HR Business Partner

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=165166&preview=1

 

Jak pozyskać talenty do własnej organizacji? Co zrobić, aby poprawić jakość pracy zespołowej oraz zwiększyć efektywność i motywację pracowników? Wreszcie jak za pomocą procesów zarządzania zasobami ludzkimi odnieść sukces w biznesie? Odpowiedź jest prosta – zainwestuj w wiedzę. Podejmij studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner w Akademii WSB.

 

Cel:


Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.


Kwalifikacje i Kompetencje:


Program studiów przygotowuje do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobędą usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi tj. nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników oraz wykształcą niezbędne kompetencje w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.


Atuty Kierunku:

 

  • w ramach studiów słuchacze zdobywają praktyczna wiedzę i kompetencje w zakresie HR
  • starannie przygotowany program, obejmujący niezbędne dla HR Business Partnera kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce
  •  zajęcia prowadzone przez doświadczonych doradców, trenerów i praktyków biznesowych
  • mozliwość pozyskania unikalnego, immiennego certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner afiliowanego przy European Association for Personnel Development

 

 

Grzegorz Filipowicz

 

Funkcja HR Business Partnera jest jedną z najbardziej pożądanych przez biznes a przez to najszybciej rozwijanych w organizacji. Ponad 25% firm przygotowuje się do wdrożenia tej formy pracy do swojej organizacji (wg. Badań HR Business Trendy). Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie osób, które wchodzą w tę rolę. Dobre programy edukacyjne oparte o dobre praktyki odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Osoba pełniąca tę funkcję nie jest jedynie specjalistą od ZZL, ale przede wszystkim jest pożądanym partnerem w biznesie. Wspiera działania menedżerów, kierowników i dyrektorów w procesach organizacyjnych. Może również sprawować bezpośrednią funkcję doradczą dla zarządów firm i instytucji. Rozumie procesy biznesowe, które zachodzą w organizacji oraz przygotowuje firmę lub poszczególne zespoły do zmian 

Grzegorz Filipowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development), Business Partner ForFuture

 

Program:


Wysokoefektywna organizacja (High performing organization - Hpo)


1. Organizacje wysokoefektywne – charakterystyka, kształtowanie HPO, wskaźniki
2. Kultura organizacyjna – jej znaczenie, badanie i kształtowanie
3. Rola i zadania HR Business Partnera

 

Rozwój organizacji (Organization Development - OD)


4. Ekonomia dla nieekonomistów
5. Zarządzanie przez cele
6. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych
7. Innowacyjność: indywidualna, zespołowa, organizacyjna
8. Budowanie i wdrażanie strategii ZZL
9. Efektywność procesów HR
10. Narzędzia IT w ZZL

 

Zarządzanie efektywnością (performance management - PM)


11. Human Performance Improvement
12. Zarządzanie kompetencjami
13. Programy rozwojowo - szkoleniowe
14. Przywództwo w organizacji
15. Kształtowanie i rozwój postaw zaangażowania i lojalności
16. Zarządzanie różnorodnością
17. Nowe podejście w budowaniu systemów ocen
 

Zapewnienie najlepszych pracowników (Staffing - ST)


18. Opisy stanowisk
19. Rekrutacja i selekcja
20. Zarządzanie talentami
21. Ścieżki kariery
22. Derekrutacja pracowników
23. Outsourcing zasobów personalnych
24. Employer Branding / employee experience

 

Budowanie Partnerstwa Biznesowego


25. Wzajemne oczekiwania i rola interesariuszy zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi
26. Centrum Rozwoju - budowa i działanie
27. Rozwiązywanie typowych problemów personalnych w pracy z biznesem
28. Współpraca w realizacji projektów rozwojowych
29. Design Thinking - tworzenie modeli biznesu

 

Rozwój w roli Hr Business partnera (forma warsztatowa)


30. Zarządzanie projektami
31. Techniki analizy problemów biznesowych
32. Budowanie i rozwój organizacji (wraz z zarządzaniem zmianą)

 

Informacje: 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 170

 

Praca

Program studiów przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy oraz reprezentują nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Opłaty

Czas twania: 2 semestry

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

550 zł

do 5 października 2018

II

550 zł

do 5 listopada  2018

III

600 zł

do 5 grudnia 2018

IV

600 zł

do 5 lutego 2019

V

600 zł

do 5 marca 2019

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

3 500 zł

 

Partnerzy

HR Business Partner

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Funkcja HR Business Partnera jest jedną z najbardziej pożądanych przez biznes a przez to najszybciej rozwijanych o organizacji. Ponad 25% firm przygotowuje się do wdrożenia tej formy pracy do swojej organizacji (wg. badań HR Business Trendy). Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie osób, którzy wchodzą w tę rolę. Dobre programy edukacyjne, oparte o dobre praktyki odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

 

Grzegorz Filipowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development), Business Partner ForFuture