Prawo zamówień publicznych - NOWOŚĆ!

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Studia podyplomowe – prawo zamówień publicznych

Atuty kierunku:

 

Uwaga! Program studiów oparty o nowelizację ustawy z dn. 13 lipca 2016 r.

 

Program studiów obejmuje m.in.:

- zapoznanie się z aktualnymi regulacjami ustawy „Prawo zamówień publicznych i jej aktami wykonawczymi”;

- zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie, w którym najczęściej dochodzi do formułowania zarzutów na czynności Zamawiającego;

- możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

-  możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na ćwiczeniach i podczas zajęć casestudies;

-  wymianę informacji i doświadczeń z doświadczoną kadrą prowadzącą zajęcia;

-  prawne aspekty postępowania (skuteczne przygotowanie i realizacja procedur);

-  procedury odwoławcze;

- problematyka umów i kontroli prawidłowości przeprowadzonego postępowania.

 

Cel:

Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień. Oferta skierowana jest również dla pracowników wykonawcy zamówienia publicznego, którzy zajmują się przygotowaniem wniosków, ofert i odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.


Wykładowcy:

 

Wśród wykładowców m.in. :

Piotr Nowak - Doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców oraz obszarach prawa cywilnego i gospodarczego (w zakresie obsługi prawnej wielu branż). Nadzorujący procesy budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zamówień Publicznych.

 

dr Joanna Kurowska - Pysz - Dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych. Ekspert w zakresie zarządzania projektami i funduszami unijnymi, specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji oraz współpracą przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Ekspert Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audyt w zamówieniach publicznych. 

 

Program:

1. Prawo zamówień publicznych.
2. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
5. Zasady w zamówieniach publicznych
6. Działalność Urzędu Zamówień Publicznych
7. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi
9. Przygotowanie do wszczęcia postępowania
10. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
11. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
12. Tryby udzielania zamówień publicznych
13. Regulaminy w zamówieniach publicznych
14. Wybór oferty najkorzystniejszej
15. Umowy w zamówieniach publicznych
16. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
17. Jednolity Dokument Europejski
18. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
19. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
20. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
21. System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej
22. Zamówienia publiczne in-house
23. Wielokryterialna ocena ofert
24. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
25. Elektronizacja zamówień publicznych (e-zamówienia publiczne)
26. Audyt w zamówieniach publicznych
27. Zamówienia objęte tajemnicą państwową
28. Negocjacje w zamówieniach publicznych
29. Nowe podejście do zamówień publicznych

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 160 

Dni uczestnictwa: sobota, niedziela – co dwa tygodnie w godz. 8:00 – 14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Praca

Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry

Koszt studiów : 3200 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Już od kilku lat zacieśnia się związek pomiędzy problematyką zamówień publicznych i zarządzaniem projektami, szczególnie w przypadku korzystania z unijnego wsparcia. W takich projektach konieczna jest szczególna dbałość o transparentność wydatków oraz przestrzeganie zasad konkurencyjności. Umiejętność zastosowania prawa zamówień publicznych, to jeden z kluczowych wyznaczników sukcesu w projekcie unijnym. Wiedza ta niejednokrotnie okazała się również przydatna w mojej praktyce zawodowej, która dotyczy m.in. pozyskiwania funduszy europejskich i wdrażania projektów unijnych.

 

dr inż. Joanna Kurowska-Pysz
Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania
Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej