Master Class of Mediation - poziom zaawansowany

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

O programie:

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu mediacji w nurtach skoncentrowanych na rozwiązaniach i mediacjach transformatywnych. W programie studiów Słuchacze znajdą między innymi interaktywne warsztaty prowadzone wyłącznie przez praktyków biznesu, psychologów i trenerów licencjonowanych przez PTP oraz propagatorów idei mediacji transformatywnych w Polsce.

Studia zawierają zmodyfikowany program nawiązujący do nurtów wzmacniających takich jak: Porozumienie Bez Przemocy, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, psychologia pozytywna, dialog motywacyjny, opierający się na międzynarodowych doświadczeniach z zakresu mediacji transformatywnych.

 

Atuty kierunku:

 • studia umożliwiają uzyskanie dyplomu z zakresu metod skoncentrowanych na rozwiązaniach (TSR) oraz możliwość certyfikacji: Profesional Certificate Competence of Mediation- Master Class
  Vocational Competence Certificate w module Kompetencje społeczne,
 • poznanie zaawansowanych modeli, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach mediacji transformatywnych,
 • zajęcia w formie interaktywnych warsztatów,
 • praca na zaawansowanych studiach przypadków,
 • superwizja mediacji prowadzona przez akredytowanych coachów PCC ICF/mediatorów, asesorów,
 • dodatkowe zaświadczenie ukończenia metod skoncentrowanych na rozwiązaniach-Terapii TSR poziom podstawowy, coachingu konfliktu, mediacji w nurcie Porozumienia Bez Przemocy,
 • udział w badaniu MTQ48 odporności psychicznej oraz MindSonar.

 

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla osób z doświadczeniem w pracy mediatora, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu mediacji lub kurs z zakresu mediacji.
Nowatorskim programem moją być zainteresowani pracownicy socjalni, radcy prawni, psycholodzy, coachowie, nauczyciele dla których wiedza z zakresu kompetencji mediacyjnych w podejściach skoncentrowanych na rozwiązaniu jest niezbędna w profesji.


 

Wykładowcy:

dr hab. Grzegorz Francuz - wykładowca, trener, mentor, coach, mediator, konsultant metody MindSonar, odporności psychicznej MTQ48, trener i egzaminator mediacji VCC, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu coachingu konfliktu i budowania porozumienia w mediacjach, filozoficznego, biznesowego dla kadry menedżerskiej, life coachingu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, negocjacji, sztuki rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Mediator współpracujący z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”. Współautor książki Mediacje sądowe i pozasądowe Fundacji VCC.

 

Natalia Kurzawa - Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach. Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora APM-mediacje sądowe i pozasądowe: programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™. Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych m.in. Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.


 

Mariola Kujańska - Psycholog, mediator, edukator MEN, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od trzydziestu lat związana z poradnictwem psychologicznym, wykładowca Akademicki.
Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka projektu "Zdrowie bez granic" - projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA. Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt "Odziedzicz pracę". Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji i rozwiazywania konfliktów Zajmuje się doradztwem zawodowym, mediacjami i coachingiem  a także poradnictwem indywidualnym i grupowym.

 

 

Roman Cieśla - Obszar specjalizacji: mediacje i negocjacje coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami. Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji. W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym. Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank.

 

 

Program:

Mediacje w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach

 1. Założenia i źródła Podejścia  Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Solution Focused)
 2. Cechy rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniu
 3. Umiejętności i kompetencje prowadzenia rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu
 4. Tworzenie kontekstu spotkania
 5. Formowanie celu pracy
 6. Rozmowy poza problemem
 7. Wydobywanie zasobów klienta-technika EARS
 8. Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
 9. Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu"
 10. Praca w oparciu o wyjątki
 11. Skalowanie
 12. Określanie i osiągnięcia celów
 13. Praca w perspektywach
 14. Psychologia zmiany wg Prochaska
 15. Monitorowanie wprowadzanych zmian
 16. Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami
 17. Strategie zadawania pytań-elementy dialogu motywacyjnego.

 

Mediacja w nurcie Porozumienia Bez Przemocy

 1. Porozumienie Bez Przemocy-podstawowe założenia
 2. Obszary zastosowania, model PTB
 3. Poznanie schematu mediacji NVC połączonej z podejściem TSR
 4. Uczucia i potrzeby w komunikatach osób skonfliktowanych
 5. Empatyczne słuchanie
 6. Narzędzia używane w mediacji w nurcie PTB

 

Model Coachingu konfliktu-budowanie porozumienia® w kryzysie Coaching konfliktu

 1. Czym różni się coaching konfliktu od innych rodzajów coachingu
 2. Podstawy coachingu
 3. Etapy coachingu konfliktu i w kryzysie
 4. Umiejętności mediatora/coacha konfliktu
 5. Zastosowania coachingu konfliktu i kryzysowego
 6. Znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga,
 7. Praca z emocjami  metodą ABCD
 8. Model DILTS, model SFERA
 9. Praca z wartościami, przekonaniami ograniczającymi w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowań.
 10. Technika Czterostopniowego Komunikatu wg Modelu PTB
 11. Umiejętność budowania motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 12. Motywacja błyskawiczna
 13. Mediacje - pułapki i metody ich unikania
 14. Kompetencje społeczne w kwalifikacjach z mediacji 
 15. Skuteczność biznesowa w zawodzie mediatora-Public Relations 
 16. Budowanie Odporności Psychicznej Mediatora według modelu C4: Mental Toughnes 

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów. 

 


Informacje:

 

Liczba godzin: 160

Czas trwania: 2 semestry 

Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Koszt studiów: 4 200 zł

Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

Partnerzy

 

                     

 

                          

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 200 zł