Kadry i płace w praktyce

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Kierownik kierunku: mgr Przemysław Pogłódek

 

Atuty

 • Certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik, Enova
 • Profesjonalna kadra wykładowców - praktyków, która efektywnie przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji kadrowo-płacowej.
 • Warsztatowa forma zajęć, przyjazna atmosfera
 • Zdobędziesz zawód Eksperta ds. kadr i płac.
 • Wśród wykładowców: sędziowie Sądu Pracy, naczelnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Cel

 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 

 

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy  w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

 

Wykładowcy

Agnieszka Oleksiewicz Kędziora-  Menedżer z bogatym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (m.in. Kierownik Działu Kadr i Płac, Koordynator ds. BHP ESA s.r.o. oddział Polska Meber of Hitachi Transport System Group oraz ING Usługi dla Biznesu). Ekspert i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż: budowalnych, produkcyjnych, usługowych, logistycznych, energetycznych.

 

Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny gospodarowania zasobami ludzkimi oraz księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, przedsiębiorcy, trenerzy biznesu.

 

W programie:

 1. Podstawy prawa pracy; nawiązywanie stosunku pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy
 2. Cechy i zasady rozliczania umów cywilno prawnych
 3. Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń
 4. Dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe
 5. Zasady naliczania wynagrodzeń za czas nie wykonywania pracy
 6. Zasady naliczania dodatków za pracę w szczególnych warunkach
 7. Rozliczenia publiczno-prawne
 8. Czas pracy i jego ewidencja
 9. Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy
 10. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza - warsztaty praktyczne
 11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 12. PFRON
 13. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników młodocianych
 14. Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze
 15. Zasady rekrutacji i selekcji pracowników
 16. Obsługa programu Enova
 17. Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania
 18. Sporządzanie listy płac-warsztaty praktyczne
 19. Obsługa programu Płatnik
 20. Obsługa programu Symfonia

 

Studia kończą się testami zaliczającymi dany semestr.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacja

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 166
Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w działach kadrowo-płacowych. Praktyczne zajęcia z zakresu sporządzania listy płac oraz obsługi programu Płatnik i Symfonia spowodują, że poziom kompetencji osób kończących kierunek Kadry i Płace w Praktyce będzie wysoki, a co za tym idzie znacznie wzrośnie Ich pozycja na rynku pracy.

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 marca 2020

II

600 zł

do 5 kwietnia  2020

III

600 zł

do 5 maj 2020

IV

600 zł

do 5 października 2020

V

600 zł

do 5 listopada 2020

VI

300 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

3 500 zł

 

 

 

 
 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kadry i płace w praktyce to studia kierowane do osób zajmujących się zagadnieniami kadrowymi w zakładach pracy, a także osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, czy prawa ubezpieczeń społecznych. Program studiów opiera się o aktualne zagadnienia. w tym także kwestii zatrudniania osób bezrobotnych i cudzoziemców, prawidłowego kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy, sporządzania listy płac, ewidencji czasu pracy oraz zasad sporządzania i rozliczania dokumentów składanych do ZUS czy Urzędu Skarbowego.

 

dr Rafał Rębilas - Prodziekan

Prodziekan Akademii WSB,

Praktyk z zakresu rynku finansowego

 

Najczęściej wybierany kierunek

Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu ludźmi

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły