Akademia PR i nowoczesnej komunikacji w biznesie NOWOŚĆ

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel

Celem studiów Akademia PR i Nowoczesnej Komunikacji w Biznesie jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do tworzenia programów i metod komunikacji wewnątrz firm i instytucji, na zewnątrz (do klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalnej), ale także w ramach zespołów projektowych, działów organizacji oraz w relacji przełożony-podwładny, lekarz-pacjent, sprzedawca-klient oraz innych obszarów komunikacji one-to-one.

 

Uczestnicy studiów

Studia skierowane są do osób szeroko zajmujących się komunikacją w biznesie i administracji. To nie tylko klasyczni menedżerowie i eksperci public relations pragnący zaktualizować wiedzę i uzupełnić umiejętności, ale praktycznie każdy pracujący w biznesie lub administracji pragnący usprawnić swoje kompetencje komunikacyjne. Szczególnie zapraszamy specjalistów HR-u, komunikacji wewnętrznej i marketingowców ale także sprzedawców, menedżerów zespołów, pracowników branży komunikacji marketingowej i wszystkich pragnących lepiej komunikować się indywidualnie i zespołowo oraz w zakresie teksów pisanych i prezentacji publicznych.

 

Absolwent studiów:

 • Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nowoczesnej komunikacji
 • Posiada wiedzę na temat nowych strategii w komunikacji biznesowej
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu budowania marki osobistej  
 • Posiada wiedzę w zakresie komunikacji niekonwencjonalnej
 • Posiada wiedzę na temat prawa autorskiego, prasowego oraz RODO
 • Zna biznesowy savoir vivre
 • Potrafi zbudować i sprawdzić system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej PR w miejscu pracy
 • Potrafi zarządzać kryzysem w publicity i mediach społecznościowych
 • Potrafi zastosować nowe narzędzia negocjacyjne
 • Posiada umiejętność wystąpień publicznych
 • Potrafi zredagować skuteczny tekst
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności
 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
 • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i realizuje powierzone zadania
 • Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych

 

Czas trwania:

2 semestry/ 144 h 

 

Sposób zaliczenia studiów:

 • po I semestrze nauki – test zaliczeniowy, 
 • po II semestrze nauki – test zaliczeniowy. 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

3 500 zł płatne w 7 ratach (300 zł - wpisowe, 2x550 zł, 3x600 zł, 1x300 zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"