HR Business Partner

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Jak pozyskać talenty do własnej organizacji? Co zrobić, aby poprawić jakość pracy zespołowej oraz zwiększyć efektywność i motywację pracowników? Wreszcie jak za pomocą procesów zarządzania zasobami ludzkimi odnieść sukces w biznesie? Odpowiedź jest prosta – zainwestuj w wiedzę. Podejmij studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Cel:


Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.


Kwalifikacje i Kompetencje:


Program studiów przygotowuje do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobędą usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi tj. nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników oraz wykształcą niezbędne kompetencje w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.


Atuty Kierunku:

 

  • w ramach studiów słuchacze zdobywają praktyczna wiedzę i kompetencje w zakresie HR
  • starannie przygotowany program, obejmujący niezbędne dla HR Business Partnera kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce
  •  zajęcia prowadzone przez doświadczonych doradców, trenerów i praktyków biznesowych.

 

 

Grzegorz Filipowicz

 

Funkcja HR Business Partnera jest jedną z najbardziej pożądanych przez biznes a przez to najszybciej rozwijanych w organizacji. Ponad 25% firm przygotowuje się do wdrożenia tej formy pracy do swojej organizacji (wg. Badań HR Business Trendy). Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie osób, które wchodzą w tę rolę. Dobre programy edukacyjne oparte o dobre praktyki odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Osoba pełniąca tę funkcję nie jest jedynie specjalistą od ZZL, ale przede wszystkim jest pożądanym partnerem w biznesie. Wspiera działania menedżerów, kierowników i dyrektorów w procesach organizacyjnych. Może również sprawować bezpośrednią funkcję doradczą dla zarządów firm i instytucji. Rozumie procesy biznesowe, które zachodzą w organizacji oraz przygotowuje firmę lub poszczególne zespoły do zmian 

Grzegorz Filipowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development), Członek Zarządu HR Development Klaster 

 

Program:


Wysokoefektywna organizacja (High performing organization - Hpo)


1. Organizacje wysokoefektywne – charakterystyka, kształtowanie HPO, wskaźniki
2. Kultura organizacyjna – jej znaczenie, badanie i kształtowanie
3. Rola i zadania HR Business Partnera

 

Rozwój organizacji (Organization Development - OD)


4. Ekonomia dla nieekonomistów
5. Zarządzanie przez cele
6. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych
7. Innowacyjność: indywidualna, zespołowa, organizacyjna
8. Budowanie i wdrażanie strategii ZZL
9. Efektywność procesów HR
10. Narzędzia IT w ZZL

 

Zarządzanie efektywnością (performance management - pm)


11. Human Performance Improvement
12. Zarządzanie kompetencjami
13. Programy rozwojowo - szkoleniowe
14. Przywództwo w organizacji
15. Kształtowanie i rozwój postaw zaangażowania i lojalności
16. Zarządzanie różnorodnością
17. Nowe podejście w budowaniu systemów ocen
 

Zapewnienie najlepszych pracowników (Staffing - ST)


18. Opisy stanowisk
19. Rekrutacja i selekcja
20. Zarządzanie talentami
21. Ścieżki kariery
22. Derekrutacja pracowników
23. Outsourcing zasobów personalnych
24. Employer Branding / employee experience

 

Budowanie Partnerstwa Biznesowego


25. Wzajemne oczekiwania i rola interesariuszy zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi
26. Centrum Rozwoju - budowa i działanie
27. Rozwiązywanie typowych problemów personalnych w pracy z biznesem
28. Współpraca w realizacji projektów rozwojowych
29. Corporate Social Responsibility

 

Rozwój w roli Hr Business partnera (forma warsztatowa)


30. Zarządzanie projektami
31. Techniki analizy problemów biznesowych
32. Budowanie i rozwój organizacji (wraz z zarządzaniem zmianą)

 

Informacje: 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 170

 

Praca

Program studiów przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy oraz reprezentują nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Opłaty

Czas twania: 2 semestry

Czesne: 3500zł (Czesne płatne w 6 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x550zł, 3x600zł, 1x300zł)

Partnerzy

HR Business Partner

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Funkcja HR Business Partnera jest jedną z najbardziej pożądanych przez biznes a przez to najszybciej rozwijanych o organizacji. Ponad 25% firm przygotowuje się do wdrożenia tej formy pracy do swojej organizacji (wg. badań HR Business Trendy). Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie osób, którzy wchodzą w tę rolę. Dobre programy edukacyjne, oparte o dobre praktyki odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

 

Grzegorz Filipowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz Członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development)

Członek Zarządu HR Development Klastrer