Prawo zamówień publicznych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

-  możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na ćwiczeniach i podczas zajęć casestudies;

-  wymiana informacji i doświadczeń z doświadczoną kadrą prowadzącą zajęcia.

 

 

Uwaga! Program studiów oparty o Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Uczestnicy:

Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień. Oferta skierowana jest również dla pracowników wykonawcy zamówienia publicznego, którzy zajmują się przygotowaniem wniosków, ofert i odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.


Wykładowcy:

 

Wśród wykładowców m.in. :

mec Piotr Nowak - Doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców oraz obszarach prawa cywilnego i gospodarczego (w zakresie obsługi prawnej wielu branż). Nadzorujący procesy budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zamówień Publicznych.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audyt w zamówieniach publicznych. 

 

Program:

1. Prawo zamówień publicznych.
2. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
5. Zasady w zamówieniach publicznych
6. Działalność Urzędu Zamówień Publicznych
7. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi
9. Przygotowanie do wszczęcia postępowania
10. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
11. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
12. Tryby udzielania zamówień publicznych
13. Regulaminy w zamówieniach publicznych
14. Wybór oferty najkorzystniejszej
15. Umowy w zamówieniach publicznych
16. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
17. Jednolity Dokument Europejski
18. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
19. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
20. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych
21. System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej
22. Zamówienia publiczne in-house
23. Wielokryterialna ocena ofert
24. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
25. Elektronizacja zamówień publicznych (e-zamówienia publiczne)
26. Audyt w zamówieniach publicznych
27. Zamówienia objęte tajemnicą państwową
28. Negocjacje w zamówieniach publicznych
29. Nowe podejście do zamówień publicznych

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 160 

Dni uczestnictwa: sobota, niedziela – co dwa tygodnie w godz. 8:00 – 14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

Oferta specjalna

Praca

Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2019

II

500 zł

do 5 listopada  2019

III

500 zł

do 5 grudnia 2019

IV

550 zł

do 5 lutego 2020

V

550 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 200 zł

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Już od kilku lat zacieśnia się związek pomiędzy problematyką zamówień publicznych i zarządzaniem projektami, szczególnie w przypadku korzystania z unijnego wsparcia. W takich projektach konieczna jest szczególna dbałość o transparentność wydatków oraz przestrzeganie zasad konkurencyjności. Umiejętność zastosowania prawa zamówień publicznych, to jeden z kluczowych wyznaczników sukcesu w projekcie unijnym. Wiedza ta niejednokrotnie okazała się również przydatna w mojej praktyce zawodowej, która dotyczy m.in. pozyskiwania funduszy europejskich i wdrażania projektów unijnych.

 

dr inż. Joanna Kurowska-Pysz
Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania
Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Akademii WSB