Zarządzanie zasobami ludzkimi dla straży pożarnej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Straży Pożarnej

 

Studia realizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

pod patronatem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach

 

Atuty kierunku

 - Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów

 - Wyjazdowy trening interpersonalny

 - Autorskie materiały szkoleniowe

 - Zajęcia z wysoko wykwalifikowaną kadrą

- Zdobycie konkretnych i praktycznych umiejętności np.: projektowanie sesji AC, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu personalnego, zaplanowanie ścieżki kariery dla wybranej grupy pracowników.

 

Cel

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania ludźmi, sposobu rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

 
Kwalifikacje i kompetencje

Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy menadżerskiej z zakresu prognozowania i planowania zasobów ludzkich, metod i technik rekrutacji i selekcji, szkolenia pracowników, projektowania systemów wsparcia pracowniczego (w tym motywacji i zaangażowania, rozwoju zawodowego), tworzenia programów zarządzania kompetencjami, zarządzania przez efekty, wartościowania stanowisk pracy. Dodatkowo uczestnicy posiądą kompetencje w zakresie posługiwania się normatywnymi wymaganiami ZZL, przeprowadzania samooceny organizacji i posługiwania się analizą wartości organizacyjnych.

 

Wykładowcy

dr Sabina Ratajczak –  doktor nauk społecznych, Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, magister psychologii, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coach. Od 10 lat współpracuje z firmami szkoleniowymi jako trener zewnętrzny. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie: komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu, autoprezentacji i wystąpień publicznych, projektowania szkoleń, techniki sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji i doskonalenia kompetencji kierowniczych.

dr Magdalena Kraczla – doktor psychologii, specjalizuje się w psychologii pracy i psychologii menedżerskiej, wykładowca w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultant w firmach doradztwa personalnego, trener wewnętrzny oraz dyrektor personalny. Pełnione funkcje pozwoliły jej zdobyć gruntowną wiedzę praktyczną w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi - począwszy od określania popytu na personel i skuteczne pozyskiwanie kadr, poprzez planowanie rozwoju pracowników wdrażania systemów ocen okresowych oraz systemów motywacyjnych, aż do restrukturyzacji organizacji z zastosowaniem metodologii takich jak outplacement czy outsourcing. Specjalizuje się w psychologii pracy i psychologii menedżerskiej. Doświadczenie nabyte w firmach doradztwa personalnego - Ernst&Young Executive Search & Selection Sp. z o. o. oraz SMG/KRC HR - umożliwia jej realizowanie procedur rekrutacyjno – selekcyjnych (min. za pomocą metodologii Assessment Center) oraz procesów oceny personelu według najnowszych, europejskich standardów.

 mgr Bartosz Płazak – posiada rekomendację trenerska I Stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doświadczenie trenerskie i liderskie w dużych firmach rynku finansowego,  ponad 1000 dni szkoleniowych, koordynator merytoryczny i trener szkół trenerów, trener biznesu, współtwórca Stowarzyszenia Rozwiń Skrzydła, pasjonat podejścia prowokatywnego, improwizacji i twórczości, organizator szkoleń pod żaglami. Jako niezależny trener współpracuje z firmami szkoleniowymi.  Prowadzi warsztaty dla biznesu oraz rozwojowe.  Pracuje w oparciu o doświadczenia i zaangażowanie grupy. Wielokrotnie realizował warsztaty w projektach unijnych otwartych i zamkniętych (pracownicy i kadra firm produkcyjnych, handlowych, kadra zarządzająca banków, trenerzy). Posiada 17-letnią praktykę  w instytucjach finansowych - bankach i biurach maklerskich. Dyplomowany Pracownik bankowy wg standardów Związku Banków Polskich. W swojej pracy z grupami stosuję, jako narzędzie wspomagające  Mindmapping. Mapy myśli wykorzystuję do wprowadzania i wzbogacenia informacji w trakcie pracy oraz w autorskich materiałach szkoleniowych.

mgr Agata Hagno - absolwentka studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz MBA Franklin University. Założyciel/udziałowiec i Prezes Zarządu Firmy DPM sp. z o.o. Od 18 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z executive search oraz projektami z zakresu outplacementu indywidualnego. Jak sama mówi o sobie: „ Z zawodu doradca personalny z pełnionej funkcji prezes zarządu, a z pasji poszukiwacz nowych rozwiązań z zakresu dopasowania ludzi do organizacji.” Posiada Doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych: zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja i selekcja personelu, aktywne metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, planowanie kariery zawodowej.

 
Program:

Nazwa zajęć

Semestr

Forma zajęć

Trening interpersonalny

1

Warsztat wyjazdowy

(3 dni)

Praca zespołowa i budowanie zespołu

1

Warsztat

Komunikacja interpersonalna

1

Warsztat

Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w miejscu pracy

1

Warsztat

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1

Wykład

Rachunkowość budżetowa z ekonomiką działań

1

Wykład

Przywództwo i sztuka zarządzania

1

Warsztat

Zarządzanie zmianą

1

Warsztat

Systemy motywacji pracowników

2

Wykład

Rekrutacja i selekcja w służbach mundurowych

2

Warsztat

Coaching z elementami mentoringu

2

Warsztat

Techniki twórczego rozwiązywania problemów

2

Warsztat

Zarządzanie czasem

2

Warsztat

Strategie radzenia sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego

2

Warsztat

Gra decyzyjna

2

Warsztat

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

2

Warsztat

Seminarium / Projekt praktyczny

2

Projekt praktyczny

Razem:

                          206 h

 

 

Praca

Ukończenie studiów gwarantuje posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu kierowania ludźmi, sposobu rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Tym samym predestynuje do funkcji kierowniczych w strukturach PSP

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 3 500 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x550 zł,  3x600 zł, 1x300 zł)

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe pod patronatem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Najczęściej wybierany kierunek

Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu ludźmi

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły