Prawo zamówień publicznych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku


Atuty kierunku:

-  możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

- możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na ćwiczeniach, podczas zajęć case studies oraz symulacji rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą;

- poznanie najnowszych regulacji prawnych, w tym nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno od strony teoretycznej,  jak i praktycznej;

- swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania zamówień;

- wymiana informacji i doświadczeń z doświadczoną kadrą prowadzącą zajęcia.

 

Uczestnicy:

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, jak również prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień. Oferta skierowana jest również dla pracowników wykonawcy zamówienia publicznego, którzy zajmują się przygotowaniem wniosków, ofert oraz składaniem środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.


Wykładowcy:

Na studiach podyplomowych z zamówień publicznych zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień  zmagają się ze stosowaniem ustawy. Wykładowcami są osoby pracujące lub doradzające zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, co pozwala zachować różnorodność przekazywanej wiedzy, satysfakcjonującą słuchaczy.

Wśród wykładowców m.in. :

radca prawny Piotr Nowak - doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców. Nadzorujący procesy udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audyt w zamówieniach publicznych. 

 

Program:

Program przygotowano w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w porównaniu do niedawno jeszcze obowiązujących regulacji, co powoduje,  że słuchacze będą posiadali kompleksową wiedze o udzielaniu zamówień.

Program obejmuje między innymi:

 1. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa – przepisy regulujące proces udzielania zamówień publicznych oraz organy występujące w zamówieniach publicznych.
 2. Zakres stosowania ustawy  Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
 4. Zasady w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych.
 5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi.
 6. Przygotowanie do wszczęcia postępowania.
 7. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
 8. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Tryby udzielania zamówień publicznych, z podziałem na zamówienia do i ponad progowe.
 10. Regulaminy w zamówieniach publicznych.
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 12. Umowy w zamówieniach publicznych.
 13. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14. Jednolity Dokument Europejski.
 15. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych – odwołanie i skarga do Sądu Okręgowego.
 16. Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 17. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.
 18. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień  publicznych.
 19. System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej.
 20. Zamówienia publiczne in-house.
 21. Kryteria oceny ofert i wielokryterialna ocena ofert.
 22. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych.
 23. Elektronizacja zamówień publicznych, składanie oferty w formie elektronicznej – aspekty praktyczne.
 24. Audyt w zamówieniach publicznych.
 25. Negocjacje w zamówieniach publicznych.
 26. Odpowiedzialność członków komisji przetargowych.  Zmowy przetargowe.


Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.
 

 

Informacje:


Liczba godzin: 160 

Czas trwania: 2 semestry

Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele - co dwa tygodnie, w godz. 8.00 – 14.35

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Koszt studiów: 3 500 zł

Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

 

Praca

Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w procesie udzielania zamówień publicznych, tak aby zwiększyć swoje możliwości w otrzymaniu wymarzonej pracy.

Słuchacze będą przygotowani do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do prowadzenia procedur związanych z ich udzielaniem.

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2020

II

600 zł

do 5 listopada  2020

III

600 zł

do 5 grudnia 2020

IV

600 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 500 zł

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

W 2019 roku zamawiający opublikowali prawie 150 tys. ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, co świadczy o wielkości rynku zamówień publicznych. Wiedza przekazywana podczas studiów podyplomowych na Akademii WSB pozwoli na sprawne uczestniczenie w tej części rynku nie tylko pracownikom zamawiających i wykonawców ale również świeżo upieczonym adeptom.

Słuchacze poznają od podszewki proces udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i poza teorią w dużej części polegają na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w formie ćwiczeń oraz case studies.

 

radca prawny

Piotr Nowak