Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

 

Atuty:

- w ramach studiów praktyczne ćwiczenia w zakresie sztuki argumentacji, wywierania wpływu, psychologii, komunikacji,

- warsztaty prowadzone przez wyspecjalizowanych i uprawnionych pośredników w obrocie nieruchomościami.


Cel:

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nabycia umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. Studia prowadzone pod Patronatem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 

Wykładowcy:

Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny nieruchomości oraz licencjonowani pośrednicy prowadzący biura obrotu nieruchomościami.

 

Wśród kadry:

mgr Jan Kowalczyk- wice Prezes Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, rzeczowego mieszkaniowego

mgr Paweł Wiśniewski – członek zarządu Bielsko- Częstochowsko- Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Praktyk w zakresie standardów zawodowych i etyki zawodowej pośredników oraz rzeczoznawstwie majątkowym.

mgr Jan Szymański - notariusz, dydaktyk z zakresu obrotu nieruchomościami


Program:

 

1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa - 84 h

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej - 24 h

3. Podstawy wiedzy technicznej - 26 h

4. Pośrednik w obrocie nieruchomościami - 8 h

5. Obrót nieruchomościami - 48 h

6. Umiejętności interdyscyplinarne - 16 h

7. Seminarium dyplomowe i egzamin - 10 h

Liczba godzin: 216 godzin

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Olkusz, WSB Żywiec, WSB Cieszyn,

Dni uczęszczania: piątek, sobota w godz. 16:15-20:30

Praca

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie wyższe, które chciałyby pracować w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami, zmienić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętej dziedziny gospodarowania nieruchomościami.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedze z zakresu kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarówno mieszkalnych i komercyjnych. Zagadnienia prawne dotyczą szczególnie rodzaju umów pośrednictwa oraz współpracy pośrednika z notariuszem i instytucjami, udzielającymi kredytów bankowych pod zastaw nieruchomości.

 

Opłaty

Opłata: 3 200 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 4x550zł, 2x350zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Kierunek realizowany we współpracy z Bielsko-Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Zostań liderem na rynku nieruchomości - możliwość studiowania na kierunku łączonym Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie niruchomościami.

(czas trwania: dwa semestry, 1600 zł Bonifikaty!)

   

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

„Jedną z istotnych barier dla rozwoju rynku nieruchomości może stanowić brak dobrze wykształconej kadry. Kompleksowość i praktyczność programu studiów w WSB, opartego na najnowszych światowych trendach, można ocenić bardzo wysoko. Jestem przekonany, że absolwenci po zakończeniu tego kierunku swoją wiedzą i profesjonalizmem przyczynią się do budowy społecznego zaufania i szacunku do zawodu Pośrednika w obrocie nieruchomościami."

 

Paweł Wiśniewski

Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły