Studia z zakresu HR i kadr

Opis

Celem studiów z zakresu HR i kadr jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje umożliwiające pracę w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach


Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 

 •     zasad rekrutacji pracowników,
 •     badania i wykorzystania struktury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 •     zasad kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie,
 •     zasad diagnozowania kompetencji,
 •     trendów i nowości branży personalnej na świecie,
 •     prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 •     doskonalenia i rozwoju kadr.

 
Absolwent potrafi:

 

 •     przeprowadzić adekwatną do potrzeb kadrowych selekcję kandydatów,
 •     umożliwić pracownikom adaptację społeczno-zawodową,
 •     zapewnić pracownikom firmy możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i kursy,
 •     zastosować zasady konstruktywnej oceny personelu,
 •     motywować pracowników w sposób pozafinansowy.

 
Absolwenci wymienionych specjalności przygotowywani są przede wszystkim do pełnienia funkcji:

 

 •     przedsiębiorcy pracującego na własny rachunek i współudziałowca małej lub średniej firmy,
 •     menedżera wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 •     dyrektora służb personalnych, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
 •     menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
 •     asystenta menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
 •     projektanta procesów restrukturyzacji.

 

Opłaty

Wysokość opłat za studia sprawdź przy opisach kierunków

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy