Polityka personalna w administracji publicznej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 Atuty kierunku:

- całościowa i usystematyzowana wiedza na temat zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

- ciekawa forma zajęć obejmująca wykłady, ćwiczenia, pracę w grupach

- znakomita kadra - trenerzy oraz prowadzący posiadający wieloletnie doświadczenie

Cel:

Celem studiów jest dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności na temat zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Uzupełnieniem jest analiza zagadnień prawnych związanych z administracją pracowników. Zagadnienia przedstawione są w formie mini wykładów, ćwiczeń, pracy w grupach, parach i indywidualnie. Studia prowadzone przez znakomitych praktyków, osób znających problematykę zarządzania w administracji publicznej z własnego doświadczenia. To prowadzący i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem na sali szkoleniowej.

Uczestnicy:

Najwyższa kadra zarządzająca, sekretarze, dyrektorzy urzędów, jednostek organizacyjnych, naczelnicy, kierownicy wydziałów, referatów, osoby zajmujące się na co dzień problematyką administracji i zarządzania kadrami w administracji publicznej oraz wszyscy zainteresowani problematyką studiów.

 

Wykładowcy:

Marlena Moliszewska – Gumulak  - kierownik działu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach, Koordynator ds. szkoleń w Dziale Wsparcia Administracji Publicznej. Wieloletni  praktyk, prowadzi szkolenia z zakresu: doskonalenia funkcji kierowniczej w jednostkach samorządu terytorialnego – zarządzanie zasobami ludzkimi, służby przygotowawcza w zakresie podstaw prawnych działania samorządu terytorialnego, kompetencji urzędników, obowiązków i uprawnień pracowników samorządowych, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, rekrutacji, opisów stanowisk pracy, oceny pracowników samorządowych, rozwoju pracowników, motywacji, obsługi klienta w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadzi badania dotyczące potrzeb szkoleniowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych Urzędu Miasta w Czeladzi.
Dariusz Melerowicz - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Praktyk, wieloletni wykładowca z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu: Kontroli zarządczej, audytu, oceny ryzyka, budżetu jst w tym budżetu zadaniowego.
Jacek Wajs – specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert - Urzędnik”, „Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”, "Partnerski urząd gminy przyjazny mieszkańcom". Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, archiwa państwowe, IPN, KGP, MA i C, NFZ).
mgr Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik  i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz na Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 14. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.
dr Renata Cybulska – pracownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Od 12 lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w ww. zakresie. Autorka publikacji z ww. obszaru tematycznego, w tym praktycznych wyjaśnień i komentarzy.


Program:

 • Polityka personalna w administracji publicznej. Charakterystyka i specyfika zarządzania personelem w instytucjach sektora publicznego.
 • Struktura organizacyjna instytucji publicznych
 • Planowanie kadr. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników.
 • Zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej. Definicja. Kompetencje wymagane na poszczególnych stanowiskach.
 • Administracja kadrami. Powszechne prawo pracy a ustawy szczególne. Proces zatrudniania i trwania stosunku pracy.
 • Wynagradzanie pracowników. Wartościowanie stanowisk pracy.
 • Ochrona danych osobowych, dostęp do informacji związanych z pracownikami.
 • Ocenienie pracowników
 • Rozwój i zarządzanie karierą pracowników. Indywidualne plany rozwoju zawodowego.
 • Motywowanie w administracji publicznej.
 • Prawne i etyczne aspekty zarządzania w administracji publicznej.
 • Kontrola funkcji personalnej. Zasoby ludzkie a system kontroli zarządczej.

 

Informacje:


Czas trwania: 2 semestry

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: sobota, niedziela, co dwa tygodnie w godz. 8:00-14.35

Praca

Kwalifikacje i kompetencje:

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu:

- Konstruowania schematów organizacyjnych w administracji publicznej,

- Poznania specyfiki zarządzania personelem w administracji publicznej,

- Zasad planowania kadr,

- Sposobów prowadzenia rekrutacji wraz z wymaganiami prawnymi,

- Wiedzy na temat kompetencji i określania kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy,

- Zdobywania i ugruntowania wiedzy z zakresu powszechnego prawa pracy i ustaw szczególnych,

- Przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy i sporządzania regulaminów wynagradzania zgodnie z prawem,

- Budowania planów rozwoju pracowników,

- Ochrony danych osobowych i dostępu do informacji w stosunkach pracy,

- Ram prawnych oraz zasad oceniania pracowników w administracji publicznej,

- Narzędzi motywowania pracowników w administracji,

- Prawnych i etycznych aspektów zarządzania w administracji publicznej,

- Zasad i standardów kontroli zarządczej w aspekcie polityki personalnej.

Absolwent posiądzie następujące umiejętności:

- Przygotowanie i przeprowadzenie nowoczesnych technik i narzędzi rekrutacji i selekcji z uwzględnieniem aspektów prawnych,

- Opisanie kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy,

- Sprawne poruszanie się po przepisach prawa pracy i ustaw szczególnych w zakresie stosunku pracy,

- Dokonanie wartościowania stanowisk pracy,

- Przygotowanie i przeprowadzenie oceny pracowników (narzędzia, techniki, metody),

- Tworzenia indywidualnych planów rozwoju pracowników oraz planów doskonalenia w instytucji,

- Budowania programów motywowania pracowników administracji publicznej.

 

Opłaty


Opłata: 2800 ( Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 3x400zł, 2x500zł, 1x300zł )
 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

2800 

2300 

2800 

2500 

2800 

2500

2800 

2550 

2800

2550

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmujš naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

Najczęściej wybierany kierunek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły