Konsultant - doradca biznesowy

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Studia podyplomowe dla doradców biznesowych, konsultantów lub osób wiążących swoją przyszłość z tym zawodem.

 

Atuty kierunku

 

- bogaty zbiór narzędzi analitycznych niezbędnych w pracy doradcy/konsultanta biznesowego w zakresie badania struktur organizacyjnych, problemów kadrowych, procesów biznesowych, zagadnień finansowych.
- nabycie umiejętności budowania strategii biznesowych w oparciu o autentyczne studia przypadków (krajowe i zagraniczne), rozbudowane gry strategiczne.
- zajęcia interaktywne, praktyczne ćwiczenia obejmujące wszystkie aspekty współpracy z klientem konsultanta biznesowego
- poznanie inspirujących przykładów rozwiązań i dobrych praktyk w kluczowych dziedzinach funkcjonowania firm. 
- zajęcia prowadzone przez doświadczonych doradców, trenerów i praktyków biznesowych.

 


Cel studiów  "Konsultant – doradca biznesowy"

 

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy konsultanta biznesowego w każdym zakresie funkcjonowania firmy.  Podczas studiów rozwijane są zdolności doradcze od momentu zdiagnozowania i zrozumienia problemów, poprzez przedstawienie obrazu sytuacji, audyt zasobów, propozycję rozwiązań, wdrażanie i monitorowanie rezultatów.  Absolwenci nabędą umiejętność budowania strategii, wyboru odpowiednich modeli biznesowych, analizy informacji i podejmowania decyzji w oparciu o rozbudowane techniki wykorzystania danych. Istotnym elementem program jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych decydujących o jakości kontaktów konsultanta z klientem: właściwego prezentowania pomysłów, zdolności przekonywania, prowadzenia spotkań, budowania własnego wizerunku. Rozwój pomysłów na rozwój i kontynuację własnej działalności doradczej.

Wykładowcy:

mgr Sebastian Matyniak - absolwent studiów MBA, z wykształcenia ekonomista. Interdyscyplinarne doświadczenie z różnych korporacji pozwala mu bardzo szybko adaptować się do danej branży, Klienta i kultury organizacyjnej. W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, wdrażaniem i tworzeniem standardów sprzedaży i zarządzania, tworzeniem strategii biznesowej oraz modeli biznesowych, doradztwem w zakresie Lean Management. Jego pasją jest kreowanie nowatorskich rozwiązań pomagających osiągać Klientom założone cele. Od kilku lat tworzy siłę polskiego biznesu rozwijając spółki z różnych branż. Aktywny w środowisku MBA - zaprasza ciekawych ludzi do dzielenia się swoim doświadczeniem wpływając tym samym na podnoszenie standardów pracy w wielu organizacjach.

Jan Mądry -  Współwłaściciel i prezes Zarządu Spółki doradczo szkoleniowej Training Partners. Od ponad 30 lat czynny zawodowo. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od mistrza do prezesa przedsiębiorstwa produkcyjnego. Kierował zespołami produkcyjno-remontowymi w kraju i poza granicami. Wieloletni dyrektor personalny. Zarządza grupą trenerów, handlowców, specjalistów oraz menedżerów projektów. 
 

Uczestnicy:
Studia adresowane są do specjalistów z różnych dziedzin, dysponujących wiedzą biznesową zdobytą w trakcie praktyki zawodowej. Absolwentów szkół wyższych m.in. w zakresie zarządzania, HR, organizacji produkcji, nauk społecznych, trenerów biznesowych. Do osób myślących o zmianie lub uzupełnieniu dotychczas wykonywanego zawodu. Konsultantów pragnących rozwijać profesjonalny warsztat w oparciu o skuteczne praktyki biznesowe.


Program:

MODUŁ DOTYCZĄCY KLUCZOWYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA BIZNESU

 


1    Strategiczne zagadnienia rozwoju organizacji  
3    Analizy strategiczne
4    Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw  
5    Wartości motywacyjne w firmie  
6    Zarządzanie zasobami ludzkimi
7    CRM - zarządzanie relacjami z Klientem
8    Finanse korporacyjne


MODUŁ DOTYCZĄCY NARZĘDZI


1    Analizowanie informacji i podejmowanie decyzji  
2    Metody i narzędzia badawcze w pracy doradcy konsultanta - analiza wyników tworzenie raportów
3    Modele biznesowe - gra strategiczna 
4    Profil wartości motywacyjnych Gravesa (narzędzie do analizy kultury organizacji)
5    Narzędzia HR w rozwoju organizacji

 

Certyfikacje ITDF - International Training and development fundation. Każdy słuchacz otrzyma pełny raport Ensize na temat własnej osoby oraz pełen raport z profilu motywacyjnego Gravesa. Uczestnicy otrzymują także Certyfikat ukończenia kursu coaching i mentoringu w rozwoju pracowników z Brainstorm Group, kursu analizy biznesowe z Training Partners oraz kursu z zarządzania zmiana w organizacji z firmy Exbis.


MODUŁ DOTYCZĄCY KOMPETENCJI MIĘKKICH


1    Narzędzia coachingowe i mentoringowe stosowane w pracy konsultanta biznesowego
2    Budowanie autorytetu konsultanta bznesowego
3    Zarządzanie zmianą w organizacji
4    Tworzenie raportów
5    Komunikacja w warunkach kryzysu w organizacji
6    Prowadzenie spotkań podsumowujących

Praca

Studia adresowane są do specjalistów z różnych dziedzin, dysponujących wiedzą biznesową zdobytą w trakcie praktyki zawodowej. Absolwentów szkół wyższych m.in. w zakresie zarządzania, HR, organizacji produkcji, nauk społecznych, trenerów biznesowych. Do osób myślących o zmianie lub uzupełnieniu dotychczas wykonywanego zawodu. Konsultantów pragnących rozwijać profesjonalny warsztat w oparciu o skuteczne praktyki biznesowe.

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry

Koszt studiów - 3500 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł,1x 500zł, 4x600zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy