Lewandowski

Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

 

Uczestnicy

 • Specjaliści ds. sprzedaży
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży
 • Menedżerowie sprzedaży
 • Dyrektorzy handlowi
 • Opiekunowie klienta
 • Przedstawiciele handlowi
 • Doradcy handlowi
 • Team liderzy
 • Właściciele firm handlowych
 • Właściciele firm produkcyjnych
 • Właściciele firm usługowych

 

Sukcesy

Niezwykle popularny w świecie biznesu klub Business Centre Club przyznał PASJI Grupie Dobrych Trenerów Medal Europejski za unikalny projekt studiów podyplomowych "Akademia Menedżera Sprzedaży". Wręczenie wyróżnienia odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w ramach finału 28. edycji Medalu Europejskiego.

Laureatami Honorowych Medali Europejskich zostali m.in.: Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Federalnej Niemiec pan Rolf Nikel, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pan Marek Prawda oraz miasto Częstochowa, Medal odebrał pan Mirosław Soborak Wiceprezydent Miasta Częstochowy.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że zostaliśmy dostrzeżeni przez tak wybitne grono polskich pracodawców. Programy wszystkich proponowanych przez nas kierunków studiów podyplomowych zostały ułożone tak, aby absolwenci stanowili silną konkurencję na rynku pracy oraz posiedli wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane przez pracodawców - mówi Beata Hanuszek, Menedżer ds. Edukacji Grupa Dobrych Trenerów PASJA.

 

Wykładowcy

 

Wykładowcy kierunku AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu oraz merchandisingu. Wszyscy są wykładowcami wyższych uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej. Wszyscy trenerzy i wykładowcy są wieloletnimi praktykami, pracowali w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzali zespołami pracowników, zdobywając ogromne doświadczenie, którym dzisiaj dzielą się z innymi.

 

Program:


„Nowoczesne trendy w sprzedaży”


1.   Inauguracja studiów, wprowadzenie do meritum Akademii Menedżera Sprzedaży

2.  Struktura i funkcjonowanie rynku 

•    Uwarunkowania sprzedaży

•    Analiza sytuacji ekonomicznej

•    Rozwój rynku produktów i usług

3.    Podstawy Sprzedaży 3,0

•    Analiza strategii sprzedażowych w XX i XXI wieku. 

•    Powstanie nowego podejścia do sprzedaży i promocji

•    Marketing 3,0

•    Sprzedaż 3,0

4.    Badanie potrzeb klienta

•    Dlaczego warto badać potrzeby klienta?

•    Metody badania potrzeb i oczekiwań klienta oraz jego preferencji

•    Przekładanie wyników badań na sukces biznesowy

•    Warsztaty


DRUGI ZJAZD

„Efektywne techniki sprzedaży”

 KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY 
1.Techniki sprzedaży 

•    Spójność w sprzedaży – jedność tego co mówię, myślę i robię

•    Motywy zakupowe

•    Kroki sprzedaży 7 Z

•    Kanapka cenowa – masowanie ceny

2. Efektywna komunikacja z klientem

•    Wzmacniaczy i osłabiacze językowe

•    Transformacje językowe

•    SPIN – metody zadawania pytań w procesie sprzedaży

•    Sprzedaż przez pytania

•    Prezentowanie produktów językiem korzyści

 

TRZECI ZJAZD

„Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców”


1.    Zarządzanie zespołami handlowymi

•    Budowanie zespołu sprzedażowego

•    Rola motywacji w realizacji efektów sprzedażowych

•    Zasady podziału obowiązków i przypisanie odpowiedzialności menedżerom sprzedaży

•    Wykorzystanie zespołu sprzedażowego w sezonie oraz poza sezonem sprzedażowym

2.    Finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne

•    Metody kontroli pracy handlowców i rozliczania ich z realizacji celów sprzedażowych

•    Regulaminy pracy, zasady pracy

•    Systemy oceny pracowników

•    Nagrody i kary jako efektywne narzędzia motywacyjne

•    Warsztaty w tworzeniu regulaminu motywacyjnego dla handlowców / sprzedawców

3.    Rekrutacja pracowników jako pierwsze ogniwo w procesie sprzedażowym

•    Określenie liczebności zespołu

•    Nowoczesne wsparcie rekrutacji

•    Sposoby rekrutowania

•    Prawne formy zatrudniania handlowców / sprzedawców

•    Dostosowanie ludzi do procesu


CZWARTY ZJAZD

„Organizacja sprzedaży”


1.    Zarządzanie strategiczne sprzedażą

•    Prognoza popytu i sprzedaży – planowanie długofalowe

•    Założenia strategii sprzedaży – określenie celów sprzedażowych (krótko- i długoterminowych) firmy

•    Warsztaty – tworzenie prognoz sprzedaży na kolejny rok

2.    Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja

•    Badanie i analiza rynku

•    Przyjmowanie (warunkowanie) założeń sprzedażowych

•    Tworzenie budżetu, jego realizacja i kontrola

•    Warsztaty – przygotowanie planu budżetu na kolejny rok

3.    Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników

•    Okresy / terminy tworzenia planów sprzedażowych i ich weryfikacja

•    Proces kontroli realizacji planów

•    Narzędzia wykorzystywane w nadzorowaniu procesu sprzedażowego – CRM i inne platformy do zarządzania sprzedażą.


PIĄTY ZJAZD

„Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku”


1.    Efektywne zarządzanie wieloma kanałami dystrybucji

•    Analiza i badanie efektywności dostępnych kanałów dystrybucji

•    Zarządzanie kanałami dystrybucji – kontrola opłacalności sprzedaży

•    Wspieranie zewnętrznych kanałów dystrybucji – budowanie sieci dystrybucji

2.    Praktyczne metody reaktywacji sprzedaży

•    Promocje sezonowe i pozasezonowe

•    Sprzedaż wiązana lub kaskadowa – cross selling, up-selling, front-end, back-end

•    Systemy lojalnościowe, karty stałego klienta

•    Warsztaty – aktywizacja sprzedaży przez zwiększanie wartości zakupowej klienta

3.    Nowoczesne kanały dotarcia do klienta – Dystrybucja informacji o produkcie w Internecie

•    Komunikacja internetowa

•    Promocja produktów w Internecie

•    Sprzedaż internetowa

•    Sprzedaż telefoniczna

•    Kontakty powitalne

•    Telefony okazjonalne


SZÓSTY ZJAZD

„Efektywne techniki sprzedaży”


KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY 

•    Mataprogramy – klucz do decyzyjności klientów

•    Od problemu / do celu

•    Podobieństwa / różnice

•    Ogół / szczegół

 

SIÓDMY ZJAZD

„Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem”


1.    Zarządzanie sprzedażą przez osobowość klientów

•    Typy osobowości handlowców i strategie ich sprzedaży

•    Typy osobowości klientów i strategie kupowania

•   Discovery Insights lub Facet 5 – testy osobowości zawodowej pracowników i dostosowanie się do osobowości klienta w procesie sprzedaży

2.    Teoria i praktyka coachingu

•    Definiowanie coachingu

•    Rodzaje coachingu

•    Cel procesu coachingowego

•    Struktura procesu coachingowego

•    Struktura sesji coachingowej

3.    Menedżer jako Coach – osobowość i trening

•    Świadomość coacha w relacji

•    Kształtowanie coachingu w zależności od osoby coachowanej

•    Umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania podwładnych

•    Towarzyszenie pracownikowi podczas rzeczywistych sytuacji zawodowych, poznawanie jego sposobów działania i radzenia sobie z problemami

•    Obserwacja pracownika w relacjach ze współpracownikami i zespołem

•    Udzielanie informacji zwrotnych, pomoc w uświadomieniu pracownikowi wpływu, jaki wywiera na otoczenie

4.    Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej

•    Wdrażanie coachingu w organizacjach

•    Coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania

•    Coaching zespołu

5.    Warsztat coachingowy


ÓSMY ZJAZD

„Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne”


1.    Przygotowanie materiałów prezentacyjnych i prezentacji produktu

•    Przygotowania wizyty handlowej – cel wizyty i materiały,

•    Struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)

•    Materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)

2. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie procesu sprzedaży

•    Wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji

•    Struktura prezentacji

•    Zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji

3. Wykorzystanie środków wspomagających prezentowanie oferty

•    8 zasad efektywnej prezentacji

•    Inspirowanie zamiast prezentowania

•    Praca z obrazami

•    Praca na emocjach klienta

2.    Warsztaty prezentacyjne – analiza materiału video

•    Wystąpienia przed kamerą

•    Feed back

•    Analiza wystąpienia

•    Poprawa prezentacji i ponowne wystąpienie


DZIEWIĄTY ZJAZD

„Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży”


1.    Zachowanie podczas negocjacji

•    Argumentacja czy negocjacja?

•    Dostosowanie się do klienta

•    Przejmowanie prowadzenia w negocjacjach

2.    Lingwistyka perswazyjna

•    Słowa klucze

•    Dostosowanie do klienta

•    Asertywność w komunikacji

3.    Negocjacje/Manipulacje

•    Techniki negocjacyjne

•    Przygotowanie do negocjacji

•    BATNA

4.    Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

•    Techniki utylizacji obiekcji klienta

•    Rozmowy z trudnymi klientami


DZIESIĄTY ZJAZD

„Moduł zaliczeniowy"


Praca pisemna. Temat do uzgodnienia z opiekunem. Praca pisana w zespołach 4-5 osobowych.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 180

 

Efekty kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

AMS_SP_W01

Posiada wiedzę na temat struktur i funkcjonowania ryku sprzedaży;

AMS_SP_W02

Zna techniki i strategie sprzedażowe oraz wiej jak przeprowadzić skutecznie negocjacje;

AMS_SP_W03

Posiada wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych w nadzorowaniu procesu sprzedażowego;

AMS_SP_W04

Posiada wiedzę na temat coachingu w zarządzaniu zespołem sprzedażowym oraz jego roli w budowaniu kultury organizacyjne;

AMS_SP_W05

Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych kanałów dotarcia do klienta.

AMS_SP_W06

Zna terminologię oraz teorię z zakresu tematu pracy

AMS_SP_W07

Zna sposoby i środki przedstawiania pojęć oraz metody i techniki analizy zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań

UMIEJETNOŚCI

AMS_SP _U01

Potrafi tworzyć plany sprzedaży, analizować i  stymulować wyniki;

AMS_SP _U02

Potrafi przeprowadzić proces rekrutacji oraz motywować zespół sprzedażowy finansowo i niefinansowo;

AMS_SP_U03

Posiada kompetencje do nadzorowania procesu sprzedażowego;

AMS_SP_U04

Posiada umiejętność reaktywacji sprzedaży oraz wdrażania nowoczesnych kanałów sprzedaży;

AMS_SP_U05

Radzi sobie w trudnych sytuacjach, potrafi negocjować i manipulować wykorzystując wiedzę z coachingu

AMS_SP_U06

Przygotowuje materiały prezentacyjne i prezentacje produktu.

AMS_SP_U07

Posiada umiejętność napisania pracy końcowej oraz racjonalnego wnioskowania na tematy objęte pracą

AMS_SP_U08

Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy w pracy końcowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

AMS_SP_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

AMS_SP_K02

Potrafi współdziałać i pracować w zespole również interkulturowym, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy;

AMS_SP_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji okreś­lonych zadań.

AMS_SP_K04

Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i wykazuje asertywność odnoszącą się do przyjmowanych informacji

Sylabusy semestr I

Sylabusy semestr II

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

 • Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.
 • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą.
 • Pokazanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów.
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży i pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.
 • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

800 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 500 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Pasja - Grupa Dobrych Trenerów

Opiekun kierunku Jakub Lewandowski w TVN

"W jaki sposób stać się sprzedawcom doskonałym?"


 

więcej

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

Naszą pasją jest realizacja celów, które stoją przed Państwa zespołem, firmą lub organizacją

 

Jakub Lewandowski

Pasja Grupa Dobrych Trenerów