Personal Branding NOWOŚĆ

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=168815&preview=1

 

 

Cel

Celem studiów Personal Branding jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do tworzenia nowoczesnego wizerunku osobistego, nie tylko liderów biznesu i polityki (w tym samorządowców), ale także blogerów i influencerów. Drugim kluczowym celem jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie programów i metod komunikacji wewnątrz firm i instytucji, na zewnątrz (do klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalnej), ale także w ramach zespołów projektowych, działów organizacji oraz w relacji przełożony-podwładny, lekarz-pacjent, sprzedawca-klient oraz innych obszarów komunikacji one-to-one.

 

Uczestnicy studiów

Studia skierowane są do osób dbających o wizerunek własny jako profesjonalistów (lub swoich szefów czy tez klientów) oraz szeroko rozumianą komunikacją w biznesie i administracji. To nie tylko klasyczni menedżerowie i eksperci ds. wizerunku osobistego pragnący zaktualizować wiedzę i uzupełnić umiejętności, ale praktycznie każdy pracujący w biznesie lub administracji pragnący usprawnić swoje kompetencje komunikacyjne. Szczególnie zapraszamy specjalistów HR-u, komunikacji wewnętrznej i marketingowców ale także sprzedawców, menedżerów zespołów, pracowników branży komunikacji marketingowej i wszystkich pragnących tworzyć silniejszą markę osobistą, także w obszarze zawodów profesjonalnych (m.in. prawników, lekarzy czy też architektów).

 

Absolwent studiów:

 • Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nowoczesnej komunikacji
 • Posiada wiedzę na temat nowych strategii w komunikacji biznesowej
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu budowania marki osobistej  
 • Posiada wiedzę w zakresie komunikacji niekonwencjonalnej
 • Posiada wiedzę na temat prawa autorskiego, prasowego oraz RODO
 • Zna biznesowy savoir vivre
 • Potrafi zbudować i sprawdzić system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej PR w miejscu pracy
 • Potrafi zarządzać kryzysem w publicity i mediach społecznościowych
 • Potrafi zastosować nowe narzędzia negocjacyjne
 • Posiada umiejętność wystąpień publicznych
 • Potrafi zredagować skuteczny tekst
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności
 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
 • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i realizuje powierzone zadania
 • Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych

 

Czas trwania:

2 semestry/ 144 h 

 

Sposób zaliczenia studiów:

 • po I semestrze nauki – test zaliczeniowy, 
 • po II semestrze nauki – test zaliczeniowy. 

 

Program studiów:

 • Moduł 1 - Rewolucja komunikacyjna marek osobistych w praktyce
 • Moduł 2 - Nowe strategie komunikacji biznesowej w obszarze personal branding
 • Moduł 3 - Praktyczne treningi wdrożeniowe projektów personal branding

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

550 zł

do 5 października 2018

II

550 zł

do 5 listopada  2018

III

600 zł

do 5 grudnia 2018

IV

600 zł

do 5 lutego 2019

V

600 zł

do 5 marca 2019

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

3 500 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"