Terapia ręki - Kurs nadający uprawnienia certyfikowanego terapeuty ręki - 7-8.02.2020

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Zapraszamy na szkolenie w dniach 7-8 lutego 2020 r

 

REKRUTACJA

 

Szkolenie skierowane do: nauczycieli, logopedów,  fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych

 

Cele kursu: 

Zaznajomienie uczestników z:

 • szeroko pojętym tematem terapii ręki, 
 • z czynnikami zaburzającymi sprawność ręki 
 • opanowanie wiedzy w zakresie oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu 
 • nauka praktycznego  zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki

 

Efekty kształcenia (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne). 


Uczestnik :

 • posiada wiedzę teoretyczną w zakresie terapii ręki 
 • definiuje pojęcia w zakresie terapii ręki 
 • zna testy diagnostyczne stosowane w terapii ręki
 • umie przeprowadzić testy funkcjonalne;
 • zna różne rodzaje metod, technik w terapii ręki
 • dobiera właściwe techniki i metody terapii ręki
 • zna schemat zajęć; 
 • potrafi rozpoznać reakcje fizjologiczne organizmu w trakcie stosowania technik terapii ręki
 • wykonuje samodzielnie wybrane zabiegi terapii manualnej
 • potrafi współpracować, komunikować się z podopiecznymi jego rodziną
 • zna zabawy, ćwiczenia, techniki plastyczne  wykorzystywane w terapii ręki

Terapia ręki to przede wszystkim:

 • usprawnianie małej motoryki,  
 • wspomaganie precyzji ruchów rąk
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi 
 • wzmacnianie koncentracji uwagi
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poprawa umiejętności chwytu
 • przekroczenie linii środkowej ciała
 • osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych

 

Szkolenie zintegrowane gwarantujące pełne uprawnienia I i II stopnia

 

Forma zajęć:

wykłady, warsztaty

 

Program

Program kursu:

 

 

TERAPIA RĘKI.  Treści merytoryczne

1.

Anatomia prawidłowa funkcjonalna kończyny górnej

2.

Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa – aspekt fizjoterapeutyczny

3.

Dysfunkcje i nieprawidłowości w obrębie kończyny górnej (motoryka duża i mała) – aspekt fizjoterapeutyczny

4.

Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej - aspekt pedagogiczny

5.

Dysfunkcje i nieprawidłowości w obrębie kończyny górnej (motoryk duża i mała) – aspekt pedagogiczny

6.

Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa – aspekt pedagogiczny

7.

Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej - aspekt fizjoterapeutyczny

8.

Warsztaty terapeutyczne – aspekt fizjoterapeutyczny

Elementy metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii ręki:

NDT-Bobath, PNF, Terapia Ortopedyczna Cyriax, Kinesiotaping, zaopatrzenie ortopedyczne, hydroterapia, SI, masaż Shantala,  masaż sensoryczny rąk

9.

Warsztaty terapeutyczne – aspekt pedagogiczny                                   Opracowanie programu terapeutycznego
Schemat  zajęć: Przykłady zabaw, ćwiczeń, technik wykorzystywanych w terapii ręki

Grafomotoryka

 

Koszt szkolenia:

390 zł

 

Terminy:

7 lutego 2020 - od godz. 15.30

8 lutego 2020 - od godz. 10.00

 

Czas:

Zajęcia w Sali 106
Ul. Frysztacka 44, Cieszyn

Dr n.med. Paulina Głowacka (cześć fizjoterapeutyczna)

mgr Marta Ir 

 

Dane do płatności:

 

Akademia WSB

Ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

w tytule: Terapia ręki  + nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

 

Informacje dodatkowe:

Liczba godzin: 14 godz

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Miejsce: Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Frysztacka 44

Oferta specjalna

Praca

Efekty kształcenia (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne). 


Uczestnik :

 • posiada wiedzę teoretyczną w zakresie terapii ręki 
 • definiuje pojęcia w zakresie terapii ręki 
 • zna testy diagnostyczne stosowane w terapii ręki
 • umie przeprowadzić testy funkcjonalne;
 • zna różne rodzaje metod, technik w terapii ręki
 • dobiera właściwe techniki i metody terapii ręki
 • zna schemat zajęć; 
 • potrafi rozpoznać reakcje fizjologiczne organizmu w trakcie stosowania technik terapii ręki
 • wykonuje samodzielnie wybrane zabiegi terapii manualnej
 • potrafi współpracować, komunikować się z podopiecznymi jego rodziną
 • zna zabawy, ćwiczenia, techniki plastyczne  wykorzystywane w terapii ręki

Terapia ręki to przede wszystkim:

 • usprawnianie małej motoryki,  
 • wspomaganie precyzji ruchów rąk
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi 
 • wzmacnianie koncentracji uwagi
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poprawa umiejętności chwytu
 • przekroczenie linii środkowej ciała
 • osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych

Szkolenie zintegrowane gwarantujące pełne uprawnienia I i II stopnia

Oferta specjalna

Opłaty

Koszt kursu: 390zl

 

Kontakt:

 

mgr Grzegorz Adam

Akademia WSB

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

tel. +48 885 588 755
tel. +48 33 852 30 94
e-mail: gadam@wsb.edu.pl

Dane do płatności:

 

Akademia WSB

Ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

w tytule: Terapia ręki  + nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

 

Lokalizacja: 


Akademia WSB, 
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn

 

Ul. Frysztacka 44, Cieszyn

Dr n.med. Paulina Głowacka (cześć fizjoterapeutyczna)
mgr Marta Ir 
 

Oferta specjalna

Prowadzące

mgr Marta Ir

                       

Wykładowca Akademii WSB. Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata.

 

dr Paulina Głowacka

Prodziekan Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Akademii WSB. Fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i ortopedycznej, terapeuta manualny, szkoleniowiec metody Kinesiotaping i kursów specjalistycznych dla fizjoterapeutów. Popularyzatorka nauki od 2014 roku prowadząca liczne wykłady i laboratoria z zakresu medycyny oraz fizjoterapii (m.in. Festiwal Nauki, Uniwersytet Dziecięcy, Letnia Akademia Seniora). Koordynatorka projektów dla dzieci m.in. w zakresie profilaktyki wad postawy oraz chorób cywilizacyjnych.

Oferta specjalna