Administracja publiczna

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty:

- program studiów umożliwiający przygotowanie kandydatów do egzaminu konkursowego na urzędnika administracji publicznej,
- zajęcia prowadzone przez praktyków, m.in. sędziów prawa administracyjnego, radców prawnych, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego,
- analiza problemów praktycznych w oparciu o najnowsze przepisy prawa administracyjnego,
- wykorzystanie metod aktywnych, m.in. case studies, praca w małych grupach, metaplan, symulacje.

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie studentów w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania określonych funkcji administracyjnych w administracji samorządu gminnego i powiatowego oraz zarządzania jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi tych samorządów. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.


Uczestnicy:

Studia adresowane są do pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są m.in. przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii WSB, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto praktycy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.
Wśród kadry:


dr hab. Anna Wierzbica

dr Renata Cybulska

dr Iwona Porwit

mgr Monika Przewłocka


Program studiów:

1. Podstawy prawa administracyjnego
2. Źródła prawa w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
3. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego
4. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego
5. Jednostki pomocnicze gminy
6. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
7. Mienie o działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Prywatyzacja zadań publicznych
8. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
9. Sądowa kontrola administracji samorządowej
10. Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
11. Postępowanie egzekucyjne w administracji
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza organów administracji publicznej
13. Status prawny pracowników samorządowych
14. Dostęp do informacji publicznej
15. Fundusze Unii Europejskiej

16. Ograniczenia antykorupcyjne dotyczace pracowników administracji publicznej
17. Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:
Czas trwania: 2 semestry

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Słuchacze otrzymają niezbędny zasób wiedzy i kultury ogólnej, prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej. Słuchacze nabędą wiedzę m.in. w zakresie  konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, finansów publicznych. Nabędą praktyczne umiejętności z zakresu metodologii pracy urzędnika administracyjnego (zasady przygotowywania dokumentów, procedury obiegu dokumentów, zasady sporządzania raportów, itd.) oraz są przygotowywani do współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2019

II

400 zł

do 5 listopada     2019

III

500 zł

do 5 grudnia      2019

IV

500 zł

do 5 lutego       2020

V

500 zł

do 5 marca      2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia  2020

Ogółem

2 900 zł

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia w Akademii WSB to strzał w „dziesiątkę”. Przyszłościowy kierunek studiów, który daje możliwości zdobycia pracy w administracji samorządowej, państwowej ale także w strukturach niepublicznych, kadra wykładowców złożona niemal w 100% z praktyków z wieloletnim doświadczeniem, zajęcia, w ramach których pod okiem prowadzących rozwiązujemy praktyczne zadania z codziennej praktyki administracyjnej – to jeszcze nie wszystko. Przyjazny klimat studiowania, życzliwa obsługa administracyjna, doskonałe wyposażenie i warunki lokalowe sprawiają, że do Akademii WSB warto wracać… np. na studia na kolejnym kierunku

 

Agnieszka Smuga

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły