Zarządzanie Projektami Rozwojowymi

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci: Studia są adresowane do praktyków HR. specjalistów zajmujących się szkoleniami, trenerów biznesu i menedżerów, Inaczej mówiąc są one przeznaczone dla ludzi odpowiedzialnych w organizacjach za rozwój pracowników, procesy szkolenia i projekty związane z zarządzaniem talentami.

Cel: Celem studiów jest poszerzenie kompetencji osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników poprzez dostarczenie pełnego pakietu praktycznych narzędzi niezbędnych do realizacji polityki szkoleniowej zgodnie z najświeższymi trendami na świecie oraz wyzwaniami, jakich obecnie doświadczają organizacje w Polsce. Zajęcia realizowane w aktywnej formie przygotują słuchaczy do wdrożenia efektywnych projektów rozwojowych i systemów szkoleniowych w firmach, skutecznej realizacji planów szkoleniowo-rozwojowych oraz do budowania rangi i autorytetu działu szkoleniowego, jako biznesowego partnera kadry zarządzającej.

Tematyka i organizacja zajęć: Program obejmuje 190 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów i warsztatów ćwiczeniowych (w małych grupach), w weekendy (średnio dwa spotkania w miesiącu). Zakres zagadnień obejmie zarówno uniwersalne, uznane na świecie kanony polityki szkoleniowej, jak i najbardziej aktualne technologie, metody i koncepcje w służbie rozwoju personelu.

Zajęcia należą do następujących bloków tematycznych:

 1. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego w firmie - Jak stworzyć system szkoleniowy jednoznacznie wpisany w strategię firmy?
 2. Identyfikacja i planowanie potrzeb szkoleniowych w organizacji - Jak stworzyć system zbierania informacji w organizacji o potrzebach szkoleniowych w celu stworzenia optymalnego rocznego planu szkoleń?
 3. Zarządzanie talentami – Jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników? Jak wzmocnić proces kompleksowego rozwoju kompetencji? Jak zapewnić firmie odpowiednich sukcesorów? Jak przygotować, dopasowane do potrzeb organizacji i możliwości pracowników, ścieżki kariery? Jak budować pozytywny wizerunek firmy wśród pracowników i w otoczeniu biznesowym (Employer Branding)
 4. Systemy coachingu i mentoringu - Jak i po co rozwijać tego typu projekty. Jak zdiagnozować najważniejsze uwarunkowani skutecznej realizacji projektu mentoringu czy coachingu?
 5. Budowanie kultury organizacji uczącej się i partnerstwo biznesowe HR - Jak promować wartości i zachowania w organizacji sprzyjające wykorzystywaniu inwestycji szkoleniowych, jako źródła wzrostu konkurencyjności organizacji?
 6. Zarządzanie efektywnym biznesowo procesem szkoleniowym - Jak zaprojektować, przeprowadzić i ocenić skuteczny proces szkoleniowy?
 7. Ocena efektywności i rentowności szkoleń - Jak realizować racjonalne badania efektu szkoleniowego w różnych projektach?
 8. Rola kadry menedżerskiej w procesach szkoleniowych nastawionych na rezultaty dla organizacji - Jak pozyskać zaangażowanie przełożonego uczestników szkolenia do wsparcia procesu rozwoju jego ludzi w celu poprawy wyników pracy?
 9. Elementy warsztatu trenera biznesowego - Jakimi narzędziami i w jaki sposób maksymalizować rozwój kompetencji podczas szkolenia?
 10. Grywalizacja, jako narzędzie wzmocnienia procesu rozwojowego – Jak wykorzystać rozwiązania grywalizacyjne w konsolidacji kompetencji z aspektem wdrożeniowym

 

Opiekun Kierunku: Paweł Kopijer

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii HPI, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™.

Obecnie prezes 2C Consulting (wdrażającej model szacowania ROI), wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, WSPiZ im. Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development na Polskę, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych.

Doświadczenie w HR zdobywał w Biurze Kadr i Szkolenia w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz jako HR Manager w KOMA S.A.

Realizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla takich organizacji jak: ING Bank Śląski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ceramika Paradyż, PZU Życie, PZU S.A., Multibank, VOX Meble, Bioton S.A., Kruk S.A., PGE, Agros Nova, Bank BPH, Totalizator Sportowy, Konsalnet, LG Display, GLS, Tauron Dystrybucja, ABW, PKP Intercity, UM w Gliwicach, UM Warszawa, PKO BP, Animex, PKP Energetyka, PKP S.A.

Członek i inicjator gremiów eksperckich: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, kapituła konkursu Top HRBP, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania.

Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności), autor Modelu TDI© (Training and Development Integrity), autor Standardu HRD BP© (Standard Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Ludzi), autor książki Kompendium Zarządzania szkoleniami. nakładem SWPS Academica, autor książki Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie?, nakładem Wolters Kluwer

Zajęcia prowadzą: Wykładowcy Wyższej Szkoły Biznesu, najwyższej klasy specjaliści-praktycy HR i biznesu oraz doświadczeni konsultanci renomowanych firm konsultingowych.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Praca

Po studiach uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej, jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować kompleksowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaprojektować system szkoleniowy w organizacji nastawiony na wsparcie celów biznesowych
 • Stworzyć procedury szkoleniowe
 • Zbudować zaangażowanie menedżerów we wspieranie rozwoju ludzi
 • Stworzyć system HR Biznes Partnerów
 • Stworzyć system Trenerów Wewnętrznych

Opłaty

Koszt studiów - 3500 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł,1x 500zł, 4x600zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Stowarzyszenie Polish Society for Training and Development

2C Consulting sp. z o.o.