Studia z zakresu handlu

Opis

Studia podyplomowe z zakredu handlu pozwalają zdobyć następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:

- organizowanie działalności handlowej w przedsiębiorstwie,
- analizowanie rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych,

- badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne,

- identyfikowanie barier występujących w handlu,

- określanie zasad skutecznej formy marketingu,

- prowadzenie negocjacji, 

- analizowanie skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Adresatami studiów są: menedżerowie sprzedaży, handlowcy, przedstawiciele handlowi i pracownicy biur obsługi klienta.

Opłaty

Wysokość opłat za studia sprawdź przy opisach kierunków

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy